Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Tri thức trẻ của Đề án 500 – nguồn cán bộ, công chức chất lượng cho địa phương

Ngày đăng: 27/06/2019   04:29
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020, năm 2014, Lào Cai có 20 trí thức tuổi trẻ (hiện nay còn 19 đội viên do trong năm 2017, 01 đội viên của huyện Văn Bàn xin thôi làm nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân) về công tác tại các xã đã góp phần thay đổi những vùng đất nghèo.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lào Cai

Nhiều việc làm thiết thực

20 tri thức trẻ được điều động về ba huyện nghèo là Bát Xát, Văn Bàn, Sa Pa. Đây là những trí thức có trình độ đại học của các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu công việc và tính thực tiễn tại địa phương. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, mặc dù còn trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, công tác hành chính nhà nước, nhưng với tinh thần xung kích, sáng tạo cùng với khát vọng cống hiến, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của cấp ủy chính quyền các cấp, các trí thức trẻ đã thích nghi nhanh với công việc, tích cực bám sát cơ sở, tìm hiểu phong tục tập quán của địa bàn công tác. Đồng thời xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với cán bộ, công chức ở cơ sở; khiêm tốn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe tiếp thu ý kiến của cấp trên, của đồng nghiệp và nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, nhiệt tình, hiệu quả; tích cực đến các thôn bản để nắm bắt tình hình và thực hiện nhiệm vụ được giao. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó,  bước đầu những ý tưởng mới, những kiến thức có được trong lĩnh vực chuyên môn của các đội viên đã được phát huy, thiết thực giúp chính quyền và người dân địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. 

Các tri thức trẻ đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từng bước triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án của địa phương. Chủ động nghiên cứu vận dụng kiến thức chuyên môn kỹ thuật và hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã khẳng định được hiệu quả trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo thêm thu nhập và việc làm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững như đưa giống cây ngô hàng hóa, lúa cao sản có năng suất cao vào sản xuất. Nhiều trí thức trẻ cũng đề xuất các giải pháp thiết thực mang tính đột phá, triển khai hiệu quả tại cơ sở, được địa phương ghi nhận, đặc biệt trong việc vận động thức hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về vệ sinh, môi trường, y tế công đồng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của thôn làng. Một số trí thức trẻ đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân địa phương.

Với những việc làm trên, các trí thức trẻ của Đề án 500 đã góp phần khắc phục những tồn tại yếu kém của cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói - giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020. 

Sẽ chú ý trọng dụng người tài

Tính tới thời điểm này đã là gần 4 năm các tri thức trẻ về công tác tại cơ sở. Thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ để các đội viên trí thức trẻ rèn luyện, gắn bó và  khẳng định mình là nguồn nhân lực có trình độ, là nguồn cán bộ trẻ được rèn luyện từ trong thực tiễn. Với sự trưởng thành và hiệu quả từ thực tiễn công tác của đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, đồng thời rút kinh nghiệm từ việc bố trí, sử dụng đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, tỉnh Lào Cai đã và đang xem xét xây dựng các chính sách phù hợp nhằm trọng dụng các đội viên có năng lực, tâm huyết, có trách nhiệm, nguyện vọng công tác tại tỉnh nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương. Hi vọng, trong thời gian tới các đội viên trí thức trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt khó của mình để có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Thanh Tâm
 

Tin tức cùng chuyên mục

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

Ngày đăng 30/09/2019
Ngày 30/9/2019, tại tỉnh Thanh Hoá, Bộ Nội vụ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. 

Tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ sau khi kết thúc Đề án 500

Ngày đăng 30/09/2019
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh Quảng Ninh có 07 đội viên về công tác tại hai huyện Vân Đồn và Cô Tô.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

Ngày đăng 24/09/2019
Ngày 23/9/2019, tại Ba Vì (Hà Nội), Bộ Nội vụ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) của 05 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện các tỉnh khu vực miền Bắc

Ngày đăng 16/09/2019
Sáng ngày 16/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) các tỉnh khu vực miền Bắc. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 10/09/2019
Sáng ngày 09/9/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).