Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Tỉnh Bình Dương thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Ngày đăng: 06/09/2019   03:41
Mặc định Cỡ chữ
Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm thì nơi đó công tác cải cách hành chính (CCHC) tốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Nhìn qua những thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị có Chỉ số CCHC tốt năm 2018 được tỉnh Bình Dương công bố, các cơ quan, đơn vị đã thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng nền hành chính phục vụ, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.
Việc công bố TTHC rõ ràng sẽ tạo điều kiện tốt cho người dân nhanh chóng thực hiện tốt TTHC. Trong ảnh: người dân phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một xem biểu mẫu cần thiết.

Nhìn rõ hạn chế, nâng cao trách nhiệm

Thời gian qua, công tác CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương quan tâm chỉ đạo sát sao. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cùng chung tay triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Nền hành chính của tỉnh đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhìn rõ hơn, còn nhiều nơi vẫn chưa quan tâm tốt đến công tác CCHC, vẫn còn để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số sở, ban, ngành vẫn còn tình trạng văn bản sai sót về hình thức, thẩm quyền ban hành…

Tại các cuộc họp gần đây, UBND tỉnh đã chỉ ra một số địa phương chưa kịp thời rà soát, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) mới điều chỉnh; chưa mở rộng lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, đơn vị hoặc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, ý thức trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc và hiệu quả công việc còn hạn chế. Các chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức còn nhiều bất cập, chưa sát với thực tiễn. Việc đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã chưa đồng bộ, tiến độ còn chậm so với yêu cầu đề ra, nhất là tại một số cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn có điểm số CCHC thấp.

Nhiều kinh nghiệm và giải pháp cần triển khai

Qua phân tích, đánh giá của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, qua các năm thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC, tỉnh Bình Dương rút ra một số kinh nghiệm như: Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu đóng vai trò quyết định kết quả của CCHC. Đây là yếu tố quyết định, có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai hiệu quả công tác CCHC. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp CCHC cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, ngành, lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, vai trò của cơ quan chuyên môn, bộ phận tham mưu về CCHC của tỉnh và các sở, ngành, địa phương được chú trọng, nâng cao.

Ông Lý Văn Đẹp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho rằng việc thực hiện các chủ trương, giải pháp CCHC phải nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cần phải thực hiện thường xuyên, đồng bộ. CCHC phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của địa phương. Do vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy nhà nước. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, nhằm phục vụ tốt nhất nhân dân và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Cùng với đó, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiên quyết và điều hành triển khai tích cực các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, cần lựa chọn một số lĩnh vực làm khâu đột phá, làm thí điểm, thường xuyên chỉ đạo việc rút kinh nghiệm để nhân rộng điển hình. Trong lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, có tổng kết, sơ kết, phê bình, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Một kinh nghiệm nữa của tỉnh Bình Dương là phải nâng cao nhận thức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC và những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, những mô hình, sáng kiến, giải pháp hay trong thực hiện CCHC. Phải tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC, đặc biệt là cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa; có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ này. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của bộ phận một cửa nói riêng và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.

Cùng với đó là giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phối hợp, tham gia giám sát, kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh./.

Theo: baobinhduong.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).