Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Nông thôn mới phải là nơi có môi trường, làng quê đáng sống

Ngày đăng: 08/10/2019   03:15
Mặc định Cỡ chữ
Người dân cần nâng cao ý thức trong thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, chung tay bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp - văn minh; nông thôn mới phải là nơi có môi trường, làng quê đáng sống.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm (2009 - 2019) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức chiều 07/10/2019 nêu rõ: Thừa Thiên Huế đã lồng ghép thực hiện các mục tiêu, dự án giảm nghèo bền vững với xây dựng NTM, nhất là bố trí, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông thôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội.

Đến cuối năm 2018, khu vực nông thôn còn 12.003 hộ nghèo, giảm 7,65% so với năm 2010; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng thông qua hỗ trợ đào tạo nghề cho 33.181 lao động ở nông thôn, có 30.842 người đã học xong và 28.293 người có việc làm sau học nghề; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%.

Tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định NTM phải là nơi có môi trường, làng quê đáng sống.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 33,5 triệu đồng/năm, gấp 2,66 lần so với năm 2010 và 1,45 lần so với năm 2015. Tới tháng 9/2019, có 44/104 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 42,3%); số tiêu chí bình quân đạt 16,2 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Đến cuối năm 2019, tỉnh phấn đấu có 54 xã đạt chuẩn NTM (52%), làm tiền đề đạt mục tiêu 59% vào cuối năm 2020. Dự kiến giai đoạn 2019 - 2020 có thị xã Hương Thủy hoàn thành xây dựng NTM và huyện Quảng Điền đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thừa nhận nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước còn hạn chế so với nhu cầu thực hiện các mục tiêu của chương trình, nhất là đối với các tiêu chí hạng mục cần có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Trong khi việc huy động nguồn lực từ người dân và các doanh nghiệp còn hạn chế thì Nhà nước chưa có chính sách tiếp tục hỗ trợ cho các xã bãi ngang, xã khó khăn sau khi đạt chuẩn để duy trì và nâng cao chất lượng NTM…

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM còn chậm. Các hình thức tổ chức sản xuất đổi mới và phát triển còn chậm, hiệu quả hoạt động các hợp tác xã chưa cao, cùng với đó là đào tạo nghề nông thôn và sử dụng lao động tại chỗ sau đào tạo còn hạn chế. Xóa đói giảm nghèo tuy có chuyển biến nhưng chưa thật sự bền vững...

Theo ông Hồ Sỹ Nguyên, việc tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa tập trung, quyết liệt, nhiều nơi còn tình trạng ỷ lại vào nhà nước, vào cấp trên. Trong tổ chức thực hiện chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Một số sở, ban ngành, phòng ban đơn vị chưa thực sự tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các địa phương, ban, ngành trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, xác định người dân là chủ thể, hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đóng góp công sức, vật chất xây dựng các công trình, phát triển sản xuất. Người dân cần nâng cao ý thức trong thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, chung tay bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp - văn minh; NTM phải là nơi có môi trường, làng quê đáng sống.

Mục tiêu cuối cùng trong xây dựng NTM là nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân; xã hội nông thôn yên bình hơn; chính quyền nông thôn thân thiện hơn... Vì vậy, các địa phương cần có giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại đối tượng phù hợp, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định.

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghi tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hải Phòng

Ngày đăng 16/10/2019
Chiều 15/10/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 của TP. Hải Phòng.

Thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 16/10/2019
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1385/QĐ-TTg công nhận thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Giữ vững tiêu chí môi trường để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng 15/10/2019
Tiêu chí số 17 - tiêu chí môi trường được xác định cần ít vốn đầu tư, khó đạt nhưng dễ tụt “dốc”. Huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) xác định, để xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi thói quen, hành vi trong ứng xử với môi trường.

Hội Nông dân phát triển mạnh mẽ trong phong trào nông thôn mới

Ngày đăng 15/10/2019
Mười năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức 169.777 lớp tập huấn và hội thảo cho 8.448.850 lượt hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Bạc Liêu công nhận xã đầu tiên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng 14/10/2019
Chiều ngày 11/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đã tổ chức lễ công nhận xã Vĩnh Thanh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).