Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Hà Nội: Bảo đảm ổn định tư tưởng cán bộ được sắp xếp

Ngày đăng: 19/04/2019   10:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/4, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 14, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo, nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng còn lại của năm 2019.

Tham dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số quận, huyện.
 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Nhiều kết quả quan trọng

Trong những tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch năm, triển khai nhiệm vụ đạt những kết quả quan trọng.

Nổi bật là xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, trình và tiếp thu ý kiến của các cơ quan trung ương; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2019; ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành danh mục và bản mô tả vị trí việc làm các ngành xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xác định chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019; nghiên cứu thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình quản lý tổ chức mới...

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập, các cơ sở trợ giúp xã hội; xây dựng, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố; nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021; xây dựng kế hoạch tổ chức 3 đợt tuyển dụng công chức năm 2019. Các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy cũng đã thực hiện rà soát và xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và mối quan hệ công tác của cơ quan theo đề án của Thành ủy, thực hiện việc điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến vào các đề án thí điểm của 4 quận, huyện về "Sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn" và Đề án củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức của các Đảng bộ khối, Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương của thành phố đã nhanh chóng, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo đã phối hợp tham mưu kịp thời, xây dựng các đề án, mô hình theo nghị quyết. Việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trong cả hệ thống chính trị. 

Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ ổn định và vững vàng về tư tưởng. Thành phố đã chủ động, kịp thời trong xây dựng các phương án triển khai tuyển dụng công chức, nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp thành phố năm 2019.

Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ, trong quý II cũng như các tháng cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục bám sát, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo; chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố theo ý kiến chỉ đạo của trung ương, bảo đảm tiến độ, chất lượng; hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các Đảng bộ khối.

Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội theo Kết luận số 34-KL/TƯ, ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ (khóa XII); triển khai sắp xếp tổ chức lại các đơn vị, tổ chức cấp thôn, tổ dân phố, đơn vị cấp 2 trực thuộc cấp sở... theo kế hoạch; triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021; tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức bảo đảm đúng quy định; triển khai Trung tâm Điều hành thông minh của thành phố...

Nhấn mạnh những tác động xã hội của công tác sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, đồng chí Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, bảo đảm ổn định tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ được sắp xếp. Các đợt thi tuyển sắp tới cũng cần làm rõ mục tiêu, không làm ảnh hưởng tới mục tiêu tinh giản biên chế của thành phố.

Võ Lâm

 

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/08/2019
Những đơn vị hành chính có quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, nguồn lực bị phân tán. Mặt khác việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy ngày càng lớn; hầu hết các đơn vị cấp xã thu không đủ cân đối chi thường xuyên…

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 21/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện…

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

Ngày đăng 21/08/2019
Đó là khẳng định của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khi trao đổi với phóng viên xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tỉnh Bắc Giang thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 20/08/2019
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2021. Theo Đề án này, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019

Ngày đăng 20/08/2019
Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).