Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở

Ngày đăng: 09/07/2019   02:56
Mặc định Cỡ chữ
Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, HĐND 12 xã, phường và HĐND 4 quận, huyện của thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp để thông qua Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. HĐND các xã, phường và quận, huyện đã biểu quyết tán thành với Phương án sắp xếp đơn vị hành chính do UBND các quận, huyện xây dựng.
Trụ sở UBND phường Quang Trung, quận Hồng Bàng

Phương án sắp xếp các xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng cụ thể như sau: Quận Hồng Bàng: nhập phường Quang Trung và phường Hoàng Văn Thụ, tên phường sau sáp nhập: Hoàng Văn Thụ; nhập phường Phan Bội Châu và phường Phạm Hồng Thái, tên phường sau sáp nhập: Phan Bội Châu. Quận Ngô Quyền: nhập phường Lương Khánh Thiện và phường Cầu Đất, tên phường sau sáp nhập: Cầu Đất. Quận Đồ Sơn: nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải, tên phường sau sáp nhập: Hải Sơn. Huyện Tiên Lãng: nhập xã Tiên Tiến và xã Quyết Tiến, tên xã sau sáp nhập: Quyết Tiến; nhập xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang, tên xã sau sáp nhập: Vinh Quang.

Trước đó, các quận, huyện trên đã chỉ đạo 12 xã, phường liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã, phường trên địa bàn và dự kiến tên gọi xã, phường mới sau khi sáp nhập. Kết quả, tất cả các địa phương đều có số cử tri tham gia bỏ phiếu và đồng ý cao với các nội dung được xin ý kiến về việc sáp nhập.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan, địa phương đã hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021 bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND thành phố thông qua vào kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7/2019.

Sau khi HĐND thành phố thông qua, các phương án sắp xếp sẽ được lập hồ sơ Đề án trình Chính phủ để xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021, thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các xã, phường mới hình thành sau khi sắp xếp; bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường; đồng thời sẽ giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trước mắt là xây dựng Đề án sắp xếp 09 xã, phường thuộc 04 quận, huyện không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số giai đoạn 2019-2021 của thành phố Hải Phòng là thực hiện theo tinh thần tại Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày  12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đồng thời đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, phù hợp với  sự phát triển của thành phố trong giai đoạn sắp tới. Nhất là trong bối cảnh thành phố đang tập trung cao cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, xây dựng chính quyền đô thị với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về diện tích tự nhiên, dân số của các đơn vị hành chính cấp xã như sau: đối với phường: diện tích tự nhiên từ 5,5km trở lên, dân số từ 15.000 người trở lên; đối với xã khu vực đồng bằng: diện tích tự nhiên từ 30km2 trở lên; dân số từ 8.000 người trở lên. Theo quy định này, Hải Phòng có 09 đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. Đó là các phường: Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng), Cầu Đất, Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền), Vạn Sơn (Đồ Sơn), Tiên Tiến, Tiên Hưng (Tiên Lãng).

Đến thời điểm này, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (7 quận, 8 huyện), 223 đơn vị hành chính cấp xã (70 phường, 143 xã và 10 thị trấn). Diện tích đất tự nhiên năm 2018: 1.562km2. Dân số trung bình năm 2018: 2.070.366 người.

Theo: haiphong.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Chuyển động mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế

Ngày đăng 16/07/2019
Trên cơ sở kết quả đạt được từ những năm trước, những tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đề ra các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ để triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hải Phòng sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở

Ngày đăng 15/07/2019
Hiện nay, hầu hết các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố không đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Do đó, việc sắp xếp, sáp nhập, nhất là với các xã, phường thuộc 3 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và huyện Tiên Lãng không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là cần thiết. Việc sáp nhập đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, phù hợp với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Cần Thơ: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Ngày đăng 15/07/2019
UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư.

Ngày đăng 15/07/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

Ngày đăng 12/07/2019
Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).