Hà Nội, Ngày 08/12/2019

Bình Định: Kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 12/08/2019   03:40
Mặc định Cỡ chữ
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với những thông tin cụ thể, chi tiết là cơ sở quan trọng để kiểm soát quá trình tham gia vào việc giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với những thông tin cụ thể, chi tiết là cơ sở quan trọng để kiểm soát quá trình tham gia vào việc giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Tính tới ngày 9/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký ban hành 54 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 860 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông của 16 sở, ban, ngành.

Người dân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Cụ thể, chi tiết

Điểm đáng chú ý là các quy trình nội bộ đã xác định được trách nhiệm và thời gian xử lý cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có tham gia vào quá trình giải quyết một TTHC.

Đơn cử, thủ tục “Cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” giải quyết trong 5 ngày. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ 1/2 ngày; cơ quan chuyên môn là Phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT) giải quyết trong 3,5 ngày (lãnh đạo phòng phân công thụ lý 1/4 ngày, chuyên viên giải quyết 3 ngày, lãnh đạo phòng duyệt kết quả 1/4 ngày); lãnh đạo sở ký duyệt 1/2 ngày; vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1/2 ngày.

Có những TTHC thời gian giải quyết được tính bằng giờ. Như thủ tục “Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em” có thời gian giải quyết 12 giờ. Trong đó, bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ 4 giờ; bộ phận chuyên môn là công chức văn hóa - xã hội giải quyết trong 3 giờ; lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt 1 giờ; bộ phận chuyên môn vào sổ, trả kết quả cho bộ phận một cửa cấp xã 4 giờ.

Theo ông Lê Dũng Linh - Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh), quy trình nội bộ giải quyết TTHC là cơ sở để thiết lập quy trình điện tử trên phần mềm một cửa điện tử, giúp theo dõi, đánh giá tình hình giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua hệ thống phần mềm; qua đó hạn chế việc đi kiểm tra thực tế.

“Khi quy trình nội bộ được thiết lập trên phần mềm, việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân sẽ được “lưu vết”. Việc này một mặt giúp cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức do mình quản lý; mặt khác, giúp cơ quan có thẩm quyền theo dõi, đánh giá, nhận xét tình hình giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị”, ông Linh phân tích.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC càng có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn thực thi công vụ hiện nay. Qua kiểm tra thực tế tại UBND huyện Hoài Nhơn và xã Hoài Đức, UBND huyện Phù Mỹ và xã Mỹ Phong mới đây, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh nhận thấy phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ không được thực hiện nghiêm túc. Phiếu kiểm soát không thể hiện được thông tin quá trình chuyển hồ sơ giữa các cá nhân liên quan, cũng như ký nhận khi trả kết quả.

Đồng bộ, thống nhất

Bên cạnh TTHC không liên thông, quy trình giải quyết TTHC liên thông cũng đang được xúc tiến xây dựng. “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng “Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh”. Sau khi trình UBND tỉnh ban hành, Văn phòng UBND tỉnh sẽ hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên thông các cấp”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình cho hay.

Việc xây dựng quy định nêu trên gắn với nghiên cứu, đổi mới quy trình lưu chuyển hồ sơ giải quyết TTHC liên thông, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị có liên quan, nhằm đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành chính.

Đặc biệt, quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã phải cụ thể các bước thực hiện, chi tiết đến từng phòng, ban, cá nhân có trách nhiệm giải quyết. Đồng thời, phải được áp dụng thực hiện thống nhất tại tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử và đánh giá việc giải quyết TTHC./.

Theo: baobinhdinh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chức năng và nguyên tắc vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia

Ngày đăng 05/12/2019
Chức năng, nguyên tắc vận hành và các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia vừa được quy định cụ thể tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh

Ngày đăng 04/12/2019
Theo Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của UBND thành phố, sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị, thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 28 cơ quan, đơn vị; kiểm tra công vụ 04 vụ việc.

Tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh phát triển

Ngày đăng 04/12/2019
Nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại.

Tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

Ngày đăng 03/12/2019
Chiều 01/12/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), một trong các nội dung hợp tác phát triển giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với tỉnh Bắc Kạn.

Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngày đăng 29/11/2019
Trước sự phát triển của khoa học và công nghệ, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức không nhỏ. Để vượt lên thách thức, biến những cơ hội thành kết quả phát triển, hoạt động quản lý nhà nước cần có những đổi mới để thích ứng. Bài viết đánh giá thành tựu, hạn chế của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn 2011 - 2019; từ đó đề xuất một số định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.