Hà Nội, Ngày 08/12/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Thành tựu xây dựng nông thôn mới của các tỉnh miền núi phía Bắc có ý nghĩa chiến lược

Ngày đăng: 03/08/2019   06:01
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 03/8, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 – 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị cho thấy, khu vực miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh, chiếm 28,75% tổng diện tích cả nước với trên 30 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa đặc trưng. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả nước; có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ; có tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, thuỷ điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Nhưng đây cũng là khu vực có địa hình tự nhiên phức tạp, chia cắt hiểm trở, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, kinh tế - xã hội chậm phát triển. Sau hơn 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các địa phương khu vực miền núi phía Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn các vùng khác.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, miền núi phía Bắc vẫn là lõi nghèo của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 17%, trong khi hộ nghèo ở khu vực nông thôn cả nước nói chung là 8%, thu nhập bình quân chỉ đạt 28 triệu đồng/người/năm trong khi bình quân cả nước là 37 triệu. Ít doanh nghiệp đầu tư vào vùng miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía Bắc có 603/2.280 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 26,45%, tăng 18,34% so với cuối năm 2015, thấp hơn so với mức đạt chuẩn của cả nước là 50,26%. Dự kiến đến hết năm 2019, có khả năng đạt tỷ lệ 28% số xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có 07/14 tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg là Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Bình quân tiêu chí/xã đạt 12,28 tiêu chí (tăng 8,32 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 15,26 tiêu chí/xã.

Cả vùng đã có 6 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; thành phố Thái Nguyên và Sông Công của tỉnh Thái Nguyên; thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (cả nước có 84 đơn vị). Theo báo cáo của các địa phương, một số tỉnh khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên… đã có đơn vị cấp huyện hiện nay hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2019. Tinh thần tự lực của một số tỉnh được nâng lên rõ rệt, khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Một số địa phương có đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (4 thành phố và 2 huyện) đã tạo động lực phấn đấu cho các địa phương khác, cũng như lan tỏa ra toàn vùng. Những địa phương khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện có sức lan tỏa rất lớn và tạo động lực phấn đấu trong tỉnh và toàn vùng. Điều này cho thấy xây dựng NTM hoàn toàn có thể thành công trên diện rộng ở vùng khó khăn, chứ không chỉ tập trung vào một hay vài xã có điều kiện ưu đãi hơn.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình từ năm 2011 đến 2019 bằng khoảng 15,6% so với cả nước. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh miền núi phía Bắc xây dựng NTM giai đoạn 2016-2019 tăng gấp 2,66 lần so với giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn I) và chiếm khoảng 36% tổng vốn ngân sách Trung ương của cả nước.

Một số tiêu chí nổi bật là toàn vùng đã xây dựng được trên 28.000 km đường giao thông nông thôn, bằng toàn bộ kết quả thực hiện giao thông nông thôn của các giai đoạn trước. Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ 100% số xã và 94,51% số thôn, bản, góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời tạo điều kiện cho người dân áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (nhất là chủ động về tưới), sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp,…

Tuy nhiên, nếu xét riêng từng tiêu chí thì toàn vùng còn có 07/19 tiêu chí còn thấp, dưới 50% chỉ tiêu như 41,9% đạt tiêu chí giao thông nông thôn, 44,7% xã hoàn thành tiêu chí trường học, 39,6% đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, 40,2% xã đạt tiêu chí thu nhập, 42,3% số xã đạt tiêu chuẩn về thoát nghèo, 34,5% xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Tiêu chí về thu nhập cũng còn hạn chế khi chỉ đạt 51,7% số xã.

Đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của 14 tỉnh miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, đây là vùng rất khó khăn và đặc biệt khó khăn so với cả nước, có đến 60,5% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó Cao Bằng có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, xuất phát điểm rất thấp, số đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng chiếm tới 55% đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, địa hình chia cắt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, 14 tỉnh miền núi phía Bắc trong gần 10 năm qua xây dựng NTM mới đã vượt khó và rất thành công, nhờ có nhiều mô hình mới, cách làm hay, chỉ đạo rất quyết liệt, sáng tạo của các cấp các ngành, đặc biệt là vai trò chủ thể người dân, đã tạo ra thành công lớn. Phó Thủ tướng cho rằng những tỉnh miền núi phía Bắc làm được thì không có lý do gì các nơi khác không làm được, các tỉnh miền núi phía Bắc đã thành công thì các nơi khác cũng sẽ thành công và phải thành công, không có lý do gì không thành công. Phó Thủ tướng cũng cho rằng đây là vùng phên dậu của đất nước, do đó thành tựu đạt được về xây dựng NTM đối với các tỉnh này có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị.

Gợi mở một số nội dung, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW về “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) đã nêu rõ, vấn đề “tam nông” là vấn đề chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt, vai trò của người nông dân là chủ thể. Tổng kết đánh giá 10 năm và hoạch định chiến lược 10 năm tới cũng phải trên tinh thần này.

Sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực phân tích, đánh giá rõ các nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM vừa qua. Bộ tiêu chí này được xây dựng theo tinh thần bộ khung, phân cấp mạnh hơn cho các tỉnh, huyện, cần xem xét 19 tiêu chí này đã phù hợp chưa và có cần thay đổi không. Đây là vấn đề quan trọng để chủ động sau năm 2020, khi vào giai đoạn mới đã có khung khổ pháp lý để triển khai, không phải chờ.

Bên cạnh đó, sắp tới sẽ triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu cấp xã, cấp huyện, các tiêu chí đặt ra như thế nào cũng cần phải làm rõ. Hay việc mỗi xã có cần phải có 1 chợ; xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về NTM cấp thôn, bản…, làm sao để có sự phân cấp mạnh mẽ, phù hợp với đặc thù từng địa phương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngoài cấp xã, cấp huyện, tới đây phải đặt trọng tâm vào cấp thôn, bản, phải tính toán điều chỉnh về kinh phí, tiêu chí kết cấu hạ tầng giao thông…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ đã thống nhất giao Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm nay phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số và phê duyệt một Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 để có chính sách đặc thù hơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có xây dựng NTM, có giảm nghèo bền vững, có chính sách riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt có nội dung là tích hợp 118 chính sách về dân tộc./.

Thanh Vân

Tin tức cùng chuyên mục

Huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 06/12/2019
Huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu có thêm 02 huyện về đích nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 06/12/2019
Tại phiên thảo luận, chất vấn kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra ngày 05/12/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết: Tỉnh Quảng Trị hoàn toàn có cơ sở khi đặt mục tiêu có thêm 1 đến 2 địa phương về đích nông thôn mới (NTM) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tỉnh. 02 huyện được chọn phấn đấu về đích NTM đó là Vĩnh Linh và Triệu Phong.

Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng 05/12/2019
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, văn hóa - giáo dục có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể...

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thành phố Pleiku hướng đến mục tiêu “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

Ngày đăng 05/12/2019
Tối ngày 03/12/2019, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập (03/12/1929 - 03/12/2019) và công bố Quyết định công nhận thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; lãnh đạo các ban, bộ ngành; địa phương trong cả nước; lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng 05/12/2019
Chiều ngày 04/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ công bố và trao Bằng công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.