Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền: Quảng Ninh được gì?

Ngày đăng: 22/07/2019   04:31
Mặc định Cỡ chữ
Quảng Ninh - địa phương đầu tiên thực hiện hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền - đã có những đổi thay tích cực trong việc thực hiện công việc.

Việc hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp huyện với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đã và đang được các địa phương trong cả nước triển khai. Từ chủ trương của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, Quảng Ninh đã mạnh dạn đổi mới tổ chức bộ máy, trong đó có việc hợp nhất những cơ quan có sự tương đồng về mục đích, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ.

Đến nay, tất cả 14/14 huyện thị thành phố của Quảng Ninh đều đã hoàn thành việc hợp nhất Cơ quan Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện.

Đầu năm 2018, Quảng Ninh triển khai hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra.

Tại thành phố Hạ Long, sau hơn 1 năm triển khai hợp nhất, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ đã đi vào hoạt động nền nếp và ngày càng gắn kết dưới mái nhà chung. Trước đây, những nhiệm vụ có sự tương đồng giữa công tác Đảng và công tác chính quyền nhưng khác nhau về phân công đối tượng, cán bộ 2 đơn vị vẫn phải có văn bản phối hợp.

Trở thành "hai trong một", các công tác tổ chức cán bộ; tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, lưu trữ,... với trên 18.000 đảng viên trực thuộc đều được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, tinh gọn đầu mối, tiết kiệm nhân lực. Các quy trình nghiệp vụ cũng được giảm tải, tránh sự trùng lặp, chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ. Số biên chế giảm từ 20 xuống còn 15 người, các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên chuyển giao về sinh hoạt chung, kinh phí hoạt động được chuyển giao cho văn phòng cấp ủy theo dõi, chi trả theo chế độ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành ủy Hạ Long cho biết: “Mọi công việc Thủ trưởng chịu trách nhiệm chung, phân công cụ thể theo nguyên tắc "1 người làm nhiều việc, mỗi việc do 1 người chịu trách nhiệm". Sau khi hợp nhất, chúng tôi ban hành quy chế hoạt động, phân công từng mảng cụ thể. Việc hợp nhất cũng kiêm thêm 1 số việc của nhau, từ đó thêm hiểu biết về các quy trình tham mưu cho cấp ủy và chính quyền. Do đó, cán bộ được nâng cao trình độ hơn, nhiệm vụ chồng chéo giảm bớt”.

Quảng Ninh tiến hành hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện (mô hình minh họa).

Còn tại huyện miền núi Hoành Bồ, những kết quả tích cực sau hơn 1 năm thí điểm cũng rất đáng kể. Với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện ủy, sau khi hợp nhất, việc thực hiện lồng ghép giữa các nhiệm vụ đã giúp rút ngắn thời gian, từ giám sát, kiểm tra, thanh tra đến xem xét xử lý kỷ luật đảng viên. Trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư, tham gia tiếp công dân, thanh tra kinh tế - xã hội cũng đạt được sự thống nhất cao và hiệu quả hơn trước khi hợp nhất. 

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện ủy Hoành Bồ, ông Nguyễn Hoàng Quý cho biết: “Sau khi hợp nhất với nhau, trong quá trình mới tiếp cận thì cũng có những vướng mắc nhất định liên quan đến đối tượng khác nhau. Chúng tôi cử anh em đi bồi dưỡng nghiệp vụ, những cán bộ làm Kiểm tra thì đi bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra và ngược lại, về sẽ có phân công cụ thể phù hợp, phù hợp với khả năng của mỗi người. Từ đó có cách tiếp cận để tham mưu giải quyết công việc hài hòa, đi vào nhuần nhuyễn hiệu quả hơn”.

Đến nay, tất cả 14/14 huyện thị thành phố của Quảng Ninh đều đã hoàn thành việc hợp nhất Cơ quan Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện, giảm 28 đầu mối. Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Thành cho rằng, có được những kết quả tích cực bước đầu này là nhờ Quảng Ninh đã tiến hành những bước đi rất thận trọng, khoa học. Các địa phương trong tỉnh đều tiến hành nhất thể hóa chức danh lãnh đạo là Trưởng ban Ban tổ chức với Trưởng phòng Phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với Chánh Thanh tra từ 2-3 năm trước khi hợp nhất Cơ quan.

“Kinh nghiệm thực tiễn mô hình này là tiến hành các bước đi thận trọng, khoa học, thực sự dân chủ từ việc xây dựng các đề án, việc lấy ý kiến của các đối tượng tác động, đặc biệt của cán bộ đang công tác tại các cơ quan sẽ tiến hành hợp nhất. Đặc biệt là những nội dung chưa có quy định, chưa có tiền lệ thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xin phép thí điểm. Đây là tiền đề rất quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu các mô hình nhất thể hóa, hợp nhất khác”, ông Thành nói.

Đây là mô hình mới triển khai thí điểm và cũng mới chỉ triển khai ở cấp huyện, chưa đảm bảo liên thông, đồng bộ giữa các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành sơ kết, đánh giá những ưu điểm, những khó khăn vướng mắc trong cơ chế vận hành, hoạt động của Cơ quan hợp nhất, đồng thời chỉ đạo cho các địa phương bổ sung quy chế làm việc, giám sát để đảm bảo thống nhất về chủ trương và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động.

Với các vấn đề về nguồn kinh phí, biên chế cán bộ, quy định sử dụng con dấu cho các cơ quan hợp nhất, Quảng Ninh hiện đang chờ hướng dẫn thi hành của Trung ương để tháo gỡ khó khăn, tiếp tục hoàn thiện mô hình này tại địa phương./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) thực hiện tốt mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã

Ngày đăng 15/10/2019
Qua thực tế triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho thấy, các đội viên đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; thay đổi nhận thức cũng như lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình thực hiện công vụ. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Sơn La thời gian qua

Ngày đăng 11/09/2019
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Sơn La được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị  - xã hội các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một số suy nghĩ về nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay

Ngày đăng 03/09/2019
Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay đang diễn ra rất quyết liệt, không khoan nhượng, đòi hỏi cần tăng cường nghiên cứu lý luận, gắn chặt với tổng kết thực tiễn, trong bối cảnh mới, nhằm đáp ứng tốt cuộc đấu tranh lâu dài, quan trọng trên.

Mạng 5G: Xu thế thời đại, tính tích cực và vấn đề an ninh

Ngày đăng 30/08/2019
Trên thế giới hiện đã có gần 20 mạng 5G hoạt động và 134 mạng thử nghiệm, với 20 nhà cung cấp các thiết bị tại 60 quốc gia. Hàn Quốc là nước đầu tiên triển khai thương mại hóa dịch vụ 5G (5/4) và cũng là nước đầu tiên thử nghiệm 5G trên xe buýt tự lái 45 chỗ ngồi (9/5). Tập đoàn Viettel của Việt Nam cũng đã thực hiện kết nối thành công mạng 5G (10/5), và sẽ thương mại hóa dịch vụ 5G vào năm 2020. Theo dự báo, “Công nghệ 5G sẽ tạo ra cuộc cách mạng về kết nối” (1). Tuy nhiên, mạng 5G vẫn còn những vấn đề an ninh cần phải quan tâm.

Những tiêu cực trong công tác cán bộ đã được tiên liệu

Ngày đăng 29/08/2019
Sau Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và bài viết chỉ đạo mang tầm chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt mới đây nhất là Kết luận của Ban Bí thư, nhằm chấn chỉnh công tác nhân sự trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Nhà báo, TS. Nhị Lê – Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, quan sát mỗi nhiệm kỳ đại hội của Đảng kể từ Đại hội I đến nay, ông nhận thấy chưa có khóa nào như khóa này, trước ngày Đại hội Đảng bộ các cấp dự kiến diễn ra vào cuối quý I/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo toàn Đảng từ rất sớm, hết sức cụ thể, chặt chẽ, thể hiện tầm nhìn, sự quyết đoán và hết sức thận trọng, để chuẩn bị thật tốt về mặt nhân sự cho Đại hội XIII, trực tiếp là Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).