Hà Nội, Ngày 13/11/2019

Tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ

Ngày đăng: 17/10/2019   04:18
Mặc định Cỡ chữ
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo TW nhấn mạnh tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ.

Ngày 16/10/2019, Đoàn Kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã thông báo dự thảo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ," gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Đoàn Kiểm tra kết luận việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, công chức và đảng viên.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình còn một số hạn chế; trong đó việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức học trực tuyến chưa triển khai rộng rãi tới cấp huyện, sở, ngành và cơ sở.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở một số nơi tiến độ còn chậm; việc tinh giản biên chế ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu; công tác thu hút cán bộ có trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc về địa phương công tác còn hạn chế.

Công tác luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ yếu mới thực hiện ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Việc điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, từ xã này sang xã khác, từ huyện này sang huyện khác chưa thường xuyên, số lượng còn hạn chế. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí  Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn ổn định trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện rất nghiêm túc, đạt được kết quả cao. Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết khá bài bản, có kế hoạch sát với tình hình địa phương, tạo ra những chuyển biến bước đầu tốt trong các khâu của công tác cán bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ; phát huy dân chủ, công khai minh bạch trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài nên trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, bổ sung những vấn đề còn thiếu, tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên nhất trí với kết luận của Đoàn Kiểm tra, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn đã chỉ ra và nhấn mạnh Tỉnh ủy Thái Bình sẽ chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW./.

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai sắp xếp tinh gọn bộ máy: Hiệu quả từ cách làm đồng bộ

Ngày đăng 07/11/2019
Tròn 2 năm Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đi vào thực tiễn, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước đã được thể hiện rõ nét tại Đồng Nai.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

Ngày đăng 07/11/2019
Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền (DVCQ). Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã chọn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) thực thi công vụ, từng bước xây dựng chính quyền phục vụ.

Bàn về cách thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ngày đăng 06/11/2019
Thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương nói chung và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh đang là vấn đề “nóng” được dư luận cả nước quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, thảo luận về chủ đề này là cần thiết để qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất từ nhận thức đến hành động từ Trung ương đến địa phương và trong toàn xã hội về cách thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. 

Kết quả hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Hậu Giang

Ngày đăng 06/11/2019
Thực hiện các giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều chương trình và đạt được các kết quả khá tích cực.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan

Ngày đăng 04/11/2019
Chiều 01/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.