Hà Nội, Ngày 27/06/2019

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng)

Ngày đăng: 10/06/2019   01:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 6/6, tại Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ dành cho lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng nhằm triển khai một số nhiệm vụ về công tác thống kê. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: ông Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính, Bộ Nội vụ; ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo một số  đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cùng gần 200 đại biểu là công chức, viên chức làm công tác thi đua - khen thưởng đến từ các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nôi vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nôi vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương khẳng định: Công tác thống kê được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi là nơi cho kết quả đầu ra của cả nền kinh tế với những số liệu khách quan, trung thực. Từ sản phẩm kết quả đầu ra về kinh tế - xã hội của đất nước, giúp cho việc hoạch định về các chiến lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của Quốc gia, của ngành. Từ đó, chúng ta hình thành nên những cơ chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, qua số liệu, lãnh đạo có thể điều hành chỉ đạo, nhất là chỉ đạo những việc nổi cộm trong từng thời kỳ. Đó là tính biết nói của con số thống kê. Để đảm bảo công tác hoạch định chính sách có tính chính xác cao thì không thể nói theo định tính mà cần phải có định lượng. Khi chưa biết số tuyệt đối thì chưa thể nói số tương đối. Xác định được tầm quan trọng của số liệu thống kê nói riêng và công tác thống kê nói chung, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm tới nhiệm vụ này. Cụ thể là việc ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và hàng loạt các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thống kê, các Đề án, dự án về thống kê cũng được xây dựng và triển khai.

Thứ trưởng cho biết, trên cơ sở chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ được ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã xây dựng phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Phần mềm này không chỉ phục vụ việc thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo về Bộ Nội vụ, mà còn đáp ứng công tác quản lý của cả các đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu (các sở Nội vụ, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành)... cũng như của đơn vị có chức năng tổng hợp, phê duyệt, khai thác báo cáo thống kê. Do vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị.

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ các nội dung của Hội nghị, nghiên cứu và triển khai tại cơ quan, đơn vị mình trong công tác thu thập số liệu thống kê ngành Nội vụ, lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng.

Thứ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ là đơn vị đầu mối về công tác thống kê của ngành Nội vụ, chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác thống kê của ngành Nội vụ, do vậy, ngoài việc tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai công tác thống kê, cần phải theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với mục tiêu đảm bảo có số liệu thống kê bắt đầu từ năm 2018 cơ bản đầy đủ, phục vụ được yêu cầu quản lý, tham mưu hoạch định chính sách của ngành. Bên cạnh đó, Ban Thi đua - Khen thường Trung ương, Bộ Nội vụ là đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp số liệu thống kê, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc các đơn vị cung cấp số liệu theo đúng quy định, tổng hợp báo cáo về Bộ để tổng hợp và công bố theo đúng tinh thần của Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Đoàn Cường phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính Bộ Nội vụ Đoàn Cường cho biết: công tác thống kê của Bộ Nội vụ nói chung, của lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng nói riêng hiện nay chưa được thực hiện thường xuyên, hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê chưa có sự thống nhất, đồng bộ. Trong hoạt động thực tế, các đơn vị thuộc Bộ có tổng hợp thông tin thống kê liên quan đến công việc của từng đơn vị, nhưng tính phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, thông tin thống kê chưa được phổ biến kịp thời; số liệu thống kê chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý, xây dựng và hoạch định chính sách của Ngành. Trước tình hình đó, nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành Nội vụ và thực hiện triển khai có hiệu quả Luật thống kê số 89/2015/QH13, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư, gồm Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Trong đó, lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng có 05 chỉ tiêu thống kê.

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về công tác thống kê của ngành, cụ thể: Triển khai Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ; Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Hướng dẫn sử dụng phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin,Tổng cục Thống kê giới thiệu về nghiệp vụ công tác thống kê tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch  - Tài chính, Bộ Nội vụ giới thiệu về Hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho thi đua, khen thưởng và hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV (nhóm chỉ tiêu thi đua, khen thưởng)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về: Nghiệp vụ công tác thống kê; hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho thi đua, khen thưởng; hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo xác định nội dung Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 26/06/2019
Sáng ngày 26/6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về xác định nội dung cuộc Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 thuộc Chương trình điều tra quốc gia theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp và làm việc với chuyên gia cao cấp của Singapore

Ngày đăng 25/06/2019
Chiều ngày 24/6, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp và làm việc với PGS. TS Vũ Minh Khương, chuyên gia cao cấp Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng về một số vấn đề liên quan đến xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thu hút được đội ngũ nhân tài vào làm việc trong khu vực công.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 24/06/2019
Sáng ngày 24/6/2019, tại Bến Tre, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Đội viên 500 tri thức trẻ các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Ngày đăng 24/06/2019
Sáng ngày 24/6/2019, tại Bến Tre, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Đội viên 500 tri thức trẻ tình nguyện các tỉnh miền Tây Nam Bộ (Lớp bồi dưỡng). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tới dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm việc với tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 24/06/2019
Chiều ngày 23/6/2019, tại Tiền Giang, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).