Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Quảng Ngãi: Đề án 500 tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho địa phương

Ngày đăng: 09/07/2019   03:26
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyển chọn được 15 trí thức trẻ để tăng cường chức danh công chức tại 15 xã trong phạm vi điều chỉnh của Đề án thuộc 9 huyện: Bình Sơn (1), Mộ Đức (1), Đức Phổ (1), Ba Tơ (3), Minh Long (1), Sơn Tây (2), Tây Trà (3), Trà Bồng (2), Lý Sơn (1). Việc tuyển chọn đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ở tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng và tuyển chọn đội viên đảm bảo chất lượng.
Lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Ngãi trao Quyết định và động viên 15 trí thức trẻ về địa phương công tác tháng 7/2015. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Sau 4 năm công tác, 15 tri thức trẻ đã có sự trưởng thành vượt bậc về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn và trình độ quản lý để trở thành nguồn cán bộ trẻ có chất lượng của tỉnh.

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các xã nghèo 

Theo lĩnh vực công tác được phân công, các đội viên dự án đã tham gia xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả trên các mặt trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông lâm nghiệp, giải phóng mặt bằng, giám sát việc xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, bê tông kênh mương, giải quyết chế độ chính sách... Hầu hết các đội viên của Đề án đều được phân công tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu của xã. Một số nội dung điển hình khác mà các đội viên thực hiện rất tốt như công tác điều tra thống kê hộ nghèo, triển khai kế hoạch xét duyệt làng văn hóa thôn bản văn hóa thôn hộ gia đình đặc biệt khó khăn thuộc vùng thuộc xã vùng dân tộc và miền núi; tham gia xây dựng quy hoạch tổng thể nông thôn mới trên địa bàn; tìm kiếm, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới giúp nhân dân ứng dụng có hiệu quả vào canh tác, sản xuất; tham gia và có những tham mưu tốt trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác. Đặc biệt là giúp UBND các xã triển khai có hiệu quả văn phòng điện tử, góp phần tích cực trong việc cải tiến lề lối, hiệu quả làm việc, giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội viên đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tuân thủ nghiêm túc giờ giấc làm việc, tạo được sự lan tỏa, góp phần làm chuyển biến hoạt động của chính quyền cơ sở.

 Là nguồn cán bộ trẻ có chất lượng

Từ thực tiễn ở cơ sở, các đội viên của Đề án đã có nhiều đề xuất sáng kiến kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Từ những kết quả đáng khích lệ đã có đội viên được chính quyền các xã quan tâm theo dõi, phát triển đảng, được đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. UBND tỉnh xác định đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với những chính sách thu hút đặc biệt. Đề án tăng cường trí thức trẻ là một trong những giải pháp đặc biệt giúp các xã, các huyện đặt biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi từng bước tháo gỡ khó khăn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đội viên được tăng cường theo phân bổ còn quá ít so với nhu cầu của tỉnh. Và đây không chỉ là nguồn cán bộ trước măt giúp việc cho cấp ủy, chính quyền xã mà còn là một chủ trương, chính sách mang tính chất lâu dài, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp của địa phương, làm tiền đề để tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát hiện tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ. 

Việt Hà
 

Tin tức cùng chuyên mục

Sơn La: Đảm bảo phát huy vai trò của trí thức trẻ tại các xã nghèo

Ngày đăng 15/07/2019
Theo Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 ban hành tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La được phân bổ 12 chỉ tiêu theo 05 chức danh công chức xã (Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch và Văn hóa - Xã hội); tuyển chọn, bố trí công tác tại 10/12 xã thuộc 05 huyện, trong đó: Mường La có 01 chỉ tiêu, Bắc Yên 02 chỉ tiêu, Quỳnh Nhai 01 chỉ tiêu, Phù Yên 03 chỉ tiêu, Sốp Cộp 03 chỉ tiêu. Các đội viên của Đề án đã về làm việc tại các xã trong tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

Hà Giang triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 15/07/2019
Đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tăng cường nguồn lực có trình độ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lai Châu bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 09/07/2019
Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, năm 2015, Lai Châu tiếp nhận 15 đội viên trí thức trẻ (vì những lý do khách quan hiện trên địa bàn tỉnh còn 13 đội viên đang thực hiện nhiệm vụ) về công tác tại 5 huyện nghèo của tỉnh là Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn.

Đội viên trí thức trẻ góp sức cùng các xã nghèo

Ngày đăng 08/07/2019
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013, với mục tiêu tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để bố trí vào các chức danh công chức xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Lâm Đồng: Các trí thức trẻ vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định mình

Ngày đăng 08/07/2019
Đề án 500 trí thức trẻ là chủ trương lớn của Chính phủ, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng thời thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, mạnh dạn trao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ để góp phần nhỏ bé trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đề án giúp thanh niên của ngày hôm nay có cách sống khác, xung kích tình nguyện về với mọi miền của Tổ quốc, tạo điều kiện cho thanh niên, lớp trẻ có cơ hội để phát huy khả năng, sáng tạo của mình.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).