Hà Nội, Ngày 18/01/2020

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan

Ngày đăng: 04/11/2019   01:53
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 01/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tham dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo phòng.

Các Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy được xây dựng, triển khai theo Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư và Quy định số 2574-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, kể từ ngày 01/11/2019 thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố.

Cùng với đó là thành lập Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố trên cơ sở hợp nhất 2 phòng gồm: Phòng Huấn học và Phòng Nghiên cứu lịch sử Đảng. Thành lập Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 phòng gồm: Phòng Tuyên truyền, Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội và Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố.

Cụ thể là bổ nhiệm các đồng chí: Đoàn Hùng Vũ Hưng, Chánh Văn phòng Ban giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp; Nguyễn Võ Cường, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Hồ Thị Thủy, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội. Cùng với đó, điều động đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Phòng Huấn học đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa, văn nghệ; điều động đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Khoa giáo.

Như vậy, sau khi sắp xếp, cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gồm 6 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp do Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố giao phụ trách, quản lý: Phòng Báo chí – Xuất bản; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Khoa giáo; Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội; Phòng Văn hóa, văn nghệ; Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng; Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố đợt này trên cơ sở sắp xếp các phòng và số phòng của Ban Tuyên giáo Thành ủy  Thành phố đã giảm còn 6 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp, vẫn đảm bảo khối lượng công việc của Ban.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, thời gian tới Ban sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ ở các phòng, ban ở nhiều lĩnh vực, môi trường làm việc, để cán bộ có thêm trải nghiệm phục vụ việc quy hoạch, bố trí cán bộ, phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng, đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố cần ổn định tư tưởng không ảnh hưởng chất lượng công việc; phát huy tốt năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Ban. Trước mắt, trong tháng 11 và tháng 12 phải tăng tốc thực hiện các công việc, kế hoạch đã đề ra./.

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng nhất trí chủ trương bổ sung Hà Nam vào vùng Thủ đô

Ngày đăng 16/01/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam.

Thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 16/01/2020
Ngày 15/01/2020, tại đảo nổi thuộc hồ trung tâm Gia Nghĩa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Hà Nội: Sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã

Ngày đăng 15/01/2020
Ngày 09/01/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Hà Nội: Chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan, đơn vị hành chính

Ngày đăng 14/01/2020
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 121/UBND-NC, yêu cầu các sở, cơ quan tương đương; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Tỉnh Hà Nam có thị xã mới

Ngày đăng 13/01/2020
Tối ngày 11/01/2020, tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Duy Tiên - đơn vị cấp huyện phát triển hàng đầu của tỉnh Hà Nam.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.