Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng)

Ngày đăng: 10/06/2019   01:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 6/6, tại Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ dành cho lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng nhằm triển khai một số nhiệm vụ về công tác thống kê. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: ông Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính, Bộ Nội vụ; ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo một số  đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cùng gần 200 đại biểu là công chức, viên chức làm công tác thi đua - khen thưởng đến từ các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nôi vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nôi vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương khẳng định: Công tác thống kê được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi là nơi cho kết quả đầu ra của cả nền kinh tế với những số liệu khách quan, trung thực. Từ sản phẩm kết quả đầu ra về kinh tế - xã hội của đất nước, giúp cho việc hoạch định về các chiến lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của Quốc gia, của ngành. Từ đó, chúng ta hình thành nên những cơ chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, qua số liệu, lãnh đạo có thể điều hành chỉ đạo, nhất là chỉ đạo những việc nổi cộm trong từng thời kỳ. Đó là tính biết nói của con số thống kê. Để đảm bảo công tác hoạch định chính sách có tính chính xác cao thì không thể nói theo định tính mà cần phải có định lượng. Khi chưa biết số tuyệt đối thì chưa thể nói số tương đối. Xác định được tầm quan trọng của số liệu thống kê nói riêng và công tác thống kê nói chung, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm tới nhiệm vụ này. Cụ thể là việc ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và hàng loạt các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thống kê, các Đề án, dự án về thống kê cũng được xây dựng và triển khai.

Thứ trưởng cho biết, trên cơ sở chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ được ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã xây dựng phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Phần mềm này không chỉ phục vụ việc thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo về Bộ Nội vụ, mà còn đáp ứng công tác quản lý của cả các đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu (các sở Nội vụ, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành)... cũng như của đơn vị có chức năng tổng hợp, phê duyệt, khai thác báo cáo thống kê. Do vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị.

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ các nội dung của Hội nghị, nghiên cứu và triển khai tại cơ quan, đơn vị mình trong công tác thu thập số liệu thống kê ngành Nội vụ, lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng.

Thứ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ là đơn vị đầu mối về công tác thống kê của ngành Nội vụ, chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác thống kê của ngành Nội vụ, do vậy, ngoài việc tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai công tác thống kê, cần phải theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với mục tiêu đảm bảo có số liệu thống kê bắt đầu từ năm 2018 cơ bản đầy đủ, phục vụ được yêu cầu quản lý, tham mưu hoạch định chính sách của ngành. Bên cạnh đó, Ban Thi đua - Khen thường Trung ương, Bộ Nội vụ là đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp số liệu thống kê, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc các đơn vị cung cấp số liệu theo đúng quy định, tổng hợp báo cáo về Bộ để tổng hợp và công bố theo đúng tinh thần của Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Đoàn Cường phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính Bộ Nội vụ Đoàn Cường cho biết: công tác thống kê của Bộ Nội vụ nói chung, của lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng nói riêng hiện nay chưa được thực hiện thường xuyên, hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê chưa có sự thống nhất, đồng bộ. Trong hoạt động thực tế, các đơn vị thuộc Bộ có tổng hợp thông tin thống kê liên quan đến công việc của từng đơn vị, nhưng tính phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, thông tin thống kê chưa được phổ biến kịp thời; số liệu thống kê chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý, xây dựng và hoạch định chính sách của Ngành. Trước tình hình đó, nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành Nội vụ và thực hiện triển khai có hiệu quả Luật thống kê số 89/2015/QH13, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư, gồm Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Trong đó, lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng có 05 chỉ tiêu thống kê.

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về công tác thống kê của ngành, cụ thể: Triển khai Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ; Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Hướng dẫn sử dụng phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin,Tổng cục Thống kê giới thiệu về nghiệp vụ công tác thống kê tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch  - Tài chính, Bộ Nội vụ giới thiệu về Hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho thi đua, khen thưởng và hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV (nhóm chỉ tiêu thi đua, khen thưởng)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về: Nghiệp vụ công tác thống kê; hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho thi đua, khen thưởng; hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Ngày đăng 20/09/2019
Chiều ngày 20/9/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua, và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thay mặt lãnh đạo Bộ chủ trì buổi họp báo. Về phía Bộ Nội vụ, còn có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Hội thảo góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

Ngày đăng 20/09/2019
Ngày 18/9/2019, tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 17/9/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Tạ Xuân Tiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp hành pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 14/09/2019
Sáng nay (14/9/2019), tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và chào đón 1.713 tân sinh viên và 45 học viên cao học nhập trường.

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng 13/09/2019
Sáng ngày 13/9/2019, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Cao Bằng.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).