Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Bình Định: Kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 12/08/2019   03:40
Mặc định Cỡ chữ
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với những thông tin cụ thể, chi tiết là cơ sở quan trọng để kiểm soát quá trình tham gia vào việc giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với những thông tin cụ thể, chi tiết là cơ sở quan trọng để kiểm soát quá trình tham gia vào việc giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Tính tới ngày 9/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký ban hành 54 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 860 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông của 16 sở, ban, ngành.

Người dân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Cụ thể, chi tiết

Điểm đáng chú ý là các quy trình nội bộ đã xác định được trách nhiệm và thời gian xử lý cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có tham gia vào quá trình giải quyết một TTHC.

Đơn cử, thủ tục “Cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” giải quyết trong 5 ngày. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ 1/2 ngày; cơ quan chuyên môn là Phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT) giải quyết trong 3,5 ngày (lãnh đạo phòng phân công thụ lý 1/4 ngày, chuyên viên giải quyết 3 ngày, lãnh đạo phòng duyệt kết quả 1/4 ngày); lãnh đạo sở ký duyệt 1/2 ngày; vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1/2 ngày.

Có những TTHC thời gian giải quyết được tính bằng giờ. Như thủ tục “Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em” có thời gian giải quyết 12 giờ. Trong đó, bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ 4 giờ; bộ phận chuyên môn là công chức văn hóa - xã hội giải quyết trong 3 giờ; lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt 1 giờ; bộ phận chuyên môn vào sổ, trả kết quả cho bộ phận một cửa cấp xã 4 giờ.

Theo ông Lê Dũng Linh - Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh), quy trình nội bộ giải quyết TTHC là cơ sở để thiết lập quy trình điện tử trên phần mềm một cửa điện tử, giúp theo dõi, đánh giá tình hình giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua hệ thống phần mềm; qua đó hạn chế việc đi kiểm tra thực tế.

“Khi quy trình nội bộ được thiết lập trên phần mềm, việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân sẽ được “lưu vết”. Việc này một mặt giúp cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức do mình quản lý; mặt khác, giúp cơ quan có thẩm quyền theo dõi, đánh giá, nhận xét tình hình giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị”, ông Linh phân tích.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC càng có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn thực thi công vụ hiện nay. Qua kiểm tra thực tế tại UBND huyện Hoài Nhơn và xã Hoài Đức, UBND huyện Phù Mỹ và xã Mỹ Phong mới đây, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh nhận thấy phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ không được thực hiện nghiêm túc. Phiếu kiểm soát không thể hiện được thông tin quá trình chuyển hồ sơ giữa các cá nhân liên quan, cũng như ký nhận khi trả kết quả.

Đồng bộ, thống nhất

Bên cạnh TTHC không liên thông, quy trình giải quyết TTHC liên thông cũng đang được xúc tiến xây dựng. “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng “Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh”. Sau khi trình UBND tỉnh ban hành, Văn phòng UBND tỉnh sẽ hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên thông các cấp”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình cho hay.

Việc xây dựng quy định nêu trên gắn với nghiên cứu, đổi mới quy trình lưu chuyển hồ sơ giải quyết TTHC liên thông, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị có liên quan, nhằm đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành chính.

Đặc biệt, quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã phải cụ thể các bước thực hiện, chi tiết đến từng phòng, ban, cá nhân có trách nhiệm giải quyết. Đồng thời, phải được áp dụng thực hiện thống nhất tại tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử và đánh giá việc giải quyết TTHC./.

Theo: baobinhdinh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh An Giang tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, cải thiện chỉ số PAPI

Ngày đăng 19/08/2019
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 31/7/2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019, với nhiều nội dung cụ thể, sát tình hình thực tiễn. Tăng cường giao tiếp giữa người dân và chính quyền An Giang trên môi trường mạng, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, chính sách thông qua môi trường mạng.

Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021

Ngày đăng 19/08/2019
Ngày 16/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1030/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch).

Sóc Trăng: Cấp hộ chiếu phổ thông bằng tờ khai điện tử

Ngày đăng 19/08/2019
Ngày 16/8/2019, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện chương trình “Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam”.

Tỉnh Sóc Trăng: 99,71% tổ chức, cá nhân hài lòng khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Ngày đăng 16/08/2019
Đây là kết quả thống kê từ 5.841 ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Sóc Trăng thông qua máy đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

Bộ Giao thông vận tải chính thức triển khai cấp, đổi bằng lái xe qua mạng

Ngày đăng 16/08/2019
Bộ Giao thông vận tải cho biết việc cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) qua mạng sẽ được thí điểm từ tháng 9 và chính thức triển khai từ tháng 11/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).