Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Đội trưởng phụ trách Đội xe, Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 05/08/2019   12:27
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 5/8, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Cần, Phó Đội trưởng đội xe, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Đội trưởng phụ trách Đội xe, Văn phòng Bộ Nội vụ.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh chủ trì và trao Quyết định tại Lễ công bố.

Dự Lễ công bố có lãnh đạo Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc khối Văn phòng Bộ Nội vụ; công chức, người lao động Đội xe Văn phòng Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Cần được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Đội trưởng phụ trách Đội xe, Văn phòng Bộ Nội vụ.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trao Quyết định số 606/QĐ-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ Phó Đội trưởng phụ trách Đội xe, Văn phòng Bộ đối với ông Nguyễn Văn Cần. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Cần được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Đội trưởng phụ trách Đội xe, Văn phòng Bộ Nội vụ. Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Cần với trọng trách mới sẽ nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phát huy tốt những kinh nghiệm công tác và kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục xây dựng Đội xe trở thành một đơn vị đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh của Văn phòng Bộ. 

 Phó Đội trưởng phụ trách Đội xe, Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Cần phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Đội trưởng phụ trách Đội xe (Văn phòng Bộ Nội vụ) Nguyễn Văn Cần trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, tạo điều kiện của Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ; sự tín nhiệm, cộng tác, ủng hộ của tập thể Đội xe (Văn phòng Bộ Nội vụ). Trên cương vị mới, đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 10 khóa XII

Ngày đăng 19/08/2019
Chiều ngày 19/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng 17/08/2019
Sáng ngày 17/8/2019, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Ngày đăng 16/08/2019
Sáng ngày 16/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến đổi thẻ đoàn viên công đoàn đến các công đoàn trực thuộc.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV

Ngày đăng 15/08/2019
Sáng ngày 15/8/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị.

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025

Ngày đăng 15/08/2019
Ngày 13/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 642/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).