Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Bến Tre: Triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 27/06/2019   04:27
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, toàn tỉnh Bến Tre hiện có 16 đội viên tham gia về công tác tại 3 huyện: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ trên địa bàn tỉnh (tháng 6/2019). Ảnh: Bentre.gov.vn

Là tỉnh có điều kiện từ nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái, Bến Tre đã chủ động tiếp nhận và bố trí 11/16 các đội viên có kiến thức chuyên môn phù hợp giữ chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường tại các xã: Thạnh Trị (Bình Đại), An Đức, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, An Thủy, Tân Thủy, An Hiệp (Ba Tri), An Điền, An Nhơn, An Thuận, Mỹ An (Thạnh Phú).

Kết quả đội ngũ này đã tham mưu tích cực cho lãnh đạo xã thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyên sử dụng đât trên địa bàn xã. Xung kích trong việc hướng dân cấp đổi cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã đã đạt trên 90,7%. Tiến hành xác minh và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu của người dân. Vận động nhân dân tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới từ việc quản lý quy hoạch giao thông nông thôn, qua đó giúp đẩy nhanh việc đạt tiêu chí số 01 và số 02 trong bộ 19 tiêu chí NTM ở các xã đội viên công tác.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các đội viên triển khai đề án nuôi dê sinh sản thoát nghèo bền vững. Đây là đề án được hỗ trợ nguồn vốn từ trên. Thực hiện vận động, tuyên truyền những chủ trương của xã, huyện về xử lý nuôi tôm sai quy hoạch. Triển khai  hiệu quả Đề án: “Quy hoạch vùng nuôi Tôm biển thâm canh, bán thâm canh trên địa bàn xã” theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20/10/2012 của UBND tỉnh về qui định vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bên Tre. Kết quả có 5 vùng trên địa bàn xã, diện tích là 144 ha, số hộ đăng ký nuôi tôm là 220 hộ. Triển khai thêm Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc qui định quản lý hoạt động nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bên Tre. Kêt quả: có 150/220 hộ nuôi tôm thực hiện đăng ký theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND. Nhìn chung, từ khi thành lập các Ban quản lý đã đem lại dấu hiệu tích cực cho vùng nuôi. Người nuôi tôm đã dần dần nắm chắc và có ý thức thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước trong lĩnh vực thủy sản. Hiện tượng xả thải ra môi trường hầu như không diễn ra. Môi trường ngày càng tốt lên và vùng nuôi ngày càng ổn định và xem đây là 1 nghề nuôi trông lâu dài. 

Chủ tịch UBND xã Tân Thủy (Ba Tri) Nguyễn Ngọc Trung Anh cho biết, sau khi tiếp nhận đội viên có chuyên môn trong lĩnh vực địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường, xã đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội viên thực hiện nhiệm vụ của mình, như bố trí, phân công nhiệm vụ, thực hiện các chế độ chính sách… đồng thời cũng tạo điều kiện cho đội viên tham gia vào tổ chức đoàn để từ đó có sự rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Đảng ủy, UBND xã Tân Thủy đánh giá rất cao về năng lực cũng như ý chí vượt khó của đội viên. Hàng năm, đội viên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, các đội viên cũng cấn được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tiếp cận và xử lý công việc.

5/11 đội viên đội viên còn lại được bố trí vào các chức danh Văn phòng – Thông kê,  Văn hóa – Xã hội cũng đều phát huy tốt kiến thức và sức trẻ của mình trong việc thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo xã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt đã theo dõi và cập nhật  tình hình trẻ em trên địa bàn xã. Đảm bảo cấp mới BHYT trẻ em dưới 6 tuổi kịp thời và đầy đủ. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong tình hình mới. Tuyên truyền cho bà con về chương trình xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa mới. Tích cực đi kiểm tra chất lượng ấp văn hóa, xã văn hóa v.v.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, việc đưa trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi là một chủ trương đúng đắn và thu hút được nhiều người tham gia. Nhờ một quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng, 16 đội viên được tuyển chọn trong 61 hồ sơ và được bố trí tại những xã khó khăn, xã bãi ngang của tỉnh đã khẳng định được bản lĩnh, thể hiện được năng lực, phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao. Qua thời gian thực hiện Đề án 500, đội viên đã làm tốt nhiệm vụ được phân công. Điều này được thể hiện qua kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội viên hàng năm đều đạt tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực không ngừng của đội viên thì còn có sự hỗ trợ của lãnh đạo các địa phương. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn đội viên tích cực công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết vấn đề đầu ra cho các Đội viên khi Đề án kết thúc./.

Mạnh Tuyền
 

Tin tức cùng chuyên mục

Sơn La: Đảm bảo phát huy vai trò của trí thức trẻ tại các xã nghèo

Ngày đăng 15/07/2019
Theo Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 ban hành tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La được phân bổ 12 chỉ tiêu theo 05 chức danh công chức xã (Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch và Văn hóa - Xã hội); tuyển chọn, bố trí công tác tại 10/12 xã thuộc 05 huyện, trong đó: Mường La có 01 chỉ tiêu, Bắc Yên 02 chỉ tiêu, Quỳnh Nhai 01 chỉ tiêu, Phù Yên 03 chỉ tiêu, Sốp Cộp 03 chỉ tiêu. Các đội viên của Đề án đã về làm việc tại các xã trong tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

Hà Giang triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 15/07/2019
Đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tăng cường nguồn lực có trình độ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Ngãi: Đề án 500 tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho địa phương

Ngày đăng 09/07/2019
Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyển chọn được 15 trí thức trẻ để tăng cường chức danh công chức tại 15 xã trong phạm vi điều chỉnh của Đề án thuộc 9 huyện: Bình Sơn (1), Mộ Đức (1), Đức Phổ (1), Ba Tơ (3), Minh Long (1), Sơn Tây (2), Tây Trà (3), Trà Bồng (2), Lý Sơn (1). Việc tuyển chọn đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ở tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng và tuyển chọn đội viên đảm bảo chất lượng.

Lai Châu bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 09/07/2019
Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, năm 2015, Lai Châu tiếp nhận 15 đội viên trí thức trẻ (vì những lý do khách quan hiện trên địa bàn tỉnh còn 13 đội viên đang thực hiện nhiệm vụ) về công tác tại 5 huyện nghèo của tỉnh là Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn.

Đội viên trí thức trẻ góp sức cùng các xã nghèo

Ngày đăng 08/07/2019
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013, với mục tiêu tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để bố trí vào các chức danh công chức xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).