Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Bà Phan Thị Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 15/07/2019   02:44
Mặc định Cỡ chữ
Tại phiên họp HĐND chiều 12/7, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã kiện toàn công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình miễn nhiệm ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính với bà Phan Thị Thắng và đã được các đại biểu thông qua (94/96 đại biểu đồng ý).

Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: vov.vn

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình giới thiệu đại biểu Phan Thị Thắng bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố. Với 92/97 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 89,2%), bà Phan Thị Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Phan Thị Thắng, sinh năm 1976, quê Long An, trình độ Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà Phan Thị Thắng cũng là đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Phan Thị Thắng từng giữ các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Tân (2009 - 2012), Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (2012 - 2013). Từ tháng 7/2013 đến nay, bà Phan Thị Thắng công tác tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, giữ các chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính./.

Khánh An

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày đăng 15/08/2019
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm 02 Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 14/08/2019
Ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Minh Thông và ông Huỳnh Thanh Điền.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng 13/08/2019
Ngày 09/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hòa Bình và tỉnh Lai Châu

Ngày đăng 05/08/2019
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hòa Bình và tỉnh Lai Châu.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 31/07/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).