Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Tỉnh An Giang tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, cải thiện chỉ số PAPI

Ngày đăng: 19/08/2019   04:32
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 31/7/2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019, với nhiều nội dung cụ thể, sát tình hình thực tiễn. Tăng cường giao tiếp giữa người dân và chính quyền An Giang trên môi trường mạng, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, chính sách thông qua môi trường mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, cải thiện chỉ số PAPI. Các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị … nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Các nội dung về xây dựng chính quyền, CCHC, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuyên truyền hoạt động triển khai, cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số PAPI; Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX). Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về CCHC; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số; nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai nhiệm vụ CCHC, cải thiện chỉ số PAPI.

Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính

Tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính, công khai kết quả giải quyết, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Để nâng cao chỉ số quản trị điện tử, tỉnh An Giang công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tại địa chỉ http://thongtincanthiet.angiang.gov.vn. Thí điểm địa phương thực hiện thủ tục chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường mạng. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn đủ điều kiện thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ giấy; chọn địa phương thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy. Phổ biến, hướng dẫn cách sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để lấy biểu mẫu và nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng; kết hợp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh khai thác, vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC; kết hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo mức độ 3 và mức độ 4. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên Cổng thông tin điện tử. Phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn địa phương thí điểm thực hiện thủ tục chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường mạng. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, đủ điều kiện thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ giấy; lựa chọn địa phương thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường mạng. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy lồng ghép các tiết học tin học của học sinh trong năm thứ 2 của bậc học. UBND các huyện, thị xã, thành phố khai thác, vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm và thiết bị công bố thông tin, góp phần nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Theo: baoangiang.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).