Hà Nội, Ngày 27/06/2019

Phú Thọ: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ

Ngày đăng: 12/06/2019   02:12
Mặc định Cỡ chữ
Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của bộ máy hành chính là một xu thế tất yếu, góp phần thực hiện cải cách hành chính toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, công chức là nội dung quan trọng nhằm hình thành phương thức quản lý khoa học, hiện đại.

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 33.000 cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phân cấp theo hình cây. Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý hồ sơ cán bộ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã được cũng cố, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Việc quản lý đa phần được thực hiện thủ công bằng giấy, sổ sách, dễ dẫn đến hư hại hoặc thất thoát hồ sơ; việc cập nhật và bổ sung thông tin của hồ sơ sẽ mất nhiều thời gian, công sức và tính chính xác không cao, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới trong quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ trong các cơ quan Nhà nước.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.

Năm 2017, tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh - đây chính là nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển CNTT từ cấp tỉnh tới cấp xã nhằm hướng tới một hệ thống chính quyền điện tử toàn diện vào năm 2020. Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng về nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì hạ tầng CNTT của tỉnh được chú trọng đầu tư, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu tin học hóa trong các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước tiến hành chuẩn hóa các vị trí việc làm, chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ; cập nhật, chuẩn hóa các thông tin liên quan của từng công chức trong suốt quá trình công tác… Một số đơn vị trong tỉnh đã xây dựng và bước đầu đưa vào sử dụng các ứng dụng quản lý nhân sự thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông là một trong những cơ quan đầu tiên triển khai phần mềm quản lý nhân sự. Thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức, toàn bộ thông tin cán bộ, công chức của Sở như: Tiểu sử cá nhân, quan hệ gia đình; chức vụ, đơn vị công tác; quá trình công tác; diễn biến đào tạo, tiền lương; các danh hiệu khen thưởng, kỷ luật; đánh giá, xếp loại công chức hằng năm, sở trường công chức, tình trạng sức khỏe… được lưu trữ đầy đủ dưới dạng dữ liệu số và có thể tra cứu sử dụng một cách nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm cung cấp thông tin cho công tác quản lý cán bộ một cách đầy đủ, giảm thiểu thời gian tìm kiếm, hỗ trợ tích cực cho việc đánh giá nguồn nhân lực, kiểm soát chặt chẽ biên chế. Đồng thời phục vụ cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ, hỗ trợ cho công tác tổ chức, quản lý. Mặt khác, việc sử dụng phần mềm CNTT góp phần làm giảm thời gian, nhân lực làm các công việc hành chính đơn thuần, cắt giảm được nhiều báo cáo giấy định kỳ, thực hiện nhanh các báo cáo thống kê với nhiều loại chỉ tiêu theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần giảm chi phí hành chính.

Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý công vụ vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh chưa được trang bị phần mềm quản lý cán bộ hoặc chưa khai thác hết chức năng của phần mềm. Đặc biệt do thói quen, ngại thay đổi phương thức làm việc của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, nhất là tại các đơn vị cấp xã là “rào cản” lớn trong việc triển khai ứng dụng CNTT.

Xác định việc quản lý, tra cứu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý thông qua phần mềm điện tử là xu thế tất yếu của thời kỳ công nghiệp 4.0, Phú Thọ đang tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng CNTT, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tiến hành đổi mới quy trình làm việc, từng bước điện tử hoá các khâu trong nghiệp vụ quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo: phutho.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tiền Giang: Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Ngày đăng 27/06/2019
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Thiết lập, vận hành Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Ngày đăng 27/06/2019
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Tuyên Quang: Triển khai sử dụng chữ ký số, chứng thực ký số trong các cơ quan nhà nước

Ngày đăng 27/06/2019
Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 16 lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số cho các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Vĩnh Phúc: Nỗ lực duy trì, nâng cao thứ hạng chỉ số PAPI

Ngày đăng 27/06/2019
Không duy trì được thứ hạng trong top 10 bảng chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhưng năm 2018, Vĩnh Phúc lại có sự lội dòng ngoạn mục về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) khi tăng 22 bậc, từ vị trí số 38 lên vị trí số 16/63 tỉnh, thành trong cả nước. Điều này cho thấy những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Một số kết quả thực hiện cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019
Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đã được các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chung về CCHC và tại các cơ quan đơn vị đã đi vào nề nếp, chủ động và kịp thời hơn trước. Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch CCHC của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).