Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Trọng dụng tài năng trẻ

Ngày đăng: 30/05/2019   03:33
Mặc định Cỡ chữ
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành thông báo về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đây là lần đầu tiên cơ quan này có chính sách thu hút tài năng trẻ vào làm việc với hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển công chức như thông thường.

Trước đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ra thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, bằng hình thức xét tuyển vào công chức ngạch chuyên viên.

Nhiều tỉnh, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ.

Những chủ trương, chính sách nêu trên mở ra cơ hội thực sự cho những tài năng trẻ; tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các ban, ngành, địa phương trong việc thu hút, trọng dụng tài năng trẻ.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc phát huy tài năng trẻ, tài năng khoa học trẻ càng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo đó, Đảng và Nhà nước ta ngày càng chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và trọng dụng tài năng trẻ nói chung và tài năng khoa học trẻ nói riêng. Điều đó thể hiện ở nhiều chủ trương, chính sách, những quyết nghị, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và việc thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể.

Nhiều tỉnh, thành ủy đã đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương và tích cực chỉ đạo thực hiện, thu hút được không ít nhân tài trẻ về làm việc với cơ cấu khá toàn diện.

Có những tỉnh, thành phố tổ chức thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để nhân tài trẻ cống hiến và phát triển.

Nhiều nhân tài trẻ đã được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp và phát huy hiệu quả năng lực, sở trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc trọng dụng và phát huy tài năng trẻ vẫn còn những bất cập; số lượng nhân tài thu hút được ở các địa phương chưa đồng đều và thiếu bền vững. Chính sách trọng dụng nhân tài thời gian qua nhìn chung chưa đủ thu hút mạnh mẽ tài năng trẻ vào làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang.

Một số nơi còn lúng túng, bị động trong bố trí, sử dụng số tài năng trẻ thu hút được. Có nơi còn định kiến, chưa mạnh dạn đề bạt tài năng trẻ, dẫn tới cán bộ trẻ chưa yên tâm công tác, không phát huy hết năng lực, sở trường, gây lãng phí nguồn lực, phát sinh dư luận không tốt về chủ trương sử dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút tài năng trẻ về địa phương công tác chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa thỏa đáng...

Để thu hút nhân tài trẻ, trước hết cần kết hợp chặt chẽ giữa trọng thị, trọng dụng và trọng đãi; thực hiện liên tục, đồng bộ việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhân tài trẻ ở cả phạm vi vi mô và vĩ mô.

Cần có những quy định theo hướng mở, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành và địa phương vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện để thu hút, trọng dụng người trẻ có tài năng.

Giải pháp cần thiết là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc trọng dụng, thu hút nhân tài trẻ.

Cùng với đó, cần có những cơ chế, chính sách cụ thể, hợp lý nhằm huy động được nhiều nguồn lực tài chính phục vụ công tác phát hiện, đào tạo, đãi ngộ xứng đáng tài năng trẻ./.

Theo: qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp công dân, hãy làm nhiều hơn hứa

Ngày đăng 18/09/2019
Dư luận rất đồng tình với nội dung cho ý kiến tại Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe Chính phủ báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 diễn ra ngày 11/9/2019. Tại phiên họp, các thành viên đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu không tiếp công dân, một trong những “chìa khóa” để giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Văn hóa ứng xử - Sức mạnh mềm của thành công

Ngày đăng 16/09/2019
Văn hóa ứng xử là một lĩnh vực đời sống văn hóa sinh động, phong phú của con người diễn ra hàng ngày, luôn luôn gắn liền với sự tồn tại, phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó cũng chính là sức mạnh mềm làm nên nét đẹp và là chìa khóa thành công của mỗi người, mỗi dân tộc.

Bộ Nội vụ với công tác xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Ngày đăng 28/08/2019
Sau Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, Bộ Nội vụ chuyển từ chiến khu về Hà Nội để bắt tay vào việc xây dựng, củng cố bộ máy hành chính nhà nước Trung ương, chỉ đạo xây dựng củng cổ chính quyền địa phương; tổ chức tiếp quản vùng giải phóng,... Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương thực hiện một nhiệm vụ chính trị quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng của cả hai miền đó là: tiếp đón, quản lý, tổ chức, phân phối công tác, xây dựng chế độ chính sách,... cho cán bộ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Mặc dù tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, việc bồi dưỡng về tinh thần và vật chất cho cán bộ, đồng bào miền Nam còn nhiều hạn chế, song với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong công tác, Bộ Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc xây dựng lực lượng nòng cốt cho cách mạng hai miền và sự nghiệp thống nhất đất nước.

Đoàn kết - lời căn dặn thiết tha của Bác Hồ

Ngày đăng 23/08/2019
Trong những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết dân tộc và xây dưng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là một  cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng.

Nhân sự khóa mới: Kiên quyết sàng lọc, đề cao chữ “đức”

Ngày đăng 19/08/2019
Xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).