Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Bắc Ninh: Tăng cường công tác dân vận chính quyền

Ngày đăng: 15/05/2019   03:04
Mặc định Cỡ chữ
Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đổi mới công tác dân vận theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Các cấp chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, gần dân, sát dân hơn, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, từ đó có giải pháp giải quyết kịp thời. Năm 2018, toàn tỉnh tổ chức được 485 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với nhân dân. Tại các cuộc đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời, những ý kiến khác được chuyển đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tập trung giải quyết, góp phần giảm đơn thư vượt cấp, kéo dài, khiếu kiện đông người, giữ vững an ninh, trật tự.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chương trình của tỉnh về công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ hàng tháng, hàng quý các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo quy chế làm việc; chỉ rõ hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, nguyên nhân của những hạn chế đó, kịp thời đưa ra những biện pháp khắc phục. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm, năng lực, chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hướng đến xây dựng nền hành chính công vụ vì dân. Các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa. Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hoạt động hiệu quả. 17/17 cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm 4 tại chỗ “tiếp nhận - thẩm định - giải quyết - trả kết quả”. Các xã, phường, thị trấn áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông hiện đại”, góp phần giúp quá trình giải quyết công việc được thuận tiện, hiệu quả hơn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3 và 4, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2018, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn quy định, trong đó có 80% số thủ tục trả trước thời hạn.

Các địa phương gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chương trình xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát” thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 161.708 tỷ đồng; có 89/97 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 4 đơn vị cấp huyện (huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thời gian tới tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tỉnh về công tác dân vận; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn minh công sở, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực;... góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

 

Theo: baobacninh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/08/2019
Những đơn vị hành chính có quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, nguồn lực bị phân tán. Mặt khác việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy ngày càng lớn; hầu hết các đơn vị cấp xã thu không đủ cân đối chi thường xuyên…

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 21/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện…

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

Ngày đăng 21/08/2019
Đó là khẳng định của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khi trao đổi với phóng viên xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tỉnh Bắc Giang thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 20/08/2019
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2021. Theo Đề án này, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019

Ngày đăng 20/08/2019
Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).