Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương

Ngày đăng: 25/10/2019   02:47
Mặc định Cỡ chữ
Tại phiên họp toàn thể sáng nay, 25/10/2019, đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với với sự cần thiết ban hành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, nhằm đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đồng thời, thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương về vấn đề cải cách tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn, cụ thể hơn về phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Tạo sự chủ động, sáng tạo cho chính quyền địa phương

Nhiều ý kiến cho rằng, sửa đổi, bổ sung hai Luật lần này thể hiện rõ quan điểm của Nghị quyết của Trung ương về về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các ĐBQH nhấn mạnh, việc hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp giữa trung ương với địa phương và sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của từng tổ chức hành chính theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian và giảm số lượng cấp phó… Theo đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng), việc ban hành dự thảo luật là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo cho chính quyền địa phương trong thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền. Bởi suy cho cùng, chính quyền địa phương là đơn vị chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Do đó, cần đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ mà chính quyền địa phương có thể đảm đương và chính quyền Trung ương có thể kiểm soát.

Đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) phát biểu tại Hội trường

Nêu lên thực trạng trong phân định thẩm quyền giữa UBND và Chủ tịch UBND, đại biểu Võ Thị Như Hoa cho biết, Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện nay phân định thẩm quyền tập thể và cá nhân còn rất chung chung, có tính chất nguyên tắc và theo một nhóm lĩnh vực quản lý Nhà nước. Do vậy, khi ban hành luật, nghị định hay thông tư thì không có tiêu chí phân định thiết kế thẩm quyền cá nhân giữa UBND và Chủ tịch UBND. Trong thực tế, việc này thường hay quy định trao quyền cho tập thể, tức là UBND cấp tỉnh, dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào tập thể, trói buộc quyền và trách nhiệm cá nhân, hội họp nhiều, mất thời gian...

Đại biểu Võ Thị Như Hoa đề nghị, để khắc phục tình trạng này, cần bổ sung vào dự thảo luật nguyên tắc phân quyền theo hướng tập thể UBND chỉ quyết định những vấn đề lớn, đa ngành, những vấn đề cần giải trình HĐND và Chính phủ. Những vấn đề cụ thể, chuyên ngành thì trao quyền cá nhân đó là Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND quyết định. HĐND, Thường trực HĐND giám sát việc sử dụng quyền lực của UBND thông qua hoạt động giám sát thường xuyên. Có như vậy, hoạt động của cơ quan hành chính mới nhanh chóng, kịp thời, phát huy được trách nhiệm cá nhân người đứng đầu từ các cấp hành chính. Nếu có nguyên tắc này thì khi xây dựng luật, nghị định hay thông tư thì quy định về phân cấp, trao quyền cho địa phương sẽ có sự thống nhất hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và hạn chế được sự tuỳ tiện trong trao quyền phân cấp trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) phát biểu tại Hội trường

Tán thành với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) cũng đề nghị, cơ quan soạn thảo cần rà soát và quy định cụ thể hơn về nội dung phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương, nhằm bảo đảm việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền đầy đủ hơn, tránh sự chồng chéo trong phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị, dự thảo Luật nên quy định thẩm quyền giải trình của Ban HĐND, ít ra là Ban HĐND cấp tỉnh, bởi trên thực tế Ban HĐND có thẩm quyền rất lớn, phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của địa phương, những vấn đề phát sinh tại địa phương, không nhất thiết HĐND đứng ra tổ chức giải trình mà giao các Ban tổ chức giải trình là hiệu quả. Lấy dẫn chứng từ thực tiễn hoạt động của HĐND TP. Hồ Chí Minh, Đại biểu Trần Thị Quyết Tâm cho biết, để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, HĐND thành phố giao cho Trưởng ban HĐND kiêm Ủy viên Thường trực HĐND chủ trì phiên giải trình về nội dung mà Trưởng ban đó phụ trách. Thực hiện như vậy vừa bảo đảm hiệu quả, giải quyết được nhiều vấn đề cụ thể.

Linh hoạt trong quản lý, điều hành

Về việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính (khoản 3 Điều 23), nhiều ý kiến tán thành với việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện như dự thảo Luật. Theo các ĐBQH, đây sẽ là cơ sở pháp lý để các địa phương căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể và yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, chủ động quyết định thành lập tổ chức trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Do đó, việc sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật tổ chức Chính phủ là cần thiết, không chỉ trao thẩm quyền cho Chính phủ (như Luật tổ chức Chính phủ hiện hành) mà còn tạo cơ sở pháp lý để phân cấp, trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương.

Đại biểu Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) phát biểu tại Hội trường

Đại biểu Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) tán thành với việc giao Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Đại biểu cho rằng, việc bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ để thực hiện thí điểm trong phạm vi một hoặc một số bộ, ngành, địa phương, sau đó rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng là cần thiết, tạo sự chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành.

Về sửa đổi Điều 23 Luật hiện hành, đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng, việc bổ sung nội dung phân cấp quản lý biên chế là phù hợp, nhưng dự thảo Luật quy định chưa rõ. Do đó, Đại biểu đề nghị, dự thảo Luật nên quy định Chính phủ giao tổng biên chế, người làm việc theo mức trần của tỉnh, thành phố. Việc giao chi tiết biên chế, người làm việc phân cấp cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Dân tin không có “vùng cấm”

Ngày đăng 21/01/2020
Thời gian qua cơ quan chức năng công bố kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) được dư luận rất chú ý, quan tâm, đánh giá cao. Những kết quả ấy đã chứng minh cho quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là đấu tranh PCTN không có “vùng cấm” không có “ngoại lệ” là đúng, có cơ sở được dân tin, đồng tình ủng hộ.

Tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 20/01/2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đợt chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân cả nước từ ngày 23/01 đến ngày 05/02/2020.

Chuyển biến trong thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ thành phố Nam Định

Ngày đăng 20/01/2020
Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

70 năm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính

Ngày đăng 20/01/2020
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020), đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc đã có bài viết về sự kiện này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày đăng 17/01/2020
Ngày 16/01/2020, nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 – 18/01/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành điện đàm.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.