Hà Nội, Ngày 17/02/2020

Tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước

Ngày đăng: 16/08/2019   02:46
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.

Quy định gồm 03 chương, 14 điều quy định việc đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 03 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính khách quan, phản ánh được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị tại thời điểm đánh giá; Cho phép các cơ quan, đơn vị có thể tự đối chiếu, xác nhận kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá. Việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị sẽ được tổ chức định kỳ vào quý I hàng năm và được thực hiện trình tự qua 05 bước đánh giá, xếp hạng trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang họp triển khai nhiệm vụ năm 2019.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện theo Quy định này; Xây dựng, điều chỉnh các tiêu chí và phương pháp đánh giá về mức độ xây dựng CQĐT của từng năm sao cho tương thích với với sự phát triển của công nghệ, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  các huyện, thành phố, bao gồm các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thu thập và cung cấp số liệu đầy đủ chính xác, kịp thời báo cáo theo mẫu quy định và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn khảo sát làm việc trong quá trình xác minh, thẩm định số liệu do cơ quan, đơn vị cung cấp.

Đánh giá và công bố mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị là cơ sở để đánh giá hiện trạng, mức độ quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đến việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời giúp UBND tỉnh, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành; là cơ sở để UBND tỉnh hoạch định các chính sách, giải pháp phát triển CNTT đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT các cấp; Xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/8/2019. 
 

Theo: tuyenquang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đà Nẵng thí điểm đưa vào sử dụng Máy cấp phát giấy tờ tự động

Ngày đăng 13/02/2020
Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP. Đà Nẵng vừa đưa vào hoạt động Máy cấp phát giấy tờ tự động. Trước mắt, Sở TTTT sẽ thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 5 thủ tục thuộc thẩm quyền xử lý của Sở. Kết quả thí điểm sẽ làm căn cứ để nhân rộng thủ tục, ngành áp dụng.

94% đơn vị sử dụng dịch vụ công tại kho bạc tỉnh, thành phố

Ngày đăng 11/02/2020
Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 31/01/2020 đã có 26.292/28.089 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dịch vụ công, đạt tỷ lệ 94%.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng văn hóa công vụ thực chất

Ngày đăng 10/02/2020
Với chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực, nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan công quyền. Để thực hiện điều này, Thành phố sẽ siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ, khơi dậy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, công chức.

Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Ngày đăng 07/02/2020
Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn được đánh giá đi đầu cả nước trong triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018 và 2019), tỉnh liên tiếp giữ vị trí nhóm đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (ICT INDEX).

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Ngày đăng 07/02/2020
UBND thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020.

Tiêu điểm

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.