Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 11/07/2019   03:24
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

6 tháng đầu năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ tiến tới hiện đại hóa nền hành chính; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp trên 3.450 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 5.270 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết 16/18 vụ việc tố cáo, 237/367 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 65%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ rút đơn cao đã thể hiện được tính hiệu quả của hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tiếp tục được kiện toàn, chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát, qua đó, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phải tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm đối với người đứng đầu cấp huyện, xã, cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra và hình thức xử lý nếu có xảy ra sai phạm; tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã, phường gắn với vai trò của cán bộ, công chức và bộ phận một cửa, nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI; tăng cường hơn nữa công tác đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, những vấn đề xã hội bức xúc mà người dân đặc biệt quan tâm như: Tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trong thanh, thiếu niên, mê tín dị đoan và bảo vệ môi trường...

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp.

Theo: quangninh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Chuyển động mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế

Ngày đăng 16/07/2019
Trên cơ sở kết quả đạt được từ những năm trước, những tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đề ra các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ để triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hải Phòng sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở

Ngày đăng 15/07/2019
Hiện nay, hầu hết các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố không đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Do đó, việc sắp xếp, sáp nhập, nhất là với các xã, phường thuộc 3 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và huyện Tiên Lãng không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là cần thiết. Việc sáp nhập đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, phù hợp với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Cần Thơ: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Ngày đăng 15/07/2019
UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư.

Ngày đăng 15/07/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

Ngày đăng 12/07/2019
Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).