Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Singapore: Người dân có thể thanh toán điện tử mọi dịch vụ công

Ngày đăng: 12/08/2019   03:00
Mặc định Cỡ chữ
Việc sử dụng ứng dụng PayNow trong lĩnh vực công cũng sẽ giúp người dân Singapore thực hiện được 90 đến 95% giao dịch của mình với Chính phủ mà không phải ra khỏi nhà.

Dịch vụ thanh toán điện tử PayNow lần đầu tiên sẽ được áp dụng tại tất cả các cơ quan Chính phủ Singapore, cho phép người dân thanh toán mọi dịch vụ từ học phí đến tiền phạt.

Việc sử dụng ứng dụng PayNow trong lĩnh vực công cũng sẽ giúp người dân thực hiện được 90 đến 95% giao dịch của mình với chính phủ mà không phải ra khỏi nhà.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Singapore, dịch vụ này được cho là sẽ giải quyết nhiều thiếu sót trong hệ thống thanh toán điện tử Giro hiện nay bằng việc thực hiện thanh toán ngay lập tức mà không cần truy cập vào những chi tiết rắc rối về tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng.

Ảnh: Nguồn: straitstimes.com

PayNow, kết nối số điện thoại di động hoặc số FIN (số định danh) của người dân với tài khoản ngân hàng của họ, được cho là khép lại lỗ hổng cuối cùng trong giao dịch điện tử và tiến tới số hóa hoàn toàn.

Theo người phát ngôn Cơ quan Quốc gia thông minh và Chính phủ số (SNDGO) Singapore, điều này phù hợp với mục tiêu chính phủ điện tử của Singapore nhằm đưa việc thanh toán điện tử vào tất cả các dịch vụ của chính phủ đến năm 2023.

Theo Hiệp hội Các ngân hàng Singapore, PayNow hiện đã nhận được hơn 2,8 triệu đăng ký số điện thoại di động và số FIN và thực hiện giao dịch với tổng trị giá hơn 4,6 tỷ SGD (3,3 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay.

Việc thanh toán qua PayNow, triển khai lần đầu tiên vào năm 2017, được thực hiện qua việc sử dụng ứng dụng ngân hàng. Hiện có 9 ngân hàng tham gia phương thức này là DBS/POSB, UOB, OCBC, Citibank, HSBC, Maybank, Standard Chartered Bank, Bank of China và ICBC.

Phương thức thanh toán điện tử phổ biến nhất hiện nay ở Singapore là Giro. Hệ thống này đòi hỏi người dân phải cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng vào các mẫu và thanh toán qua Giro cũng phải mất 2 ngày.

Trong khi đó, người dân thanh toán trực tuyến sử dụng eNets cũng cần ghi các chi tiết về thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của mình.

Bên cạnh đó, không phải tất cả các thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành đều được chấp nhận. Đây là những hạn chế mà Chính phủ Singapore muốn khắc phục qua việc sử dụng phương thức thanh toán PayNow./.

Theo: baoangiang.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Củng cố bộ máy tinh gọn, vững mạnh và phù hợp thực tiễn ở Lào

Ngày đăng 15/08/2019
Sau khi đất nước được giải phóng hoàn toàn, Nhà nước CHDCND Lào được thành lập vào ngày 02 tháng 12 năm 1975, lúc đó đất nước chưa phát triển, nền kinh tế - xã hội phát triển với mức độ thấp, nhưng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với tinh thần kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, lãnh đạo xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân tại Lào trong tình hình mới [1] ​

Ngày đăng 13/08/2019
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong chế độ dân chủ nhân dân trong tình hình mới là vấn đề quan trọng và có tính cấp thiết, bởi vì việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, phát huy vai trò, tính chủ động của Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát huy chế độ dân chủ nhân dân, lãnh đạo đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, lạc hậu và từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cho việc thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng đầy đủ, đảm bảo quyền lực thật sự thuộc về nhân dân.

Xây dựng Chính phủ điện tử: Kinh nghiệm từ các nước

Ngày đăng 05/08/2019
Không nằm ngoài xu hướng tất yếu của phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới, Việt Nam đã triển khai xây dựng Chính phủ điện tử từ những năm 2000. Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành cũng đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia để xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Vấn đề tăng cường xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay

Ngày đăng 26/07/2019
Tại Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc khóa XVIII, Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình nói: “Cần phải chú trọng tăng cường xây dựng văn hóa chính trị trong đảng, không ngừng vun đắp tạo môi trường chính trị lành mạnh”(1). Vấn đề xây dựng văn hóa chính trị trong đảng đến nay đã được ĐCS Trung Quốc coi trọng hơn và cũng đã giành được những kết quả quan trọng góp phần đi sâu thúc đẩy quản trị đảng nghiêm minh toàn diện, giải quyết những vấn đề tồn tại trong đảng, làm cơ sở vững chắc để tăng cường xây dựng đảng cầm quyền ngày càng vững mạnh.

Vai trò của tư duy lý luận trong quá trình đổi mới ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ngày đăng 28/06/2019
Đổi mới tư duy lý luận có vai trò vô cùng quan trọng trong thời kỳ đổi mới ở CHDCND Lào, đưa đất nước Lào từ suy thoái kinh tế - xã hội đi lên phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngoại giao… Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng NDCM Lào nhận định công tác nghiên cứu lý luận chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu cấp bách của cách mạng, đòi hỏi Đảng NDCM Lào phải tiếp tục mài sắc và đổi mới tư duy lý luận hơn nữa.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).