Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Yên Bái: Cải cách thủ tục hành chính - tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân

Ngày đăng: 06/09/2019   05:36
Mặc định Cỡ chữ
Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái quan tâm, chỉ đạo thực hiện nên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, đến nay, 146 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: luật sư, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, lý lịch tư pháp (LLTP), nuôi con nuôi, quốc tịch, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản… 

Việc giải quyết các TTHC được cán bộ Sở thực hiện công khai, thuận tiện nên mức độ hài lòng của người dân đạt 99,6%. Triển khai "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã cập nhật, rà soát thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản theo quy định; tạo đường dẫn đến Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khai thác thông tin. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã thực hiện cập nhật 7 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, LLTP, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị. Đến nay, cơ bản các xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. 

Để giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế gây phiền hà, khó khăn cho người dân, đồng thời đảm bảo tính kịp thời, chính xác, thống nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, Sở Tư pháp đã thực hiện ký kết với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72 thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện dịch vụ đăng ký nhận hồ sơ, trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính tích hợp dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến; sử dụng hộp thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp để trao đổi thông tin LLTP với sở tư pháp các tỉnh bạn; sử dụng phần mềm mang tính giải pháp - "Kiềng ba chân” trong cấp phiếu LLTP và thực hiện công bố, công khai TTHC. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh 3 quyết định công bố TTHC, gồm: Quyết định số 113 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện; Quyết định số 615 về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 937 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

Cùng với các hoạt động trên, các phòng của Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp và áp dụng chữ ký số..., qua đó giúp cán bộ, nhân viên của Sở làm việc khoa học, hiệu quả, kiểm soát được quá trình thực hiện các TTHC./.
 

Theo: baoyenbai.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).