Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 11/07/2019   03:24
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

6 tháng đầu năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ tiến tới hiện đại hóa nền hành chính; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp trên 3.450 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 5.270 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết 16/18 vụ việc tố cáo, 237/367 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 65%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ rút đơn cao đã thể hiện được tính hiệu quả của hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tiếp tục được kiện toàn, chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát, qua đó, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phải tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm đối với người đứng đầu cấp huyện, xã, cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra và hình thức xử lý nếu có xảy ra sai phạm; tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã, phường gắn với vai trò của cán bộ, công chức và bộ phận một cửa, nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI; tăng cường hơn nữa công tác đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, những vấn đề xã hội bức xúc mà người dân đặc biệt quan tâm như: Tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trong thanh, thiếu niên, mê tín dị đoan và bảo vệ môi trường...

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp.

Theo: quangninh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ

Ngày đăng 17/10/2019
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo TW nhấn mạnh tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ.

Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm trong thực thi quyền lực

Ngày đăng 17/10/2019
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Nổi bật là việc rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hà Nội: Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

Ngày đăng 16/10/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tinh gọn bộ máy ở tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 16/10/2019
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

Ngày đăng 15/10/2019
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).