Hà Nội, Ngày 08/12/2019

Kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Giang

Ngày đăng: 09/08/2019   04:46
Mặc định Cỡ chữ
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, bộ mặt nông thôn, đặc biệt là các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc.

Kết quả đạt được

Đến nay, Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh khó khăn, kém phát triển nhất cả nước, với 134/177 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, trong đó có 34 xã biên giới; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn còn cao. Tuy nhiên, những kết quả thu được sau gần 10 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 của tỉnh là rất đáng ghi nhận. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 33/177 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (trong đó có 02 xã biên giới) chiếm 18,6% số xã; bình quân đạt 10,59 tiêu chí/xã.  Tỉnh Hà Giang phấn đấu trong năm 2019 có thêm 05 xã  đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã; xây dựng 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh mỗi năm giảm 4,2%; riêng các huyện nghèo, xã nghèo tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 6%, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu nhập của người nghèo.

Để đạt được kết quả như trên, ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Hà Giang xác định việc ban hành các cơ chế chính sách đặc thù và văn bản hướng dẫn thực hiện là nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Chương trình. Vì vậy, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang và UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời việc ban hành các văn bản, cơ chế chính sách đặc thù, trên cơ sở căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Cán bộ và nhân dân xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: báo Đại đoàn kết
 

Tham luận tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh như sau:

Một là, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò chỉ đạo, cách thức tổ chức, sự định hướng và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ xã; vai trò chủ động và tích cực tham gia của cộng đồng dân cư địa phương.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nhận thức rõ về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội…; chỉ đạo rà soát và nhân rộng các cơ chế, chính sách đang triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau"; tránh tư tưởng chủ quan nóng vội, chạy theo thành tích; có giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện theo phương thức hoàn thành dứt điểm từng nội dung, từng tiêu chí; tránh cách làm chung chung, nửa vời.

Bốn là, xây dựng NTM phải lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm trung tâm; triển khai hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); duy trì và nâng cao chất lượng các hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, tổ chỉ đạo sản xuất, quỹ phát triển thôn, nhân rộng các mô hình, cách làm hay có hiệu quả; tập trung ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực phát triển sản xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; định hướng đầu ra của sản phẩm nông nghiệp về giá cả, thị trường, tiêu thụ sản phẩm tạo ra sự an tâm, ổn định cho hộ sản xuất, nhất là ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác bố trí dân cư, định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc; lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh phù hợp với đặc thù của từng xã.

Sáu là, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn phù hợp với đặc thù của từng xã; củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn/bản... Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị tại các xã, nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính của chính quyền cơ sở.

Bảy là, xác định mục tiêu phù hợp với năng lực thực tế của từng xã để tạo động lực cho các xã vươn lên; cần có những điều chỉnh về cách làm, cơ chế, chính sách để thực sự đảm bảo vai trò chủ thể của người dân nông thôn và cộng đồng, trong việc hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, hướng tới sự phát triển hài hòa, bền vững.

Tám là, có sự phân công cụ thể cho từng cán bộ, tổ chức trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình, từ đó góp phần đưa các xã biên giới rút ngắn khoảng cách với các xã còn lại trong lộ trình xây dựng NTM.

Chín là, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh biên giới; xây dựng, phát triển các khu kinh tế kết hợp quốc phòng trong vùng./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 06/12/2019
Huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu có thêm 02 huyện về đích nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 06/12/2019
Tại phiên thảo luận, chất vấn kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra ngày 05/12/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết: Tỉnh Quảng Trị hoàn toàn có cơ sở khi đặt mục tiêu có thêm 1 đến 2 địa phương về đích nông thôn mới (NTM) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tỉnh. 02 huyện được chọn phấn đấu về đích NTM đó là Vĩnh Linh và Triệu Phong.

Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng 05/12/2019
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, văn hóa - giáo dục có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể...

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thành phố Pleiku hướng đến mục tiêu “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

Ngày đăng 05/12/2019
Tối ngày 03/12/2019, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập (03/12/1929 - 03/12/2019) và công bố Quyết định công nhận thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; lãnh đạo các ban, bộ ngành; địa phương trong cả nước; lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng 05/12/2019
Chiều ngày 04/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ công bố và trao Bằng công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.