Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Tỉnh Cao Bằng khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày đăng: 11/09/2019   02:26
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 9/9/2019, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là cơ quan hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh hoạt động độc lập, đã đi vào hoạt động từ ngày 5/9/2019. Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các TTHC được giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm; theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa hành chính.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm. Đồng chí Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm; các bộ phận cấu thành Trung tâm gồm: Bộ phận Hành chính – Tổng hợp; bộ phận nghiệp vụ gồm 10 công chức của 10 sở, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và bộ phận kiểm tra – giám sát (gồm công chức của Thanh tra tỉnh và Ban pháp chế HĐND tỉnh).

Các đại biểu tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại Trụ sở Bưu điện tỉnh. Với phương châm công khai, minh bạch, hiệu quả, không phiền hà, không tiêu cực, giải quyết đúng qui định, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm mục tiêu phục vụ, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các qui định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; qui trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu: Trung tâm nhanh chóng ổn định về tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; từng bước nâng cao số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc giải quyết TTHC, triển khai ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, chuyển hồ sơ; thường xuyên theo dõi, phối hợp để xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm. Văn phòng UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể công chức, viên chức của Trung tâm cần phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo môi trường làm việc tại Trung tâm thân thiện, minh bạch, năng động, đúng với phương châm, mục tiêu hoạt động đã đề ra. Từng công chức, viên chức của Trung tâm phải nêu cao tinh thần trách nhệm, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh…

Theo: caobang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).