Hà Nội, Ngày 08/12/2019

Tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ sau khi kết thúc Đề án 500

Ngày đăng: 30/09/2019   02:54
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh Quảng Ninh có 07 đội viên về công tác tại hai huyện Vân Đồn và Cô Tô.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thơm giải đáp các vấn đề đặt ra trong buổi làm việc với Bộ Nội vụ ngày 24/8/2019. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thơm cho biết: công tác quy hoạch, dự kiến sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án 500, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Đồn và UBND huyện Cô Tô rà soát biên chế, nghiên cứu vị trí việc làm, ưu tiên dành chỉ tiêu biên chế để sau khi kết thúc Đề án, các đội viên được xem xét, chuyển thành công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức cấp huyện theo quy hoạch được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền nếu đội viên Đề án 500 đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành. Cụ thể:

- Tuyển dụng công chức cấp xã: đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 05 năm (đủ 60 tháng) được tính để làm căn cứ xét tuyển thành cán bộ, công chức cấp xã. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển (không qua thi tuyển) theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Tuyển dụng công chức cấp huyện: đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 05 năm (đủ 60 tháng) được xem xét, tiếp nhận tuyển dụng công chức cấp huyện không qua thi tuyển theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Vân Đồn và UBND huyện Cô Tô, sau khi kết thúc Đề án dự kiến thực hiện xét tuyển 07 đội viên vào các vị trí chức danh công chức tại các xã, cụ thể như sau:

- Đội viên Tô Thị Tiến, Kỹ sư Quản lý đất đai được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Bàn Văn Thủy, Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Hà Thị Thúy, Thạc sỹ ngành Sinh học được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Trương Thị Sang, Kỹ sư Quản lý đất đai được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Bình Dân, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Bình Dân, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Nguyễn Minh Cường, Cử nhân Luật được phân công chức danh Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Bản Sen, biệt phái tại UBND thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Bản Sen, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Nịnh Văn Hòa, Cử nhân Giáo dục Chính trị - Quốc phòng được phân công chức danh Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Nguyễn Khuông Khá, trình độ đại học ngành Kỹ thuật môi trường được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đồng Tiến, biệt phái tại Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Cô Tô. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô.

Nhìn chung, qua thời gian công tác tại địa phương, các đội viên Đề án 500 đều tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng, đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương nơi công tác; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời giờ làm việc; nghiêm túc chấp hành sự quản lý, điều hành của UBND xã nơi công tác; có tinh thần, thái độ nghiêm túc, tận tình, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân; sống hòa đồng với đồng nghiệp trong cơ quan; hòa nhã giao tiếp với công dân và tổ chức liên hệ giải quyết công việc theo chuẩn mực đạo đức công vụ. Hiện nay đã có 04 đội viên được kết nạp vào Đảng, 03 đội viên còn lại đã tham gia lớp nhận thức về Đảng, dự kiến từ nay đến kết thúc Đề án sẽ xem xét việc kết nạp Đảng. Đây cũng là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước khi trí thức trẻ tình nguyện về tăng cường cho các xã nghèo, khó khăn./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng 06/12/2019
Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt danh sách trí thức trẻ đạt kết quả tuyển chọn Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và các quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bố trí 05 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ đến nhận công tác tại UBND huyện Phong Điền để bố trí làm nhiệm vụ của chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND các xã: Phong Bình; Phong Chương; Điền Hương; Điền Môn và Điền Hòa. Ngày 13/3/2015, UBND huyện đã thực hiện ký hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ theo quy định. Loại hợp đồng có thời hạn 60 tháng kể từ ngày 11/3/2015 đến ngày 11/3/2020. 

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ: Những khó khăn khi kết thúc Đề án

Ngày đăng 03/12/2019
Những kết quả của Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 đã được các cấp, ngành trong tỉnh Quảng Ngãi đánh giá tích cực. Song, bên cạnh đó vẫn còn không ít băn khoăn, trăn trở, nhất là nỗi niềm từ phía đội viên và cả lãnh đạo địa phương khi Đề án sẽ kết thúc vào năm 2020.

Phú Thọ: Triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 28/11/2019
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 10 đội viên tham gia về công tác tại huyện Tân Sơn.

Quảng Nam: Trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng 02/12/2019
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa phối hợp tổ chức chương trình "Trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" và hưởng ứng Chương trình "Ươm mầm xanh" năm 2019 tại xã Ma Cooih (huyện Đông Giang).

Cô gái trẻ Đề án 500 mong muốn cống hiến cho vùng đất Thu Ngạc (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ)

Ngày đăng 27/11/2019
Là 1 trong 10 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Phú Thọ, được phân công về công tác tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, mang trong mình hành trang tri thức và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đội viên Nguyễn Thúy Hằng đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành với khát vọng cống hiến sức trẻ, tri thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng đất Thu Ngạc.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.