Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Tỉnh Sóc Trăng: 99,71% tổ chức, cá nhân hài lòng khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Ngày đăng: 16/08/2019   03:19
Mặc định Cỡ chữ
Đây là kết quả thống kê từ 5.841 ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Sóc Trăng thông qua máy đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thành lập và đưa vào hoạt động vào ngày 04/01/2019 theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tiếp nhận 1.311 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Các quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thu phí, lệ phí và trả kết quả thủ tục hành chính đều được thực hiện đúng quy định.

Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc các sở, ngành tại trung tâm.

Tính đến ngày 15/6/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 25.031 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 21.648 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn là 21.578 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,68%.

Trung tâm thực hiện chuyển phát văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị (và ngược lại) định kỳ 04 chuyến/ngày làm việc. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 4.061 hồ sơ thủ tục hành chính đến tận nhà theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm tuân thủ tốt nội quy, quy chế làm việc, đặc biệt là chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, thái độ phục vụ niềm nở, tận tình và trách nhiệm cao trong công việc. Trung tâm trang bị đồng phục cho công chức, viên chức; đồng thời trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính như: máy lấy số thứ tự giao dịch, máy đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, hệ thống camera giám sát,...

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng bước đầu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhiều tổ chức, cá nhân đã hài lòng khi đến Trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính.

Theo: sonoivu.soctrang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).