Hà Nội, Ngày 27/06/2019

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Ngày đăng: 11/06/2019   02:15
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 10/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Thảo luận tại hội trường, đa số ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tán thành với với sự cần thiết ban hành luật. Đồng thời nhấn mạnh đây là dự án luật quan trọng để kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khắc phục những bất cập trong pháp luật hiện hành, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Các đại biểu đã thảo luận về nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức như về đối tượng là công chức, chính sách đối với người có tài năng, hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, về hình thức kỷ luật giáng chức, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức; thực hiện chế độ hợp đồng đối với viên chức tuyển dụng mới, hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ hưu, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức…

Theo đại biểu Y Khút Niê – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ băn khoăn về quy định tuyển dụng đối với người có tài năng và đề nghị Ban soạn thảo làm rõ tiêu chí, khái niệm về người có tài năng trong dự thảo Luật để khi Luật có hiệu lực thi hành sẽ được áp dụng thống nhất, tránh tình trạng luật quy định chung chung mỗi nơi hiểu một kiểu xét tuyển công chức một cách tùy tiện, không bảo đảm chọn đúng người có tài năng vào các cơ quan nhà nước. Đồng thời đề nghị bổ sung đối tượng được xét tuyển công chức là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn vào khoản 2 Điều 37 của dự thảo Luật. Bổ sung quy định này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay nhằm tăng số lượng cán bộ dân tộc thiểu số vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Đại biểu Võ Thị Như Hoa – Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng lưu ý quan điểm xây dựng Luật là tiếp tục đổi mới phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền… đây chính là những vướng mắc cơ bản của luật hiện hành đang làm cho bộ máy chính quyền địa phương hoạt động chưa hiệu quả, tuy nhiên qua nghiên cứu có thấy có đến 8 điều trên tổng số 17 điều giao Chính phủ quy định và không có điều khoản nào phân cấp cho chính quyền địa phương. Đại biểu đặt câu hỏi vậy việc đẩy mạnh phân cấp thể hiện ở đâu và thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo xây dựng luật hay chưa.

Góp ý về Điều 6 dự thảo Luật quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết chính sách phát triển thu hút, trọng dụng và chế độ đãi ngộ đối với người có tài năng, đồng thời giao người đứng đầu cơ quan tổ chức quản lý công chức quy định chế độ đãi ngộ người có tài năng áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đại biểu Võ Thị Như Hoa cho rằng, việc giao quy định như dự thảo sẽ khiến cho nhiều cơ quan cùng ban hành chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng dẫn đến việc áp dụng thiếu đồng bộ thống nhất. Hơn nữa quy định về chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng phải là quy định mang tính chất quy phạm . Do đó, đại biểu cũng đề nghị luật cần có khái niệm thế nào là người có tài năng và Chính phủ quy định tiêu chí để thu hút người có tài năng và giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ đối với người có tài năng sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Theo đại biểu, giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để áp dụng thống nhất tại địa phương, đảm bảo thực hiện hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và phù hợp với thẩm quyền ban hành văn bản.

Đại biểu Tô Văn Tám – Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum chỉ rõ, nhân tài là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong xã hội và có nhiều quan điểm khác nhau về nhân tài nhưng chưa có văn bản nào của Đảng, Nhà nước xác định rõ ràng thống nhất về khái niệm nhân tài. Đại biểu đề nghị cần luật hóa những quan điểm, tư tưởng về nhân tài và phải bổ sung vào điều 6 dự thảo Luật và có quy định về tiêu chí cơ bản để xác định thế nào là nhân tài, có căn cứ cho Chính phủ quy định chi tiết cơ chế, chính sách phát hiện, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài; nêu phương thức phát hiện nhân tài theo hướng tuyển chọn tiến cử đào tạo bồi dưỡng nhân tài.

Tranh luận về đề nghị đưa khái niệm, tiêu chí về nhân tài trong dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu – Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang cho rằng việc cụ thể các nội dung này vào luật sẽ khó bảo đảm đầy đủ, bao quát. Do đó điều quan trọng nhất để giúp phát triển tài năng là tháo gỡ những rào cản trong tuyển dụng hiện nay như việc mời một giáo sư nước ngoài về Việt Nam lãnh đạo một đơn vị chuyên môn sẽ rất khó khăn vì không có tiêu chí là viên chức hay có chứng chỉ về lý luận chính trị…Đại biểu đề xuất nên có hội đồng cho từng chuyên ngành cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cho các ngành chuyên môn để phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Bên cạnh đó cũng cần tháo gỡ nút thắt trong bổ nhiệm lãnh đạo chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập không cần phải là viên chức mà có thể là có hợp đồng lao động dài hạn.

Trong khi đó, đại biểu Lê Thanh Vân – Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, đã đến lúc phải trọng dụng nhân tài một cách thực sự bởi hiện nay nhân tài đang lãng phí rất nhiều và cần có luật riêng về vấn đề này mới bảo đảm khơi thông và phát huy nguồn lực này.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, qua thảo luận các đại biểu cơ bản tán thành với Tờ trình xây dựng luật , Báo cáo thẩm tra, cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan cần tiếp tục nghiên cứu một số nội dung khác để có quy định phù hợp như vấn đề liên thông trong công tác cán bộ, vấn đề phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý hơn, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Các nội dung liên quan đến quyền tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, khái niệm tiêu chí đánh giá về người có tài năng, làm rõ thời hiệu và các vấn đề liên quan đến giá trị pháp lý đối với việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đã nghỉ hưu, cho thôi việc hoặc chuyển công tác; vấn đề kiểm định chất lượng đầu vào của tuyển chọn công chức…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận nội dung thảo luận

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo cần bám sát, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, sâu sắc hơn các nghị quyết của Đảng, giải quyết được những vướng mắc, tồn tại đang đặt ra hiện nay; cần có đánh giá tác động của những chính sách mới kỹ hơn, toàn hiện hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, ý kiến của đại biểu được ghi chép, ghi âm đầy đủ và sẽ được tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật./.

Theo: quochoi.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng: Cần cơ chế gì để giải quyết bài toán điều phối vùng hiệu quả

Ngày đăng 25/06/2019
Phát biểu khai mạc Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sáng 25/6, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận về đổi mới thể chế, cơ chế điều phối vùng, “đây là vấn đề rất quan trọng mà chúng ta đang loay hoay, chưa thực hiện hiệu quả”.

Quy hoạch Trung ương khóa XIII: Bước chuẩn bị nhân sự quan trọng

Ngày đăng 25/06/2019
Những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch.

Cân nhắc chế độ hợp đồng với viên chức để khắc phục tiêu cực trong tuyển dụng, kí kết hợp đồng

Ngày đăng 24/06/2019
Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Một trong những nội dung đề xuất sửa đổi và được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận là việc thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với tất cả viên chức tuyển dụng mới, nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh, khắc phục tâm lý “viên chức trọn đời” trong đội ngũ viên chức.

Chỉ định cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP

Ngày đăng 20/06/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo đó, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính là các cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP.

Bộ Ngoại giao khai trương bộ phận một cửa

Ngày đăng 20/06/2019
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh mỗi cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa phải luôn rèn luyện để tinh thông nghiệp vụ, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt, luôn thường trực nụ cười trên môi.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).