Hà Nội, Ngày 28/03/2020

Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra tại 2 tỉnh Bình Dương và Lạng Sơn

Ngày đăng: 13/08/2019   04:18
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ, trong quý III năm 2019, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/8/2019. Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.

Hiện Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ do bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đang tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 05/8/2019 đến ngày 19/8/2019, Đoàn sẽ làm việc với 22 sở, ngành, UBND huyện, thị xã tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương và làm việc với UBND thị xã Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một tại trụ sở của 2 đơn vị này.

Cũng trong thời gian từ ngày 05/8/2019 đến ngày 19/8/2019, Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ do ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lạng Sơn./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày đăng 04/11/2019
Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Hà Nội thực hiện đánh giá công tác dân số 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019
Ngày 18/7, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (dân số - KHHGĐ) 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019*

Ngày đăng 15/01/2019
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc “Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ” của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

v

Ngày đăng 04/01/2019
.

f

Ngày đăng 03/01/2019
f