Hà Nội, Ngày 19/02/2020

Hội nghị tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ và nâng cao năng lực cho công chức

Ngày đăng: 02/11/2019   12:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/11/2019, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ và nâng cao năng lực cho công chức. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số địa phương khu vực phía Bắc và các đại biểu đến từ một số nước ASEAN.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức về Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, vai trò của nền công vụ các nước ASEAN đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn thành công trong quản lý và thực thi công vụ tại một số nước ASEAN nhằm giúp các thành viên có nhận thức và định hướng tốt hơn trong việc tổ chức thực thi công vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chung của ASEAN. Đây cũng là cơ hội, điều kiện cho việc tham vấn, tham khảo kinh nghiệm của các nước ASEAN trong việc tổ chức thực thi công vụ của các địa phương; thúc đẩy hợp tác trao đổi giữa các địa phương và đối tác ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, trải qua hơn năm thập niên hình thành và phát triển, ASEAN đã không ngừng lớn mạnh, trở thành Cộng đồng gồm 10 quốc gia làm chủ vận mệnh của mình và ngày càng trưởng thành hơn về chính trị, vững vàng hơn về kinh tế, hoàn thiện hơn về thể chế, gắn kết hơn trong quan hệ. Thứ trưởng nhấn mạnh, thế kỷ XXI đặt ra những cơ hội và thách thức to lớn cho ASEAN trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới “một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm”. ASEAN đang thực hiện những đổi mới, điều chỉnh, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 tổ chức tại Philippines từ ngày 28/4 đến ngày 29/4/2017, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Tuyên bố nhấn mạnh vai trò của nền công vụ là “xương sống” trong việc xây dựng một bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả tại các nước ASEAN, là chất xúc tác trong việc hợp tác giữa các trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Vì vậy, nhiệm vụ cơ bản đặt ra là phải xây dựng được nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, năng động, minh bạch, tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân và các tổ chức xã hội để có thể hiện thực hóa được một Cộng đồng ASEAN vào năm 2025.

Thứ trưởng cho biết thêm, Chính phủ Việt Nam, với cam kết sẽ cùng các nước quyết tâm xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thu hẹp khoảng cách phát triển; hợp tác thiết thực phục vụ người dân, đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp triển khai Tuyên bố. Với nỗ lực này, ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1439/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” (gọi tắt là Đề án 1439).

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định, với mục tiêu phát huy vai trò của nền công vụ trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách toàn diện theo định hướng của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, phù hợp với phương châm xây dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, một trong những giải pháp chính của Đề án là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng; thúc đẩy, khuyến khích học hỏi kinh nghiệm các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ hiệu quả và thu hút sự tham gia của người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chủ động, tích cực đưa ra các vấn đề cần trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong thực thi công vụ, cải cách hành chính công và nâng cao năng lực công chức.

Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) Trần Lưu Trung phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) Trần Lưu Trung giới thiệu Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; Đề án 1439 và định hướng cho các địa phương trong việc xây dựng, tổ chức Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439.

Đề án 1439 nhằm đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội. Đề án 1439 đặt mục tiêu cụ thể năm 2019, các bộ, ngành, địa phương sẽ xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án. Từ năm 2019 đến năm 2025, 100% công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN; 80% công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ các nước ASEAN. Bên cạnh đó, Đề án 1439 sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng; tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng cộng đồng các chuyên gia trong từng lĩnh vực để thu hẹp khoảng cách và khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN; bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN.

Ông Prak Pranitha, Trưởng phòng Giám sát và đánh giá, Vụ Chính sách công vụ (Bộ Công vụ Campuchia) chia sẻ kinh nghiệm về cải cách chính sách tiền lương của Campuchia tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách chính sách tiền lương của Campuchia, ông Prak Pranitha, Trưởng phòng Giám sát và đánh giá, Vụ Chính sách công vụ (Bộ Công vụ Campuchia) cho biết: nền công vụ Campuchia được tổ chức thành từng cơ quan, vị trí và ngạch bậc (03 ngạch: A, B, C). Hệ thống lương của công chức Campuchia kết hợp các nguyên tắc của hệ thống chức nghiệp (lương cơ bản dựa trên cơ sở các chỉ số được xây dựng theo mỗi ngạch A, B, C, bậc và cấp) và hệ thống hợp đồng/vị trí việc làm (phụ cấp trách nhiệm được trả cho các công chức theo vị trí việc làm và trách nhiệm của họ). Như vậy, lương của công chức Campuchia bao gồm: lương cơ bản; phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp thêm; phụ cấp khác (phụ cấp khu vực theo ngành y tế, giáo dục; phụ cấp gia cảnh...).

Ông Sysouphanh Phimmahaxay, Vụ Phát triển và đánh giá thực thi công vụ (Bộ Nội vụ Lào) trinh bày tổng quan về nền công vụ Lào tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, ông Sysouphanh Phimmahaxay, Vụ Phát triển và đánh giá thực thi công vụ (Bộ Nội vụ Lào) trinh bày tổng quan về nền công vụ Lào. Theo đó, Chính phủ Lào giao 02 cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công vụ trong cả nước là Ủy ban nhân sự và Tổ chức Trung ương (CCOP) và Bộ Nội vụ (MOHA).Tuy nhiên, có sự phân chia rõ ràng về vai trò và trách nhiệm giữa hai cơ quan: MOHA chịu trách nhiệm quản lý công vụ chung trong cả nước và bổ nhiệm công chức từ cấp trợ lý đến cấp lãnh đạo cao và trung cấp (phó trưởng phòng đến phó vụ trưởng); CCOP chịu trách nhiệm đối với lãnh đạo cấp cao từ cấp vụ trưởng trở lên. Chính phủ Lào đưa ra mục tiêu cải cách nhằm hợp lý hóa số lượng công chức; cải cách tổ chức bộ máy (cơ cấu lại tổ chức); đẩy mạnh phân cấp; áp dụng công nghệ hiện đại trong hệ thống quản lý công vụ; phát triển và sửa đổi luật pháp liên quan đến quản lý công vụ...

Ông Pyae Phyo Aung, Trợ lý Vụ trưởng (Ban Công vụ Liên bang Myanma) trình bày tham luận “Cải cách công vụ bằng sáng kiến – Một bước tiến tới hệ thống thực tài tại Myanma” tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện đến từ Myanma, ông Pyae Phyo Aung, Trợ lý Vụ trưởng (Ban Công vụ Liên bang Myanma) trình bày tham luận “Cải cách công vụ bằng sáng kiến – Một bước tiến tới hệ thống thực tài tại Myanma”. 

Cụ thể, nền công vụ Myanma là sự liên kết giữa Chính phủ và người dân. Nền công vụ có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ và chính sách của Chính phủ. Do đó, Chính phủ Myanma đã ưu tiên cải cách công vụ với sự nhấn mạnh vào việc tăng cường phát triển năng lực và khả năng cung cấp của cấp Liên minh cũng như cấp Nhà nước và các vùng. Cải cách công vụ sẽ đảm bảo cung cấp tiếng nói cải cách cho các quốc gia và khu vực; tăng cường năng lực và khả năng của quốc gia, của các vùng đảm nhận vai trò lãnh đạo ngày càng tăng trong quan hệ đối tác với Chính phủ Liên minh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung vào các vấn đề về nền công vụ, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách chính sách tiền lương, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, xử lý công chức vi phạm pháp luật và công chức yếu kém năng lực... của các nước ASEAN.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng gửi lời cảm ơn chân thành tới các đại biểu, các báo cáo viên ASEAN đến từ Campuchia, Lào và Myanmar đã quan tâm dành thời gian chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của nền công vụ nước mình. Đây là bằng chứng sống động của việc củng cố sự đoàn kết ASEAN theo tinh thần mà các nguyên thủ quốc gia nêu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 vừa diễn ra tại Bangkok “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững”./.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng tặng quà lưu niệm cho các báo cáo viên ASEAN đến từ Campuchia, Lào và Myanmar.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Lễ công bố và trao Quyết định giao Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Ngày đăng 14/02/2020
Sáng ngày 14/02/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định giao Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đối với ông Trần Nghị, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII)

Ngày đăng 12/02/2020
Chiều ngày 12/02/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII) của Đảng và một số văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

Ngày đăng 11/02/2020
Sáng ngày 11/02/2020, tại Trung tâm Điều hành, Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Hội nghị về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hội nghị góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày đăng 11/02/2020
Trong hai ngày từ 11 đến 12/02/2020, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 08/02/2020
Chiều ngày 07/02/2020, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để nghe báo cáo kết quả công tác thời gian qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ thời gian tới.