Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Nam Định: Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới

Ngày đăng: 15/05/2019   02:31
Mặc định Cỡ chữ
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII), một lần nữa Đảng ta khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Đối với tỉnh ta, để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B10, khóa học 2017-2019.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU tới đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng một số văn bản cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các quy định, quy chế để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cụ thể, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 8-3-2017 về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 8/2/2018 về “Tổ chức bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể, từng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cấp mình; thường xuyên rà soát, cử cán bộ đương chức, cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị nhằm tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Kết quả, từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 158 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I. Đối với các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung do Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức giảng dạy tại Trường Chính trị Trường Chinh, trung bình mỗi năm mở 1 lớp với số lượng khoảng 90 học viên. Về trung cấp lý luận chính trị, căn cứ kế hoạch của tỉnh và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, cấp ủy các huyện, thành phố và tương đương chủ động kế hoạch mở lớp.

Trong đó, năm 2017, toàn tỉnh mở được 7 lớp với 488 học viên; năm 2018 mở 7 lớp với 489 học viên; năm 2019 mở 6 lớp với 450 học viên. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 8-2-2018 về “Tổ chức bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025”; năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mở 2 lớp nguồn với 196 học viên; năm 2019 tiếp tục mở 2 lớp nguồn với 220 học viên theo học. Song song với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cán bộ dự nguồn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử 7 đồng chí thuộc đối tượng 1 đi bồi dưỡng tại Học viện Quốc phòng; cử 23 đồng chí đối tượng 2 bồi dưỡng tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức các lớp tại các địa phương trong tỉnh để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 553 đồng chí đối tượng 3; hơn 3.000 đồng chí thuộc đối tượng 4; hơn 2.000 chức sắc, chức việc; 8.429 sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp; 65.257 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã cử 5 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; 63 cán bộ, công chức trưởng, phó ban đảng cấp huyện hoặc tương đương, cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh này tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, tổ chức, kiểm tra, dân vận; 21 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài theo chỉ tiêu của các ban, ngành Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh cử hàng chục đồng chí đi thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương; xét duyệt cho 38 cán bộ, công chức đi học đại học chính trị chuyên ngành tổ chức, kiểm tra, tôn giáo và 46 cán bộ, công chức đi học hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị...

Như vậy có thể thấy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh đã được cấp ủy các cấp quan tâm, từng bước đổi mới theo hướng chú trọng đào tạo chuyên sâu, trang bị kiến thức lý luận chính trị, hành chính; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

 

Theo: baonamdinh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/08/2019
Những đơn vị hành chính có quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, nguồn lực bị phân tán. Mặt khác việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy ngày càng lớn; hầu hết các đơn vị cấp xã thu không đủ cân đối chi thường xuyên…

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 21/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện…

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

Ngày đăng 21/08/2019
Đó là khẳng định của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khi trao đổi với phóng viên xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tỉnh Bắc Giang thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 20/08/2019
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2021. Theo Đề án này, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019

Ngày đăng 20/08/2019
Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).