Hà Nội, Ngày 13/11/2019

Ông Lê Xuân Định giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày đăng: 05/11/2019   11:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/11/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1508/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định

Chiều ngày 04/11/2019, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có các lãnh đạo gồm: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và 4 Thứ trưởng: Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định.

Tân Thứ trưởng Lê Xuân Định (47 tuổi), quê Nam Định. Ông bảo vệ bằng tiến sĩ lĩnh vực môi trường - địa lý tự nhiên tại Đại học Free University Berlin (Đức) năm 2008./.

Khánh An

Tin tức cùng chuyên mục

Nghệ An có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày đăng 11/11/2019
Sáng ngày 11/11/2019, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng 11/11/2019
Ngày 08/11/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1556/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hữu Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng 08/11/2019
Ngày 07/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1548/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Ngày đăng 07/11/2019
Ngày 06/11/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 207-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng 01/11/2019
Chiều 31/10/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.