Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Lai Châu bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 09/07/2019   02:50
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, năm 2015, Lai Châu tiếp nhận 15 đội viên trí thức trẻ (vì những lý do khách quan hiện trên địa bàn tỉnh còn 13 đội viên đang thực hiện nhiệm vụ) về công tác tại 5 huyện nghèo của tỉnh là Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn.
Trí thức trẻ tham gia Đề án 500 và công chức xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia buổi đối thoại do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: laichau.gov.vn

Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn là các huyện miền núi còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ dân trí còn hạn chế, nhưng không vì thế mà các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ nản lòng. Bằng sự năng nổ, nhiệt tình, ham học hỏi, các trí thức trẻ đã chủ động nghiên cứu chính sách, pháp luật, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt điều kiện tự nhiên, tiềm năng thế mạnh, phong tục tập quán của địa phương kết hợp với việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, kiến thức chuyên môn được đào tạo để tham mưu đề xuất cho chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có thể kể đến một số mô hình, đề xuất đã thực hiện đạt hiệu quả cao như trồng khoai sọ xen canh cây cao su với năng suất đạt được từ 3 – 5 tấn/ha tại xã Nậm Khao. Xây dựng đường nông thôn liên bản Dèn Thàng -  Van Hồ 2, xã Nậm Xe giai đoạn 2016 - 2020. Tuyên truyền vận động phụ nữ không tự ý kết hôn với người nước ngoài. Mô hình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn xã Ma Quai. Thí điểm trồng cây sắn cao sản xen canh cây lạc tại xã Nậm Hăn.v.v.. Các mô hình và đề xuất này đã góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tạo thuận tiện trong đi lại, giao thương, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân địa phương. Đồng thời, các đội viên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng internet để nắm bắt thông tin giúp lãnh đạo xử lý điều hành hiệu quả công việc được giao; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Trong thời gian công tác, bên cạnh việc bố trí, sử dụng theo đúng năng lực, vị trí việc làm, các đội viên của Đề án đều được Ủy ban nhân dân các địa phương quan tâm tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng nghiệp vụ do huyện, tỉnh và Bộ Nội vụ tổ chức. Hiện đã có 5/13 đội viên được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, 01 đội viên được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình, 01 đội viên được đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị hệ trung cấp.

Những đội viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng ở địa phương quan tâm bồi dưỡng phát triển Đảng. Đến nay 3/13 đội viên đã được kết nạp Đảng sau khi về công tác, (01 đội viên là đảng viên trước khi về xã công tác), các đội viên còn lại đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 01 đội viên đang tiếp tục được theo dõi giúp đỡ để phát triển Đảng.

Thực tế triển khai và kết quả bước đầu thực hiện Đề án có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về bố trí công tác và nguồn lực cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ như sau: 

Thứ nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan với cấp ủy chính quyền địa phương nơi triển khai thực hiện Đề án trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cho đội viên trong và sau khi kết thúc Đề án, đảm bảo theo đúng chuyên môn vị trí công tác mà trí thức trẻ đã nhận và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu đổi mới đột phá trong công tác cán bộ.

Thứ hai, cần bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các đề án, dự án mô hình phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, có tính khả thi cao do đội viên Đề án đề xuất.

Thứ ba, có chính sách ưu tiên cho đội viên Đề án có thành tích xuất sắc, có những sáng kiến mang lại hiệu quả thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức cho đội viên đi tham quan các mô hình đề án, dự án và trao đổi học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả cao ở trong và ngoài nước. Thường xuyên duy trì tổ chức gặp mặt, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của đội viên Đề án./.

Thanh Thúy
 

Tin tức cùng chuyên mục

Sơn La: Đảm bảo phát huy vai trò của trí thức trẻ tại các xã nghèo

Ngày đăng 15/07/2019
Theo Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 ban hành tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La được phân bổ 12 chỉ tiêu theo 05 chức danh công chức xã (Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch và Văn hóa - Xã hội); tuyển chọn, bố trí công tác tại 10/12 xã thuộc 05 huyện, trong đó: Mường La có 01 chỉ tiêu, Bắc Yên 02 chỉ tiêu, Quỳnh Nhai 01 chỉ tiêu, Phù Yên 03 chỉ tiêu, Sốp Cộp 03 chỉ tiêu. Các đội viên của Đề án đã về làm việc tại các xã trong tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

Hà Giang triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 15/07/2019
Đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tăng cường nguồn lực có trình độ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Ngãi: Đề án 500 tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho địa phương

Ngày đăng 09/07/2019
Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyển chọn được 15 trí thức trẻ để tăng cường chức danh công chức tại 15 xã trong phạm vi điều chỉnh của Đề án thuộc 9 huyện: Bình Sơn (1), Mộ Đức (1), Đức Phổ (1), Ba Tơ (3), Minh Long (1), Sơn Tây (2), Tây Trà (3), Trà Bồng (2), Lý Sơn (1). Việc tuyển chọn đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ở tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng và tuyển chọn đội viên đảm bảo chất lượng.

Đội viên trí thức trẻ góp sức cùng các xã nghèo

Ngày đăng 08/07/2019
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013, với mục tiêu tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để bố trí vào các chức danh công chức xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Lâm Đồng: Các trí thức trẻ vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định mình

Ngày đăng 08/07/2019
Đề án 500 trí thức trẻ là chủ trương lớn của Chính phủ, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng thời thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, mạnh dạn trao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ để góp phần nhỏ bé trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đề án giúp thanh niên của ngày hôm nay có cách sống khác, xung kích tình nguyện về với mọi miền của Tổ quốc, tạo điều kiện cho thanh niên, lớp trẻ có cơ hội để phát huy khả năng, sáng tạo của mình.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).