Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Tiền Giang: Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Ngày đăng: 27/06/2019   02:48
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Tiền Giang đạt được các mục tiêu chủ yếu sau: Đối với dịch vụ thu ngân sách Nhà nước: 80% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tiền Giang, KBNN các huyện, thành, thị có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách Nhà nước. Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Công ty Điện lực Tiền Giang kết nối với các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng, phấn đấu 70% tiền điện được thanh toán qua ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: Công ty TNHH MTV Cấp nước tỉnh Tiền Giang kết nối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng, phấn đấu 50% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh tiền nước qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: Phấn đấu 50% bệnh viện trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Triển khai cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niền tin cho khách hàng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khác.

Theo: tiengiang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 16/07/2019
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một đòi hỏi của thực tiễn, là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị các cấp trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam hiện nay. Bài viết khái quát thực trạng và đề xuất những giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền thành phố' Hà Nội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lạng Sơn: Tạo hiệu ứng từ đẩy mạnh tuyên truyền

Ngày đăng 15/07/2019
Bằng hình thức phong phú, nội dung đa dạng mà những năm gần đây, công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Lạng Sơn mang lại những kết quả tích cực, tạo bước chuyển trong việc nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc chung tay đẩy mạnh cải cách TTHC. 

Ninh Thuận: Cải thiện chỉ số cải cách hành chính - nhiệm vụ cấp thiết

Ngày đăng 15/07/2019
Nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) (Par Index) năm 2018 của tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu cơ quan, đơn vị, tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu các chỉ số chính, chỉ số thành phần và chỉ tiêu giảm điểm, giảm thứ hạng hoặc thấp hơn chỉ số trung bình của cả nước. Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2019.

Bạc Liêu: Chuyển biến mới trong cải cách thủ tục hành chính các cấp

Ngày đăng 12/07/2019
Năm 2018, tỉnh Bạc Liêu nằm trong nhóm các tỉnh được xếp loại khá, có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đạt trên 70%, xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với 76,86 điểm; tăng 5 hạng (từ hạng 36 lên hạng 31) so với năm 2017. Đây là kết quả vừa được công bố tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh tổ chức.

Bắc Kạn: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 12/07/2019
Sáng 11/7, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá kết quả chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 2018 và sơ kết chỉ số PAPI. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).