Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Tỉnh Hải Dương ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Ngày đăng: 08/10/2019   01:50
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, tỉnh Hải Dương tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ kết nối các phòng, ban, đơn vị.

Tỉnh Hải Dương đã đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và hệ thống "Một cửa điện tử" tại 18 sở, ban, ngành; toàn bộ 12 huyện, thành phố; 244 trong số 264 xã, phường, thị trấn. Theo đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Chỉ số ICT index) năm 2019, tỉnh Hải Dương xếp thứ 19 trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng bảy bậc so với năm 2018.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

Thời gian tới, tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính. Tập trung quản lý và vận hành hiệu quả đối với hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, góp phần từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Tỉnh ưu tiên nghiên cứu chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về xây dựng hạ tầng công nghệ; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; phát triển truyền thanh thông minh không dây; đầu tư cho hoạt động giám sát, bảo đảm an ninh mạng; tăng cường áp dụng phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử trong thanh toán. Ðồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Theo: nhandan.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Bình Phước: Ứng dụng phần mềm "họp không giấy"

Ngày đăng 10/10/2019
Chiều ngày 08/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III/2019 trực tuyến (online) trên phần mềm "họp không giấy".

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).