Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Quảng Ninh kiện toàn, sắp xếp đội ngũ CB,CC,VC: Đảm bảo nguyên tắc một người làm nhiều việc

Ngày đăng: 12/06/2019   02:10
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng toàn tỉnh đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rà soát trong toàn hệ thống chính trị về phương thức lãnh đạo, hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế. Qua đó đã phát hiện thấy còn nhiều yếu kém, bất cập, và cần phải mạnh dạn đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Xuất phát từ những bất cập trong tổ chức, bộ máy trước đây, như cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo; đội ngũ CB,CC,VC-LĐ hưởng lương từ ngân sách nhà nước có số lượng đông và có xu hướng ngày càng tăng; cơ chế phân bổ ngân sách chủ yếu dựa trên số lượng biên chế và đầu mối…, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết tâm xây dựng Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU (ngày 3/3/2015). Đến nay, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao trong cán bộ, đảng viên, CC,VC và tầng lớp nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Trung ương và cả nước.

Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng giảm những tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, ít hiệu quả hoặc chưa phù hợp về mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 17/04/2015) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Kết luận số 17-KL/TW (ngày 11/9/2017) của Bộ Chính trị về “Tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021”.

CBCC làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Uông Bí giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Từ đó, các địa phương, đơn vị đã có giải pháp phù hợp để sắp xếp, bố trí việc làm hoặc đào tạo lại để bố trí nhiệm vụ mới đối với CB,CC,VC ở cơ quan, đơn vị giải thể; thực hiện kiêm nhiệm để đảm bảo cơ cấu biên chế chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tối thiểu 80% tổng biên chế và thấp hơn định mức khung; chuyển một số vị trí hỗ trợ, phục vụ sang hình thức thuê mướn dịch vụ (bảo vệ, tạp vụ, dinh dưỡng, vệ sinh…), thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm biên chế theo các nghị quyết của Trung ương. Trong đó đã thực hiện giảm 473 biên chế công chức và 1.489 người làm việc so với năm 2015 đảm bảo lộ trình, tỷ lệ và mục tiêu Trung ương đã đề ra (giảm 10% so với số Trung ương giao năm 2015). Từ năm 2018, việc sử dụng biên chế CC,VC đảm bảo đúng số lượng Trung ương giao và hằng năm phải được HĐND tỉnh thông qua. Cùng với đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chấm dứt việc sử dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; bố trí công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trình độ chuyên môn tại các cơ quan sau hợp nhất.

Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực trên tinh thần “một người làm nhiều việc” sau khi thực hiện sắp xếp, tinh giản, UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; cập nhật kiến thức về văn hóa giao tiếp, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và CB,CC,VC từ tỉnh tới cơ sở; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ CB,CC cấp xã theo chức danh, vị trí việc làm, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố theo hướng cụ thể, cầm tay chỉ việc; nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, trao đổi giữa các địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ kế toán, y tế, nhân viên trường học để nâng cao hiệu quả công tác.

Thực hiện Công văn số 1721-CV/TU (ngày 8/3/2019) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và đánh giá theo kết quả công việc trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo nguyên tắc 80% số người làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức và trình độ chuyên môn tương ứng với từng danh mục vị trí việc làm của 100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, trên 94% số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; số còn lại tiếp tục hoàn thiện do đang kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các địa phương trong tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển CB,CC,VC cấp huyện có chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh xuống làm việc tại các xã, phường, thị trấn có quy mô lớn, dân số đông, để đảm bảo định mức tối đa theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, các địa phương đã điều động, luân chuyển 175 cán bộ đi cơ sở; đẩy mạnh thực hiện chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND và thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã không là người địa phương.

Theo: quangninh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ: 44/46 địa phương đã gửi phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng 19/09/2019
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, cả nước có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (Cao Bằng, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Tiền Giang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lào Cai, Lai Châu, Khánh Hòa, Hải Phòng và Hà Tĩnh); 46 địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 42 địa phương có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp và 04 địa phương đề nghị tiến hành sắp xếp theo diện khuyến khích (gồm các tỉnh: Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn La, Tây Ninh).

Tỉnh Nghệ An xây dựng các phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức sau sắp xếp, sáp nhập

Ngày đăng 19/09/2019
Sáng ngày 17/9/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021.

Tỉnh Đồng Nai hợp nhất 08 Chi cục Thuế thành 04 Chi cục Thuế khu vực

Ngày đăng 19/09/2019
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Đồng Nai sẽ hợp nhất 08 Chi cục Thuế các huyện và thành phố thành 04 Chi cục Thuế khu vực.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

Thanh Hóa: Khi chính quyền “vì dân”, “gần dân” hơn

Ngày đăng 17/09/2019
Thực chất mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân được thực hiện chủ yếu thông qua mối quan hệ giữa chính quyền với người dân. Do đó, chính quyền và công tác dân vận của chính quyền có vai trò hết sức quan trọng trong công tác dân vận của hệ thống chính trị, có tác động trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).