Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Cao Bằng: Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

Ngày đăng: 10/07/2019   01:03
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 4/7, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Tham dự có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nông Thanh Tùng; bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Theo Quyết địnhsố 2229-QĐ/TU ngày 28/6/2019 về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 89 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 32 đảng bộ cơ sở, 57 chi bộ cơ sở với 4.204 đảng viên. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoạt động từ ngày 1/7/2019.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2020, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 33 thành viên; Ban Thường vụ 11 thành viên; chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; quyết định về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên.

Các đại biểu dự Lễ công bố

Việc hợp nhất các tổ chức Đảng có chức năng tương đồng với nhau làm cho tổ chức Đảng hợp lý hơn, khoa học hơn, phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định: Việc hợp nhất nhằm giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đề nghị khẩn trương sắp xếp tổ chức làm việc của cơ quan Đảng ủy theo mô hình mới hợp lý, ổn định ngay từ đầu; xử lý ngay một số việc có tính chất thủ tục hành chính như con dấu, giấy tờ hồ sơ, tài chính, tài sản… kịp thời  hoạt động; sớm ban hành quy chế làm việc mới và các quy chế khác trên cơ sở kế thừa, bổ sung, điều chỉnh các quy chế đã có trước đây để đảm bảo hoạt động theo mô hình mới thực sự hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Chủ động rà soát lại kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của 2 đảng ủy khối trước đây, kế thừa và có giải pháp thúc đẩy để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm. Tập trung làm tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 35 của Trung ương và các văn bản của tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm, phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Theo: baocaobang.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Chuyển động mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế

Ngày đăng 16/07/2019
Trên cơ sở kết quả đạt được từ những năm trước, những tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đề ra các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ để triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hải Phòng sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở

Ngày đăng 15/07/2019
Hiện nay, hầu hết các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố không đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Do đó, việc sắp xếp, sáp nhập, nhất là với các xã, phường thuộc 3 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và huyện Tiên Lãng không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là cần thiết. Việc sáp nhập đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, phù hợp với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Cần Thơ: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Ngày đăng 15/07/2019
UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư.

Ngày đăng 15/07/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

Ngày đăng 12/07/2019
Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).