Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Sóc Trăng tăng 22 bậc về chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng: 24/06/2019   03:09
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng tăng 22 bậc về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), từ vị trí 46/63 tỉnh, thành phố (năm 2017), tỉnh vươn lên hạng 24/63 tỉnh, thành phố với 78,35 điểm. Với thứ hạng này, Sóc Trăng vươn lên đứng hàng thứ 5 trong khu vực Tây Nam bộ.
 

Theo công bố chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ, Sóc Trăng thuộc nhóm B, đạt kết quả chỉ số từ 75% đến dưới 80%. Đây là thành tích tốt nhất mà Sóc Trăng đạt được từ trước đến nay. Theo chia sẻ của đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để có được kết quả đáng biểu dương đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC. Cụ thể, trên cơ sở xác định chỉ số theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần do bộ công bố, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá, thẳng thắn đưa ra những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công cụ thể (xác định trách nhiệm của từng cơ quan, xác định thời gian hoàn thành) từng ngành khẩn trương giải quyết các vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng, vận hành, khai thác tốt một số hạ tầng công nghệ thông tin, khung kiến trúc chính quyền điện tử… Song song đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC, gắn với việc xét thi đua khen thưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trên từng nhiệm vụ CCHC được phân công thực hiện.

Người dân, doanh nghiệp ngày càng hài lòng trước tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện các thủ tục hành chính. 

Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm 2018, UBND tỉnh ban hành 107 quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung đối với 1.649 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, trong đó quy định mới 774 thủ tục, sửa đổi bổ sung 54 thủ tục và bãi bỏ 821 TTHC; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đất đai… tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác CCHC được xây dựng và áp dụng vào thực tiễn; hướng dẫn, gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp... góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh kế - xã hội của tỉnh.

Những nỗ lực trong công tác CCHC của tỉnh đã tỷ lệ thuận với thứ hạng về chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018. Tỉnh không chỉ thăng hạng so với năm 2017 mà công tác chỉ đạo điều hành CCHC tỉnh đạt 7,93/9, đạt tỷ lệ 88,11%, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm 4 tỉnh khu vực Tây Nam bộ đạt chỉ số thành phần cao; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 9,09/10, đạt tỷ lệ 90,90%, xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố; cải cách TTHC 10,49/13, đạt tỷ lệ 80,69%, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 9,43/12, đạt tỷ lệ 78,58%, xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 10,50/13,50, đạt tỷ lệ 77,78%, xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố; cải cách tài chính công 7,66/12,5, đạt tỷ lệ 61,28%, xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố; hiện đại hóa nền hành chính 9,55/13,5, đạt tỷ lệ 70,74%, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 13,70/16,5, đạt tỷ lệ 83,03%, xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 (SIPAS 2018) đạt được là 85%, tăng 4,57% so với năm 2017, xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố và cao hơn chỉ số SIPAS quốc gia 2,01%.

Bên cạnh những kết quả tích cực thì chỉ số lĩnh vực cải cách tài chính công (xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố); cải cách TTHC (xếp hạng 48/63); hiện đại hóa nền hành chính (xếp hạng 32/63); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (xếp hạng 30/63) của tỉnh đạt thấp và cần có những giải pháp căn cơ để từng bước cải thiện chỉ số ở các lĩnh vực này. Đồng chí Huỳnh Văn Nam chia sẻ thêm, chỉ số CCHC của Trung ương được đánh giá theo hướng hiệu quả đầu ra, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Vì vậy, trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực có chỉ số thấp theo đánh giá của Trung ương. Khuyến khích, tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp, sáng kiến CCHC, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục rà soát đơn giản hóa các TTHC. Có giải pháp mạnh để tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, kết hợp với giải quyết TTHC qua đường bưu chính công ích… nhằm duy trì kết quả chỉ số CCHC của tỉnh ở mức tốt nhất có thể.

Theo: baosoctrang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cán bộ lãnh đạo phải quyết tâm cao trong việc sử dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng 17/10/2019
Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 thì cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin để điều hành, quản lý, chỉ đạo công việc, qua đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).