Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Tiền Giang: Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Ngày đăng: 27/06/2019   02:48
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Tiền Giang đạt được các mục tiêu chủ yếu sau: Đối với dịch vụ thu ngân sách Nhà nước: 80% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tiền Giang, KBNN các huyện, thành, thị có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách Nhà nước. Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Công ty Điện lực Tiền Giang kết nối với các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng, phấn đấu 70% tiền điện được thanh toán qua ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: Công ty TNHH MTV Cấp nước tỉnh Tiền Giang kết nối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng, phấn đấu 50% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh tiền nước qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: Phấn đấu 50% bệnh viện trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Triển khai cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niền tin cho khách hàng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khác.

Theo: tiengiang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cán bộ lãnh đạo phải quyết tâm cao trong việc sử dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng 17/10/2019
Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 thì cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin để điều hành, quản lý, chỉ đạo công việc, qua đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).