Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam – Lào

Ngày đăng: 10/07/2019   04:36
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 10/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam – Lào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Khăm-mặn Xủn-vi-lợt đồng chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Về phía Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh công tác quản lý viên chức, quản lý chính quyền địa phương là một trong những trọng tâm cải cách hành chính của Việt Nam và Lào. Tại Hội thảo lần này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn các công chức làm công tác chuyên môn, các nhà khoa học của Bộ Nội vụ hai nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau suy nghĩ, trao đổi tìm ra những giải pháp, cách làm mới trong việc xây dựng các văn bản pháp quy, phương pháp quản lý viên chức, quản lý chính quyền địa phương, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của cán bộ các cấp với mục tiêu cuối cùng nâng cao hiệu quả công tác quản lý viên chức, quản lý chính quyền địa phương của hai nước Việt Nam – Lào. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu của Việt Nam chia sẻ, chân thật, cởi mở về thực hiện cải cách trong công tác quản lý viên chức, quản lý chính quyền địa phương của Việt Nam. Về phía Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thẳng thắn nêu ra các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần giải quyết để buổi Hội  thảo đạt được kết quả cao nhất.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Khăm-mặn Xủn-vi-lợt phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Khăm-mặn Xủn-vi-lợt cho biết Đảng và Chính phủ hai nước luôn đặt mối quan tâm hàng đầu trong hai công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương. Đây là hai nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của hai đất nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho rằng, Hội thảo lần này là cơ hội để hai bên chia sẻ những kinh nghiệm, lý luận về công tác quản lý viên chức, quản lý chính quyền địa phương nhằm đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết văn bản pháp luật cao nhất  hiện nay của Việt Nam liên quan đến công tác quản lý viên chức là Luật Viên chức 2010 bao gồm tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức... Dưới luật có các nghị định về đánh giá, về xử lý kỷ luật viên chức. Dưới các nghị định có thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về công tác quản lý viên chức. Bên cạnh Luật Viên chức, Việt Nam có Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với đội ngũ cán bộ được gắn với tiêu chí bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo thường kỳ. Đối với đội ngũ công chức gắn với tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm hàng ngày với một chức vụ, chức danh, đây là đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước, đây là dấu hiệu để phân biệt giữa đội ngũ công chức và viên chức. Đội ngũ viên chức gắn với tiêu chí tuyển dụng, làm việc theo vị trí việc làm, chế độ hợp đồng. Cán bộ, công chức được pháp luật trao quyền thực hiện quyền lực nhà nước hoặc nhân danh quyền lực nhà nước, còn viên chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho xã hội, từ sự khác biệt này sẽ dẫn đến những phân biệt về chế độ tuyển dụng, sử dụng, quản lý, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm…

Vụ trưởng Vụ Quản lý Công chức, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sụ-văn-ny Lặt-tạ-nạ-vông phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công chức, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sụ-văn-ny Lặt-tạ-nạ-vông cho biết kể từ năm 2015 trở đi, việc quản lý cán bộ, công chức của Lào được thực hiện theo Luật cán bộ, công chức số 74/QH, ngày 15/12/2015. Cán bộ, công chức của Lào có 184.161 người trong phạm vi toàn quốc, bao gồm toàn công chức trực thuộc tổ chức Đảng, Nhà nước và tổ chức quần chúng nhân dân ở cấp trung ương và địa phương, trong đó bao gồm cả cán bộ, công chức nói chung, công chức ngành y tế, công chức ngành giáo dục hoạt động theo pháp luật. Nhưng đối với công chức là giáo viên kể từ năm 2012 trở đi thì có Nghị định số 177/TTg ngày 05/4/2012 về công chức là giáo viên là nghị định quản lý riêng. Tại Điều 13 của Luật cán bộ, công chức quy định lĩnh vực cán bộ, công chức gồm lĩnh vực hành chính và lĩnh vực chuyên môn (cán bộ, công chức trong lĩnh vực chuyên môn là người làm nhiệm vụ trong lĩnh vực hành chính và nghiên cứu khoa học trong cơ quan tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức quần chúng cấp trung ương và địa phương).

Đại diện lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày một số điểm mới trong lĩnh vực quản lý chính quyền địa phương trong thời gian tới như sau: những quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những văn bản pháp luật liên quan đang được tiến hành sửa đổi, bổ sung; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chết tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; không cho tăng đơn vị hành chính bằng quy định nâng cao tiêu chuẩn điều kiện một đơn vị hành chính; tăng cường phân cấp, ủy quyền; giảm số lượng cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã; cho phép thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở một số địa phương; tăng quyền tự chủ cho địa phương trong tổ  chức các cơ quan chuyên môn; sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố.

Ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trả lời một số câu hỏi từ phía Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tại cuộc Hội thảo, ông Khăm-phăn Sặc-la-sỉnh, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho biết, trong thời gian qua Bộ Nội vụ Lào đã nghiên cứu để chuẩn bị thành lập thị trấn, thành phố và xây dựng dự thảo pháp lý liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của chính quyền Thủ đô nhằm tạo ra sự khác biệt giữa đơn vị chính quyền trong nội đô và nông thôn theo tình hình thực tiễn của việc phát triển của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ông Khăm-phăn Sặc-la-sỉnh mong muốn Bộ Nội vụ Việt Nam chia sẻ rõ hơn về các tiêu chuẩn để thành lập chính quyền thị trấn, thành phố.

Cũng trong Hội thảo, các đại biểu hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề như: quyền tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước, từ trung ương đến địa phương; phân cấp giữ viên chức và công chức; việc thi tuyển, xét tuyển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các chế độ hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; thành lập bộ máy chính quyền các cấp…

Quang cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Vĩnh Tân đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các ý kiến trao đổi, thảo luận giữa đại biểu Bộ Nội vụ hai nước đã góp phần làm rõ những vướng mắc trong công tác quản lý viên chức, quản lý chính quyền địa phương. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hy vọng từ thực tiễn đã trao đổi, Bộ Nội vụ hai nước sẽ thu nhận thêm các kinh nghiệm, bài học để tham mưu trong nhiệm vụ xây dựng các văn bản pháp quy liên quan phù hợp thực tiễn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Vĩnh Tân chúc đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc cho sự hợp tác giữa hai Bộ Nội vụ không ngừng phát triển, chúc tình hữu nghị, đoàn kết, trong sáng giữa hai nước Việt Nam – Lào luôn bền vững.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Vĩnh Tân (bên phải) tặng quà lưu niệm tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Khăm-mặn Xủn-vi-lợt


 

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức Tọa đàm đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Ngày đăng 18/10/2019
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày 18/10/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước dành cho cán bộ quản lý lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày đăng 18/10/2019
Sáng ngày 18/10/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước dành cho 20 cán bộ quản lý, lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Khai mạc Giải quần vợt Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019

Ngày đăng 16/10/2019
Sáng ngày 16/10/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải quần vợt Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019 chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019). Công đoàn Bộ Nội vụ tham gia Giải đấu.

Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày đăng 15/10/2019
Sáng ngày 15/10/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cho công chức, viên chức Khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Ngày 10/10/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/02/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).