Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Cao Bằng: Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

Ngày đăng: 10/07/2019   01:03
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 4/7, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Tham dự có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nông Thanh Tùng; bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Theo Quyết địnhsố 2229-QĐ/TU ngày 28/6/2019 về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 89 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 32 đảng bộ cơ sở, 57 chi bộ cơ sở với 4.204 đảng viên. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoạt động từ ngày 1/7/2019.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2020, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 33 thành viên; Ban Thường vụ 11 thành viên; chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; quyết định về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên.

Các đại biểu dự Lễ công bố

Việc hợp nhất các tổ chức Đảng có chức năng tương đồng với nhau làm cho tổ chức Đảng hợp lý hơn, khoa học hơn, phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định: Việc hợp nhất nhằm giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đề nghị khẩn trương sắp xếp tổ chức làm việc của cơ quan Đảng ủy theo mô hình mới hợp lý, ổn định ngay từ đầu; xử lý ngay một số việc có tính chất thủ tục hành chính như con dấu, giấy tờ hồ sơ, tài chính, tài sản… kịp thời  hoạt động; sớm ban hành quy chế làm việc mới và các quy chế khác trên cơ sở kế thừa, bổ sung, điều chỉnh các quy chế đã có trước đây để đảm bảo hoạt động theo mô hình mới thực sự hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Chủ động rà soát lại kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của 2 đảng ủy khối trước đây, kế thừa và có giải pháp thúc đẩy để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm. Tập trung làm tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 35 của Trung ương và các văn bản của tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm, phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Theo: baocaobang.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ

Ngày đăng 17/10/2019
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo TW nhấn mạnh tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ.

Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm trong thực thi quyền lực

Ngày đăng 17/10/2019
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Nổi bật là việc rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hà Nội: Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

Ngày đăng 16/10/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tinh gọn bộ máy ở tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 16/10/2019
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

Ngày đăng 15/10/2019
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).