Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng: 07/09/2019   03:10
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 07/9/2019, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Lê Khánh.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành ở Trung ương; đại diện các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng 13 địa phương thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, xây dựng NTM là chương trình có sự tập trung cả hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở vào cuộc để phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng đặc trưng nhất của Việt Nam để xây dựng NTM, bởi đây là vùng hội tụ cả nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Xét tiềm năng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì đây là vùng nhiều tiềm năng nhất, vì thế, cần phải tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác là gần 365.000 tỷ đồng.

Tính đến tháng 8/2019, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 604/1.424 xã tham gia thực hiện xây dựng NTM được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 42,41%), thấp hơn mức bình quân đạt chuẩn của cả nước (50,8%). Bình quân tiêu chí/xã khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đạt 15,21 tiêu chí; khu vực Tây Nguyên đạt 13,72 tiêu chí, thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước (15,26 tiêu chí/xã). Điều này cho thấy, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang là vùng trũng về xây dựng NTM của cả nước. Cả vùng có 09 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hiện đang thực hiện quy trình xét công nhận 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (01 đơn vị của tỉnh Gia Lai và 03 đơn vị của tỉnh Lâm Đồng). Cả vùng phấn đấu đến hết năm 2020, có khoảng 126 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như giao thông, điện, đường, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt,…; công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn được các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chú trọng, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức các lễ hội ngành hàng nhằm xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, đồng thời quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch (điển hình là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Nam); các địa phương trong vùng đã chú trọng hơn đến công tác bảo tồn, phục dựng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) sau hơn 01 năm triển khai, bước đầu đã đạt kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản của địa phương (điển hình là ở tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng).

Kết quả xây dựng NTM mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Tỷ lệ xã dưới 10 tiêu chí của cả vùng chiếm 21,98% của cả nước; chất lượng công nhận xã đạt chuẩn NTM ở một số nơi còn chưa đảm bảo. Xây dựng NTM của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn thiếu chiều sâu, thiếu toàn diện, mới chỉ tạo được điểm sáng ở một số nơi, tính lan tỏa, nhân rộng các mô hình điển hình chưa nhiều; một số địa phương chưa phát huy hết lợi thế về nguồn lực đất đai, tài nguyên, các giá trị văn hóa truyền thống để khai thác, hỗ trợ cho xây dựng NTM. Việc chuyển đổi cơ cấu lao động ở nông thôn của hầu hết các tỉnh đều khá thấp; thu nhập người dân nông thôn tăng chậm, chưa bền vững.

Trong thời gian tới, các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; NTM là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”; phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tiệm cận với người dân khu vực đô thị. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch nông thôn làm nền tảng cơ bản gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và phù hợp với quá trình đô thị hóa; chú trọng bảo tồn, tăng cường phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn; đẩy mạnh bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp trong khuôn khổ chương trình Hội nghị. Ảnh: Lê Khánh.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều bài học kinh nghiệm, đưa ra những góc nhìn đa chiều, phân tích, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng NTM trên toàn vùng thời gian tới; đặc biệt là những giải pháp nhằm nâng cao kết quả xây dựng NTM vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau năm 2020 như: giải pháp tổ chức, thúc đẩy nông hộ tham gia liên kết chuỗi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao; giải pháp kết hợp giữa phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với thu hút khách du lịch trải nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; giải pháp kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã, làng nghề ứng dụng công nghệ cao…

Vân Thanh

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 18/09/2019
Ngày 13/9/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 1179/QĐ-TTg và Quyết định số 1180/QĐ-TTg công nhận huyện Quốc Oai và huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Quan điểm, mục tiêu, giải pháp xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ đến năm 2025

Ngày đăng 17/09/2019
Đến hết tháng 7/2019, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ đã có 874/1.731 xã (50,49%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xấp xỉ tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 50,8%). Cả vùng có 30 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 33,7% của cả nước). Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2019 của vùng là 932.498 tỷ đồng (chiếm khoảng 40% của cả nước). Tại Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 – 2020 vừa diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và phân tích những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, 19 địa phương trong vùng (Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh) đã thống nhất quan điểm chỉ đạo, đưa ra mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

Huyện Thạch Thất quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019

Ngày đăng 16/09/2019
Tới thời điểm này, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM đã có 7/9 tiêu chí đạt, 2 tiêu chí cơ bản đạt, phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 - 2020

Ngày đăng 14/09/2019
Ngày 14/9/2019, tại tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 – 2020. Đây là Hội nghị tổng kết cấp vùng cuối cùng trước khi cả nước tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định vào tháng 10/2019.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau năm 2020

Ngày đăng 13/09/2019
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020 vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và phân tích những hạn chế, vướng mắc, đưa ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”, các địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).