Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Thành tựu xây dựng nông thôn mới của các tỉnh miền núi phía Bắc có ý nghĩa chiến lược

Ngày đăng: 03/08/2019   06:01
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 03/8, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 – 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị cho thấy, khu vực miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh, chiếm 28,75% tổng diện tích cả nước với trên 30 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa đặc trưng. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả nước; có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ; có tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, thuỷ điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Nhưng đây cũng là khu vực có địa hình tự nhiên phức tạp, chia cắt hiểm trở, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, kinh tế - xã hội chậm phát triển. Sau hơn 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các địa phương khu vực miền núi phía Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn các vùng khác.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, miền núi phía Bắc vẫn là lõi nghèo của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 17%, trong khi hộ nghèo ở khu vực nông thôn cả nước nói chung là 8%, thu nhập bình quân chỉ đạt 28 triệu đồng/người/năm trong khi bình quân cả nước là 37 triệu. Ít doanh nghiệp đầu tư vào vùng miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía Bắc có 603/2.280 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 26,45%, tăng 18,34% so với cuối năm 2015, thấp hơn so với mức đạt chuẩn của cả nước là 50,26%. Dự kiến đến hết năm 2019, có khả năng đạt tỷ lệ 28% số xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có 07/14 tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg là Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Bình quân tiêu chí/xã đạt 12,28 tiêu chí (tăng 8,32 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 15,26 tiêu chí/xã.

Cả vùng đã có 6 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; thành phố Thái Nguyên và Sông Công của tỉnh Thái Nguyên; thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (cả nước có 84 đơn vị). Theo báo cáo của các địa phương, một số tỉnh khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên… đã có đơn vị cấp huyện hiện nay hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2019. Tinh thần tự lực của một số tỉnh được nâng lên rõ rệt, khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Một số địa phương có đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (4 thành phố và 2 huyện) đã tạo động lực phấn đấu cho các địa phương khác, cũng như lan tỏa ra toàn vùng. Những địa phương khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện có sức lan tỏa rất lớn và tạo động lực phấn đấu trong tỉnh và toàn vùng. Điều này cho thấy xây dựng NTM hoàn toàn có thể thành công trên diện rộng ở vùng khó khăn, chứ không chỉ tập trung vào một hay vài xã có điều kiện ưu đãi hơn.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình từ năm 2011 đến 2019 bằng khoảng 15,6% so với cả nước. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh miền núi phía Bắc xây dựng NTM giai đoạn 2016-2019 tăng gấp 2,66 lần so với giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn I) và chiếm khoảng 36% tổng vốn ngân sách Trung ương của cả nước.

Một số tiêu chí nổi bật là toàn vùng đã xây dựng được trên 28.000 km đường giao thông nông thôn, bằng toàn bộ kết quả thực hiện giao thông nông thôn của các giai đoạn trước. Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ 100% số xã và 94,51% số thôn, bản, góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời tạo điều kiện cho người dân áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (nhất là chủ động về tưới), sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp,…

Tuy nhiên, nếu xét riêng từng tiêu chí thì toàn vùng còn có 07/19 tiêu chí còn thấp, dưới 50% chỉ tiêu như 41,9% đạt tiêu chí giao thông nông thôn, 44,7% xã hoàn thành tiêu chí trường học, 39,6% đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, 40,2% xã đạt tiêu chí thu nhập, 42,3% số xã đạt tiêu chuẩn về thoát nghèo, 34,5% xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Tiêu chí về thu nhập cũng còn hạn chế khi chỉ đạt 51,7% số xã.

Đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của 14 tỉnh miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, đây là vùng rất khó khăn và đặc biệt khó khăn so với cả nước, có đến 60,5% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó Cao Bằng có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, xuất phát điểm rất thấp, số đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng chiếm tới 55% đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, địa hình chia cắt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, 14 tỉnh miền núi phía Bắc trong gần 10 năm qua xây dựng NTM mới đã vượt khó và rất thành công, nhờ có nhiều mô hình mới, cách làm hay, chỉ đạo rất quyết liệt, sáng tạo của các cấp các ngành, đặc biệt là vai trò chủ thể người dân, đã tạo ra thành công lớn. Phó Thủ tướng cho rằng những tỉnh miền núi phía Bắc làm được thì không có lý do gì các nơi khác không làm được, các tỉnh miền núi phía Bắc đã thành công thì các nơi khác cũng sẽ thành công và phải thành công, không có lý do gì không thành công. Phó Thủ tướng cũng cho rằng đây là vùng phên dậu của đất nước, do đó thành tựu đạt được về xây dựng NTM đối với các tỉnh này có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị.

Gợi mở một số nội dung, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW về “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) đã nêu rõ, vấn đề “tam nông” là vấn đề chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt, vai trò của người nông dân là chủ thể. Tổng kết đánh giá 10 năm và hoạch định chiến lược 10 năm tới cũng phải trên tinh thần này.

Sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực phân tích, đánh giá rõ các nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM vừa qua. Bộ tiêu chí này được xây dựng theo tinh thần bộ khung, phân cấp mạnh hơn cho các tỉnh, huyện, cần xem xét 19 tiêu chí này đã phù hợp chưa và có cần thay đổi không. Đây là vấn đề quan trọng để chủ động sau năm 2020, khi vào giai đoạn mới đã có khung khổ pháp lý để triển khai, không phải chờ.

Bên cạnh đó, sắp tới sẽ triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu cấp xã, cấp huyện, các tiêu chí đặt ra như thế nào cũng cần phải làm rõ. Hay việc mỗi xã có cần phải có 1 chợ; xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về NTM cấp thôn, bản…, làm sao để có sự phân cấp mạnh mẽ, phù hợp với đặc thù từng địa phương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngoài cấp xã, cấp huyện, tới đây phải đặt trọng tâm vào cấp thôn, bản, phải tính toán điều chỉnh về kinh phí, tiêu chí kết cấu hạ tầng giao thông…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ đã thống nhất giao Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm nay phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số và phê duyệt một Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 để có chính sách đặc thù hơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có xây dựng NTM, có giảm nghèo bền vững, có chính sách riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt có nội dung là tích hợp 118 chính sách về dân tộc./.

Thanh Vân

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng nông thôn mới Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ: Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác bảo vệ môi trường

Ngày đăng 19/08/2019
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020 vừa được tổ chức tại tỉnh Nghệ An ngày 17/8/2019, Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến hết tháng 7/2019, vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã có 2.402/3.474 xã (đạt 69,1%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 48% so với cuối năm 2015, đạt tỷ lệ cao nhất trong cả nước), cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,26%). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả ấn tượng đạt được, điều đáng chú ý là sự đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn của hệ thống chính trị các cấp trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ trong quá trình xây dựng NTM.

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng 18/08/2019
Ngày 17/8/2019, tại Nghệ An, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì Hội nghị.

Làng Pẳn – thôn tiêu biểu làm công tác vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 13/08/2019
Thôn Làng Pẳn là 1 trong 14 thôn/bản thuộc xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Toàn thôn có 162 hộ, tất cả các hộ trong thôn là người dân tộc Giáy; 90% người dân trong thôn làm nông nghiệp. Vừa qua, thôn Làng Pẳn là một trong những thôn nông thôn mới (NTM) tiêu biểu được Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 lựa chọn để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động người dân tham gia xây dựng NTM tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020.

Kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 09/08/2019
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, bộ mặt nông thôn, đặc biệt là các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc.

Định hướng, giải pháp xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 06/08/2019
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020 vừa được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình ngày 03/8/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đánh giá đây là vùng đặc biệt khó khăn so với cả nước khi có đến 60,5% là đồng bào dân tộc thiểu số, số đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng chiếm tới 55% đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, xuất phát điểm rất thấp, địa hình chia cắt. Tuy nhiên, những kết quả xây dựng NTM của 14 tỉnh miền núi phía Bắc trong gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).