Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Tài chính

Ngày đăng: 15/05/2019   02:27
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/5, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài chính.

Làm việc với Tổ công tác có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.


Theo Báo cáo tại buổi kiểm tra, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn ngành về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Về biên chế công chức hành chính, Bộ Tài chính được giao năm 2015 là 74.262 chỉ tiêu; năm 2019 là 69.289 chỉ tiêu. Như vậy, so với biên chế được giao năm 2015, biên chế công chức của Bộ Tài chính được giao năm 2019 đã giảm 4.973 chỉ tiêu (giảm 6,7%).

Về biên chế viên chức, theo thẩm quyền quản lý, trong giai đoạn 2013-2018, Bộ Tài chính đã thực hiện giao ổn định 3.127 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, bao gồm cả biên chế các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên. Trong giai đoạn 2018-2021, trên cơ sở kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, Bộ Tài chính đã thực hiện việc cắt giảm theo lộ trình để đảm bảo đến năm 2021 còn 2.054 chỉ tiêu (giảm hơn 10% so với năm 2015). 

Về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2019, Bộ Tài chính đã thực hiện tinh giản được 697 trường hợp, trong đó 05 tháng đầu năm 2019 đã tinh giản được 96 trường hợp (đạt 51% so với kế hoạch của năm 2019).

Kết quả đổi mới, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và bộ máy các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm được 732 đầu mối.

Về công tác bổ nhiệm, hàng năm, toàn ngành tài chính đã thực hiện bổ nhiệm trung bình 2.000 – 2.200 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp từ trung ương đến địa phương, trong đó, kết quả công tác bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tính từ tháng 6/2012 đến nay là 601 trường hợp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, báo cáo đã phản ánh được hai mảng lớn của công tác công vụ đó là: công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động và sự nỗ lực của ngành trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Bộ Tài chính nhằm chấn chỉnh những vấn đề vi phạm của công chức, viên chức trong ngành; bên cạnh đó, Tổ công tác cũng rất ấn tượng với công tác cải cách hành chính của ngành và đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin được đánh giá đứng đầu trong các cơ quan nhà nước.

Về công tác bổ nhiệm, Tổ công tác đề nghị Bộ Tài chính báo cáo kết quả rà soát theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và đưa ra giải pháp khắc phục nếu phát hiện có sai phạm. Về số lượng cấp phó vẫn còn một số đơn vị vượt quy định, đề nghị Bộ Tài chính chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến của Tổ công tác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, có được kết quả như vậy là do Bộ Tài chính đã đổi mới phương thức quản lý gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, luân chuyển vị trí công tác để phòng ngừa tiêu cực và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ công chức, viên chức cũng được Bộ Tài chính đổi mới, trong đó, đẩy mạnh xác định vị trí việc làm, tiến hành cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Về số lượng cấp phó vượt quy định tại một số đơn vị, Bộ Tài chính đã đặt ra giải pháp để số lượng cấp phó trong thời gian tới đúng quy định như: không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển thêm cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định; thực hiện luân chuyển, điều động cấp phó từ nơi thừa sang nơi thiếu để đáp ứng yêu công việc và đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định...

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin và luân chuyển vị trí công tác...

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong các năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính: 

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và 7, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp.

Thứ hai, tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị; nghiên cứu, đề xuất về mô hình Tổng cục; đẩy mạnh tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%; đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, bổ sung đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, để đến hết 2019 đảm bảo 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc được kiểm tra.

Thứ tư, tiếp tục duy trì việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị, giải quyết tốt các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

Hạ Quyên
 

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 10 khóa XII

Ngày đăng 19/08/2019
Chiều ngày 19/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng 17/08/2019
Sáng ngày 17/8/2019, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Ngày đăng 16/08/2019
Sáng ngày 16/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến đổi thẻ đoàn viên công đoàn đến các công đoàn trực thuộc.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV

Ngày đăng 15/08/2019
Sáng ngày 15/8/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị.

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025

Ngày đăng 15/08/2019
Ngày 13/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 642/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).