Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng: 24/06/2019   03:54
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 24/6/2019, tại Bến Tre, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện có đội viên Đề án về công tác.

Đề án 500 trí thức trẻ được triển khai tại 34 tỉnh, 163 huyện với 500 xã trong cả nước, trong đó Bến Tre có 3 huyện là Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú với 16 xã được chọn tham gia. Sau khi có văn bản hướng dẫn, triển khai Đề án của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu phối hợp các cơ quan, đơn vị địa phương ban hành nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu Đề án. Sở Nội vụ Bến Tre đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của 61 ứng viên, kết quả có 16 ứng viên trúng tuyển. Trong 16 đội viên của Đề án, có 02 người được bố trí giữ chức danh: Văn phòng - Thống kê; 11 người giữ chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường và 3 người giữ chức danh Văn hóa - Xã hội ở địa phương.

Về việc bố trí, sử dụng Đội viên sau khi Đề án kết thúc, hiện cả 3 huyện là Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú cơ bản đã có  kế hoạch dự kiến bố trí cụ thể đối với từng đội viên.

Quang cảnh buổi làm việc


Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, hầu hết các đội viên phát huy tốt vai trò của mình trong nhiệm vụ được phân công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tỉnh cũng đã thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội viên. UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ cần có hướng dẫn cụ thể về cách thức bố trí, sử dụng Đội viên. Có văn bản gửi UBND các tỉnh hỗ trợ sắp xếp vị trí việc làm cho Đội viên khi xin chuyển về quê công tác (đối với Đội viên ngoại tỉnh)... Trong thời gian còn lại của Đề án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và các địa phương tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao việc triển khai Đề án 500 trí thức trẻ tại Bến Tre. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, việc triển khai Đề án là chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Một số kiến nghị được địa phương đưa ra tại buổi làm việc là xác đáng, Bộ Nội vụ sẽ ghi nhận để có điều chỉnh phù hợp.
 

Quang Hà

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo "Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số"

Ngày đăng 17/07/2019
Chiều 17/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo "Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số".

Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công"

Ngày đăng 17/07/2019
Sáng ngày 17/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội thảo.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Ngày đăng 16/07/2019
Sáng ngày 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 16/07/2019
Chiều 15/7/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn khảo sát tại tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019
Sáng ngày 15/7, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).