Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Đà Nẵng: Một số nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 10/07/2019   01:14
Mặc định Cỡ chữ
Trong 06 tháng cuối năm 2019, công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

Trình phê duyệt, triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố cho Bưu điện và triển khai thực hiện trên thực tế.

Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện thí điểm Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa đến UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai Đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án liên thông, liên kết, phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trình UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính trên lĩnh vực giải tỏa đền bù bố trí tái định cư.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố chuyển giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định quy trình, trình tự thực hiện thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Tổ chức thi tuyển công chức năm 2019; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch cán sự và tương đương lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh mô hình đánh giá kết quả làm việc đối với công chức. Hoàn chỉnh Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, huyện và chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền khối quận, huyện theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị. Tiến hành hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện; hoàn chỉnh phương án thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng.

Theo: noivu.danang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 16/07/2019
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một đòi hỏi của thực tiễn, là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị các cấp trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam hiện nay. Bài viết khái quát thực trạng và đề xuất những giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền thành phố' Hà Nội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lạng Sơn: Tạo hiệu ứng từ đẩy mạnh tuyên truyền

Ngày đăng 15/07/2019
Bằng hình thức phong phú, nội dung đa dạng mà những năm gần đây, công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Lạng Sơn mang lại những kết quả tích cực, tạo bước chuyển trong việc nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc chung tay đẩy mạnh cải cách TTHC. 

Ninh Thuận: Cải thiện chỉ số cải cách hành chính - nhiệm vụ cấp thiết

Ngày đăng 15/07/2019
Nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) (Par Index) năm 2018 của tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu cơ quan, đơn vị, tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu các chỉ số chính, chỉ số thành phần và chỉ tiêu giảm điểm, giảm thứ hạng hoặc thấp hơn chỉ số trung bình của cả nước. Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2019.

Bạc Liêu: Chuyển biến mới trong cải cách thủ tục hành chính các cấp

Ngày đăng 12/07/2019
Năm 2018, tỉnh Bạc Liêu nằm trong nhóm các tỉnh được xếp loại khá, có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đạt trên 70%, xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với 76,86 điểm; tăng 5 hạng (từ hạng 36 lên hạng 31) so với năm 2017. Đây là kết quả vừa được công bố tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh tổ chức.

Bắc Kạn: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 12/07/2019
Sáng 11/7, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá kết quả chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 2018 và sơ kết chỉ số PAPI. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).