Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Vĩnh Phúc: Năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách

Ngày đăng: 19/04/2019   02:22
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh việc tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Cán bộ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ rà soát các thôn, TDP đăng ký thực hiện thí điểm sáp nhập. Ảnh: Dương Hà

Theo công văn số 2294/UBND-TH1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 8/4/2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt triển khai học tập nghiêm túc đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Kết luận…liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh lưu ý các đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối bên trong đơn vị; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, giao tự chủ ở mức độ cao, tiến tới giao tự chủ hoàn toàn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu; tiếp tục sáp nhập, hợp nhất các trường trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2021, Vĩnh Phúc thực hiện tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% biên chế  và  hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc đang yêu cầu các ngành và địa phương hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy định trong năm 2019; giảm số người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo đến năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. Vĩnh Phúc cũng thực hiện tốt việc chi trả các chế độ, hỗ trợ các chính sách mà tỉnh quy định đối với người nghỉ việc và tạo mọi điều kiện để người nghỉ việc ổn định cuộc sống.

Vĩnh Phúc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Theo đó, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng còn được tỉnh hỗ trợ 1 lần với mức 500.000 đồng/1 tháng công tác, tương ứng 6 triệu đồng/năm công tác.. 

Qua hai năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở phạm vi từ các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, các hội, áp dụng từ cấp tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh và 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện đã được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Toàn tỉnh đã giảm 37 phòng chuyên môn thuộc 17/21 sở, ngành, đơn vị thuộc sở; cấp huyện đã giảm 10 phòng. Toàn tỉnh giảm 87 đơn vị sự nghiệp, trong đó cấp tỉnh giảm 31 đơn vị, cấp huyện giảm 56 đơn vị. Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giảm 33 đơn vị. Toàn tỉnh đã cắt giảm, tinh giản 1.572 biên chế và đặc biệt là mạnh tay cắt giảm 10.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…/.

 

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/08/2019
Những đơn vị hành chính có quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, nguồn lực bị phân tán. Mặt khác việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy ngày càng lớn; hầu hết các đơn vị cấp xã thu không đủ cân đối chi thường xuyên…

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 21/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện…

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

Ngày đăng 21/08/2019
Đó là khẳng định của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khi trao đổi với phóng viên xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tỉnh Bắc Giang thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 20/08/2019
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2021. Theo Đề án này, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019

Ngày đăng 20/08/2019
Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).