Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày đăng: 09/07/2019   02:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/7/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên của các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành; đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Luật Thanh niên được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 tại Kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Qua tổng kết thực tiễn thi hành, có thể khẳng định việc ban hành Luật Thanh niên là rất cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Tuy nhiên, sau 14 năm thực hiện, Luật Thanh niên đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính logic giữa các phần và chế định của luật. Một số quy định của Luật còn hạn chế, vướng mắc, chồng chéo, thiếu thống nhất; trách nhiệm của các chủ thể còn chung chung, không rõ ràng; cơ chế đảm bảo thi hành mờ nhạt, khó khả thi.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao, căn cứ vào 7 chính sách lớn đã được Chính phủ đồng ý, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo để xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) với sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương. Quá trình xây dựng, Bộ Nội vụ đã tổ chức rà soát 26 Luật và Pháp lệnh có liên quan đến công tác thanh niên để xây dựng các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề sau:

Một là, độ tuổi thanh niên nên quy định như nào cho phù hợp. Các nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên; bảo đảm thực hiện chính sách thanh niên, các thuật ngữ.

Hai là, thảo luận về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật đã đầy đủ, phù hợp hay chưa. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội như thế nào thì phù hợp với đối tượng thanh niên? Đối tượng áp dụng quy định như dự thảo bao gồm các cơ quan, tổ chức đã hợp lý chưa.

Ba là, tham khảo các xu hướng của thế giới hiện nay, từ đó xác định các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Ngoài quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp thì thanh niên còn có các quyền và nghĩa vụ nào khác gắn với đặc điểm của thanh niên. 

Bốn là, trong quá trình xây dựng Luật, không được làm mờ nhạt vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đối với thanh niên. Cần xác định rõ các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên có phù hợp và tương xứng với quyền và nghĩa vụ của thanh niên không? 

Năm là, Luật Thanh niên có cần phải quy định trách nhiệm của các tổ chức thanh niên, đưa cụ thể tên các tổ chức như Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam hay chỉ nên quy định một tổ chức thanh niên hiện nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, có cần có thêm một ủy ban quốc gia về thanh niên nữa hay không trong điều kiện cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy hiện nay vì thẩm quyền thành lập tổ chức phối hợp liên ngành là của Thủ tướng Chính phủ.

TS Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ cho rằng, nên cân nhắc về việc tăng tuổi của thanh niên hiện nay lên 35 tuổi để tương ứng với các mối quan hệ xã hội và điều kiện sống đang ngày càng phát triển. Về phạm vi và đối tượng của Luật xác định là công dân Việt Nam cụ thể như thế nào? Thanh niên có cần là đoàn viên hay không? Theo quan điểm của TS Phạm Tuấn Khải, quyền và nghĩa vụ phải đi đôi với nhau, không thể tách rời, thêm nữa phải bổ sung quyền được bày tỏ ý kiến trước những vấn đề lớn của đất nước và xã hội, quyền sáng tạo cho thanh niên. Về trách nhiệm của Quốc hội là điều đương nhiên, không nhất thiết phải đưa vào dự thảo Luật. Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm cụ thể của Bộ Nội vụ.

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Trưởng khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Trưởng khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng, dự thảo Luật cần xác định rõ vị trí và vai trò của Thanh niên trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, có bộ phận thanh niên có tư tưởng “khô Đảng, xa Đoàn”, Ban soạn thảo Luật nên tổ chức khảo sát để làm rõ nguyên nhân tại sao thanh niên hiện nay không muốn làm việc và cống hiến cho bộ máy nhà nước, làm thế nào để thu hút được nhân tài cống hiến sức trẻ và chất xám cho quốc gia. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chưa chỉ ra được những chính sách cụ thể cho thanh niên. Các vấn đề về thuật ngữ của dự thảo cũng cần tiếp tục có nghiên cứu, sửa đổi bổ sung.

TS Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Theo TS Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ, độ tuổi của thanh niên như hiện nay là từ đủ 16 đến 30 tuổi là phù hợp, không nên quy định tăng lên. Đồng thời, nên nhấn mạnh đến vấn đề tổ chức đối thoại với thanh niên; quy định chính sách để tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho thanh niên có triển vọng, tài năng. Làm rõ hơn phạm vi và đối tượng điều chỉnh, chính sách của nhà nước đối với thanh niên trong đó có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với thanh niên. TS Tạ Ngọc Hải cho rằng, việc tập trung điều chỉnh cho đối tượng đặc thù là thanh niên sẽ khiến việc xây dựng Luật gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã đồng tình cho rằng, độ tuổi của thanh niên theo quy định trong Luật năm 2005 và dự thảo Luật sửa đổi hiện nay là không nên thay đổi, tức là từ đủ 16 đến 30 tuổi. Tuy nhiên, một số trách nhiệm quy định trong Luật hiện nay đang vượt quá năng lực của độ tuổi này. Mục tiêu của Luật sửa đổi phải đảm bảo quyền lợi và việc thực hiện trách nhiệm của thanh niên để đóng góp cho sự phát triển đất nước. Các đại biểu cũng đồng thời kiến nghị nên quy định cụ thể nhiệm vụ cơ quan chuyên môn của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong chủ trì, tham mưu và phối hợp công tác quản lý nhà nước về thanh niên; quy định nhiệm vụ, vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội mà nòng cốt là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong công tác phát triển và quản lý thanh niên...

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, sớm hoàn thiện dự thảo Luật để trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức Tọa đàm đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Ngày đăng 18/10/2019
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày 18/10/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước dành cho cán bộ quản lý lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày đăng 18/10/2019
Sáng ngày 18/10/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước dành cho 20 cán bộ quản lý, lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Khai mạc Giải quần vợt Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019

Ngày đăng 16/10/2019
Sáng ngày 16/10/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải quần vợt Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019 chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019). Công đoàn Bộ Nội vụ tham gia Giải đấu.

Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày đăng 15/10/2019
Sáng ngày 15/10/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cho công chức, viên chức Khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Ngày 10/10/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/02/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).