Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Bắc Ninh: Tăng cường công tác dân vận chính quyền

Ngày đăng: 15/05/2019   03:04
Mặc định Cỡ chữ
Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đổi mới công tác dân vận theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Các cấp chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, gần dân, sát dân hơn, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, từ đó có giải pháp giải quyết kịp thời. Năm 2018, toàn tỉnh tổ chức được 485 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với nhân dân. Tại các cuộc đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời, những ý kiến khác được chuyển đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tập trung giải quyết, góp phần giảm đơn thư vượt cấp, kéo dài, khiếu kiện đông người, giữ vững an ninh, trật tự.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chương trình của tỉnh về công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ hàng tháng, hàng quý các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo quy chế làm việc; chỉ rõ hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, nguyên nhân của những hạn chế đó, kịp thời đưa ra những biện pháp khắc phục. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm, năng lực, chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hướng đến xây dựng nền hành chính công vụ vì dân. Các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa. Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hoạt động hiệu quả. 17/17 cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm 4 tại chỗ “tiếp nhận - thẩm định - giải quyết - trả kết quả”. Các xã, phường, thị trấn áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông hiện đại”, góp phần giúp quá trình giải quyết công việc được thuận tiện, hiệu quả hơn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3 và 4, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2018, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn quy định, trong đó có 80% số thủ tục trả trước thời hạn.

Các địa phương gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chương trình xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát” thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 161.708 tỷ đồng; có 89/97 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 4 đơn vị cấp huyện (huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thời gian tới tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tỉnh về công tác dân vận; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn minh công sở, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực;... góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

 

Theo: baobacninh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bến Tre: Hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp

Ngày đăng 24/05/2019
Chiều 23/5/2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định thí điểm hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp xã

Ngày đăng 22/05/2019
Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, một số địa phương đã hoặc đang xây dựng đề án sáp nhập các thôn, ấp có dưới 500 hộ dân. Việc sáp nhập này góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Hà Nội: Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2019 thông qua hình thức thi tuyển đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị ủy.

Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND

Ngày đăng 17/05/2019
Sáng ngày 17/5, tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND Tp. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc hợp nhất 3 văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND Tp. Đà Nẵng.

Hải Dương: Chủ động sắp xếp thôn, khu dân cư

Ngày đăng 16/05/2019
Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp lại thôn, khu dân cư, các địa phương đã và đang tích cực lên kế hoạch triển khai.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).