Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Văn phòng Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 08/07/2019   07:13
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 8/7, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Văn phòng Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo Bộ; sự chỉ đạo cụ thể, quyết liệt của tập thể lãnh đạo Văn phòng Bộ; sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động, Văn phòng Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Nội vụ; hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất, các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ.

Công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong và ngoài chương trình công tác được thực hiện thường xuyên. Văn phòng Bộ đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thư ký giúp việc lãnh đạo Bộ, phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, tổng hợp, xây dựng các báo cáo giao ban công tác định kỳ (theo phương thức đổi mới), đột xuất của Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Văn phòng Bộ đã tham mưu thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, tiến tới ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận văn bản (trừ văn bản mật) giữa các bộ, ngành, địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản Voffice, chữ ký số trong nội bộ cơ quan Bộ; đã triển khai Bộ phận một cửa tại Bộ Nội vụ để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức và nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi  nhận và đánh giá cao kết quả công tác Văn phòng Bộ đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị toàn thể công chức, nhân viên, người lao động Văn phòng Bộ nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2019. 

Quang cảnh Hội nghị

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Văn phòng Bộ cần tập trung kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính trong cơ quan; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng các kế hoạch công tác năm 2020; chủ động rà soát, điều chỉnh bổ sung vị trí việc làm tại Văn phòng Bộ, làm cơ sở căn cứ xây dựng tiêu chuẩn chức danh, cơ sở xây dựng bố trí biên chế của năm 2020; tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong các cuộc họp giao ban không sử dụng giấy; chuẩn bị sơ kết 02 tháng thực hiện mô hình Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ chủ động, phối hợp với Phòng Kế toán - Tài vụ đề xuất thực hiện các nhiệm vụ giải ngân liên quan đến ngân sách được giao 2019 và kế hoạch dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công"

Ngày đăng 17/07/2019
Sáng ngày 17/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội thảo.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Ngày đăng 16/07/2019
Sáng ngày 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 16/07/2019
Chiều 15/7/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn khảo sát tại tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019
Sáng ngày 15/7, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam – Lào

Ngày đăng 10/07/2019
Sáng ngày 10/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam – Lào.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).