Hà Nội, Ngày 17/02/2020

Ngành Kho bạc Nhà nước cắt giảm 128 phòng tại các Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Ngày đăng: 08/10/2019   03:05
Mặc định Cỡ chữ
Theo tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ ngày 01/10/2019, triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, hệ thống KBNN sẽ thực hiện cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện…

Bước tiến mới trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Đây là nội dung được quy định trong Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định này là bước tiến mới của hệ thống KBNN trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Cụ thể, theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc KBNN cấp tỉnh gồm có: Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quản trị; Văn phòng. Riêng KBNN Hà Nội được tổ chức 03 Phòng Kiểm soát chi, KBNN thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 02 Phòng Kiểm soát chi.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Trên cơ sở đó, hệ thống KBNN tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ, đội tại KBNN Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định cũng nêu rõ, KBNN cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của KBNN cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của KBNN.

KBNN cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra các KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là KBNN cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định; quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, KBNN cấp tỉnh cũng thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; tổ chức thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước; thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các nhiệm vụ, quyền hạn trên, KBNN cấp tỉnh thực hiện công tác thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do KBNN cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN cấp tỉnh; quản lý ngân quỹ nhà nước tại KBNN cấp tỉnh theo chế độ quy định…

Định hướng KHNN chỉ còn 2 cấp

Đại diện KBNN cho biết, song song với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống KBNN cũng không ngừng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Với việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế và cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống, thời gian qua đã từng bước hình thành KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, KBNN đang triển khai xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức KBNN theo khu vực liên huyện. KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức theo khu vực, phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp. Định hướng KBNN sẽ tổ chức theo mô hình 2 cấp. Theo đó, tại Trung ương là cấp hoạch định chính sách và tổ chức điều hành. Còn tại các đơn vị kho bạc trực thuộc là cấp thực hiện, loại bỏ các cấp trung gian. Về cơ bản, các giao dịch sẽ được xử lý tập trung tại KBNN tỉnh, ngoài ra có các điểm giao dịch tiếp nhận hồ sơ chứng từ và xử lý các giao dịch đơn giản, mức độ rủi ro thấp./.

Từ năm 2015 đến nay, KBNN đã cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc KBNN cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện và trên 1.950 cấp tổ đội thuộc KBNN cấp huyện. Song song với việc rà soát, kiện toàn tinh gọn bộ máy, hệ thống KBNN đã sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức. So với năm 2015, toàn hệ thống đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế; thực hiện rà soát, tinh giản biên chế  hơn 160 công chức có hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Mục tiêu đến năm 2021 cắt giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đà Nẵng thí điểm đưa vào sử dụng Máy cấp phát giấy tờ tự động

Ngày đăng 13/02/2020
Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP. Đà Nẵng vừa đưa vào hoạt động Máy cấp phát giấy tờ tự động. Trước mắt, Sở TTTT sẽ thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 5 thủ tục thuộc thẩm quyền xử lý của Sở. Kết quả thí điểm sẽ làm căn cứ để nhân rộng thủ tục, ngành áp dụng.

94% đơn vị sử dụng dịch vụ công tại kho bạc tỉnh, thành phố

Ngày đăng 11/02/2020
Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 31/01/2020 đã có 26.292/28.089 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dịch vụ công, đạt tỷ lệ 94%.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng văn hóa công vụ thực chất

Ngày đăng 10/02/2020
Với chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực, nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan công quyền. Để thực hiện điều này, Thành phố sẽ siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ, khơi dậy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, công chức.

Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Ngày đăng 07/02/2020
Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn được đánh giá đi đầu cả nước trong triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018 và 2019), tỉnh liên tiếp giữ vị trí nhóm đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (ICT INDEX).

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Ngày đăng 07/02/2020
UBND thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020.

Tiêu điểm

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.