Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Quảng Ngãi: Đề án 500 tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho địa phương

Ngày đăng: 09/07/2019   03:26
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyển chọn được 15 trí thức trẻ để tăng cường chức danh công chức tại 15 xã trong phạm vi điều chỉnh của Đề án thuộc 9 huyện: Bình Sơn (1), Mộ Đức (1), Đức Phổ (1), Ba Tơ (3), Minh Long (1), Sơn Tây (2), Tây Trà (3), Trà Bồng (2), Lý Sơn (1). Việc tuyển chọn đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ở tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng và tuyển chọn đội viên đảm bảo chất lượng.
Lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Ngãi trao Quyết định và động viên 15 trí thức trẻ về địa phương công tác tháng 7/2015. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Sau 4 năm công tác, 15 tri thức trẻ đã có sự trưởng thành vượt bậc về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn và trình độ quản lý để trở thành nguồn cán bộ trẻ có chất lượng của tỉnh.

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các xã nghèo 

Theo lĩnh vực công tác được phân công, các đội viên dự án đã tham gia xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả trên các mặt trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông lâm nghiệp, giải phóng mặt bằng, giám sát việc xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, bê tông kênh mương, giải quyết chế độ chính sách... Hầu hết các đội viên của Đề án đều được phân công tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu của xã. Một số nội dung điển hình khác mà các đội viên thực hiện rất tốt như công tác điều tra thống kê hộ nghèo, triển khai kế hoạch xét duyệt làng văn hóa thôn bản văn hóa thôn hộ gia đình đặc biệt khó khăn thuộc vùng thuộc xã vùng dân tộc và miền núi; tham gia xây dựng quy hoạch tổng thể nông thôn mới trên địa bàn; tìm kiếm, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới giúp nhân dân ứng dụng có hiệu quả vào canh tác, sản xuất; tham gia và có những tham mưu tốt trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác. Đặc biệt là giúp UBND các xã triển khai có hiệu quả văn phòng điện tử, góp phần tích cực trong việc cải tiến lề lối, hiệu quả làm việc, giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội viên đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tuân thủ nghiêm túc giờ giấc làm việc, tạo được sự lan tỏa, góp phần làm chuyển biến hoạt động của chính quyền cơ sở.

 Là nguồn cán bộ trẻ có chất lượng

Từ thực tiễn ở cơ sở, các đội viên của Đề án đã có nhiều đề xuất sáng kiến kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Từ những kết quả đáng khích lệ đã có đội viên được chính quyền các xã quan tâm theo dõi, phát triển đảng, được đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. UBND tỉnh xác định đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với những chính sách thu hút đặc biệt. Đề án tăng cường trí thức trẻ là một trong những giải pháp đặc biệt giúp các xã, các huyện đặt biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi từng bước tháo gỡ khó khăn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đội viên được tăng cường theo phân bổ còn quá ít so với nhu cầu của tỉnh. Và đây không chỉ là nguồn cán bộ trước măt giúp việc cho cấp ủy, chính quyền xã mà còn là một chủ trương, chính sách mang tính chất lâu dài, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp của địa phương, làm tiền đề để tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát hiện tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ. 

Việt Hà
 

Tin tức cùng chuyên mục

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

Ngày đăng 30/09/2019
Ngày 30/9/2019, tại tỉnh Thanh Hoá, Bộ Nội vụ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. 

Tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ sau khi kết thúc Đề án 500

Ngày đăng 30/09/2019
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh Quảng Ninh có 07 đội viên về công tác tại hai huyện Vân Đồn và Cô Tô.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

Ngày đăng 24/09/2019
Ngày 23/9/2019, tại Ba Vì (Hà Nội), Bộ Nội vụ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) của 05 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện các tỉnh khu vực miền Bắc

Ngày đăng 16/09/2019
Sáng ngày 16/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) các tỉnh khu vực miền Bắc. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 10/09/2019
Sáng ngày 09/9/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).