Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Bình Thuận: Nhiều tổ chức, cá nhân đã đánh giá rất hài lòng khi đến Trung tâm hành chính công tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 05/07/2019   02:27
Mặc định Cỡ chữ
Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận ra đời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tạo động lực cho tỉnh nhà phát triển từ cải cách thủ tục hành chính.

Là một mô hình giải quyết thủ tục hành chính ra đời chưa được 02 năm, nhưng quá trình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 23.039 hồ sơ; đã xử lý và trả kết quả 22.752 hồ sơ, trong đó số hồ sơ xử lý và trả kết quả đúng hạn là 22.744 hồ sơ, chỉ có 08 hồ sơ trễ hẹn.

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đang tiếp nhận 1.593 thủ tục hành chính cấp tỉnh;  các quy trình tiếp nhận, giải quyết, thu phí lệ phí và trả kết quả thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch tại Trung tâm và trên Trang Thông tin điện tử tthc.binhthuan.gov.vn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh còn thực hiện khá tốt việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản tại các địa phương, đến nay đã tiếp nhận là 875 hồ sơ; số lượng hồ sơ người dân nộp cho 02 hoặc 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản chung một lần là 244 hồ sơ.

Ảnh minh họa

Tính đến hết tháng 6/2019 đã có 7.412 người quan tâm, theo dõi và tương tác với Trung tâm Hành chính công tỉnh qua Zalo. Thông qua việc tương tác qua Zalo, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm, công tác cải cách hành chính, triển khai Chính quyền điện tử và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 18 doanh nghiệp  đã đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để đề nghị hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch, bất động sản du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải đường thủy, du lịch, nhà ở biệt thự…

Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận, nhiều tổ chức, cá nhân đã đánh giá rất hài lòng khi đến Trung tâm để giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo: binhthuan.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cán bộ lãnh đạo phải quyết tâm cao trong việc sử dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng 17/10/2019
Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 thì cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin để điều hành, quản lý, chỉ đạo công việc, qua đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).