Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở

Ngày đăng: 09/07/2019   02:56
Mặc định Cỡ chữ
Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, HĐND 12 xã, phường và HĐND 4 quận, huyện của thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp để thông qua Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. HĐND các xã, phường và quận, huyện đã biểu quyết tán thành với Phương án sắp xếp đơn vị hành chính do UBND các quận, huyện xây dựng.
Trụ sở UBND phường Quang Trung, quận Hồng Bàng

Phương án sắp xếp các xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng cụ thể như sau: Quận Hồng Bàng: nhập phường Quang Trung và phường Hoàng Văn Thụ, tên phường sau sáp nhập: Hoàng Văn Thụ; nhập phường Phan Bội Châu và phường Phạm Hồng Thái, tên phường sau sáp nhập: Phan Bội Châu. Quận Ngô Quyền: nhập phường Lương Khánh Thiện và phường Cầu Đất, tên phường sau sáp nhập: Cầu Đất. Quận Đồ Sơn: nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải, tên phường sau sáp nhập: Hải Sơn. Huyện Tiên Lãng: nhập xã Tiên Tiến và xã Quyết Tiến, tên xã sau sáp nhập: Quyết Tiến; nhập xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang, tên xã sau sáp nhập: Vinh Quang.

Trước đó, các quận, huyện trên đã chỉ đạo 12 xã, phường liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã, phường trên địa bàn và dự kiến tên gọi xã, phường mới sau khi sáp nhập. Kết quả, tất cả các địa phương đều có số cử tri tham gia bỏ phiếu và đồng ý cao với các nội dung được xin ý kiến về việc sáp nhập.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan, địa phương đã hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021 bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND thành phố thông qua vào kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7/2019.

Sau khi HĐND thành phố thông qua, các phương án sắp xếp sẽ được lập hồ sơ Đề án trình Chính phủ để xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021, thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các xã, phường mới hình thành sau khi sắp xếp; bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường; đồng thời sẽ giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trước mắt là xây dựng Đề án sắp xếp 09 xã, phường thuộc 04 quận, huyện không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số giai đoạn 2019-2021 của thành phố Hải Phòng là thực hiện theo tinh thần tại Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày  12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đồng thời đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, phù hợp với  sự phát triển của thành phố trong giai đoạn sắp tới. Nhất là trong bối cảnh thành phố đang tập trung cao cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, xây dựng chính quyền đô thị với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về diện tích tự nhiên, dân số của các đơn vị hành chính cấp xã như sau: đối với phường: diện tích tự nhiên từ 5,5km trở lên, dân số từ 15.000 người trở lên; đối với xã khu vực đồng bằng: diện tích tự nhiên từ 30km2 trở lên; dân số từ 8.000 người trở lên. Theo quy định này, Hải Phòng có 09 đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. Đó là các phường: Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng), Cầu Đất, Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền), Vạn Sơn (Đồ Sơn), Tiên Tiến, Tiên Hưng (Tiên Lãng).

Đến thời điểm này, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (7 quận, 8 huyện), 223 đơn vị hành chính cấp xã (70 phường, 143 xã và 10 thị trấn). Diện tích đất tự nhiên năm 2018: 1.562km2. Dân số trung bình năm 2018: 2.070.366 người.

Theo: haiphong.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ

Ngày đăng 17/10/2019
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo TW nhấn mạnh tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ.

Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm trong thực thi quyền lực

Ngày đăng 17/10/2019
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Nổi bật là việc rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hà Nội: Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

Ngày đăng 16/10/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tinh gọn bộ máy ở tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 16/10/2019
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

Ngày đăng 15/10/2019
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).