Hà Nội, Ngày 08/12/2019

Hà Nội đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của chính quyền

Ngày đăng: 13/08/2019   02:37
Mặc định Cỡ chữ
Trong tháng 8/2019, Hà Nội sẽ phát 16.300 phiếu khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 171 về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: gáo dục công, y tế công, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 8/2019, các đơn vị bắt đầu triển khai việc khảo sát, hoàn thành tổng hợp và báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2019.

Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả công việc của cơ quan chính quyền

Hà Nội sẽ khảo sát ý kiến người dân về dịch vụ giáo dục công, tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc 12 quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm.

Thành phố cũng khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của gồm: Tuyến y tế thành phố (BVĐK Xanh Pôn, BVĐK Hà Đông, BVĐK Đức Giang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội); tuyến y tế cơ sở thuộc 10 huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thường Tín, Mê Linh.

Đối với dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường: khảo sát người dân trên địa bàn thành phố tại 12 quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm.

Số lượng phiếu khảo sát năm 2019 là 12.000 phiếu (3.000 phiếu/dịch vụ công; 250 phiếu/quận, huyện, thị xã). Trên cơ sở mẫu phiếu, cỡ mẫu và địa điểm/địa bàn đã được xác định, các điều tra viên sẽ tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp người dân bằng phiếu hỏi thông qua trải nghiệm, sử dụng 4 dịch vụ công của thành phố.

UBND thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát theo yêu cầu, tiến độ đề ra; tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng báo cáo kết quả khảo sát và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công ích, công sự nghiệp năm 2019, trình UBND TP.

Đặc biệt, trong tháng 8, Hà Nội cũng sẽ phát 16.300 phiếu khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2019.   

Theo đó, đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm khảo sát; không khảo sát các giao dịch chưa nhận kết quả, các giao dịch thực hiện nhận/trả qua dịch vụ bưu chính công ích; khảo sát đối với 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã (16.300 phiếu).

UBND thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát theo yêu cầu, tiến độ đề ra; tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng báo cáo kết quả khảo sát và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đề xuất giải pháp thực hiện những năm tiếp theo, trình UBND thành phố.

Theo: baodansinh.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tán thành chủ trương sắp xếp 7 đơn vị hành chính xã, phường

Ngày đăng 06/12/2019
Chiều ngày 04/12/2019, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Hà Nội: Thông qua hơn 152.000 biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Ngày đăng 05/12/2019
Chiều ngày 04/12/2019, với 95/96 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020.

Công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy giúp Bình Phước phát triển

Ngày đăng 05/12/2019
Công tác xây dựng cán bộ và sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn đã giúp kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được bảo đảm.

Thái Nguyên tạo động lực từ công tác dân vận

Ngày đăng 04/12/2019
Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về công tác dân vận, tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ công tác dân vận gắn liền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , coi trọng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, bảo đảm mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền là để phục vụ lợi ích của nhân dân ngày càng hiệu quả.

Hà Nội lên kế hoạch sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

Ngày đăng 03/12/2019
Những thôn, tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.