Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Vĩnh Phúc: Năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách

Ngày đăng: 19/04/2019   02:22
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh việc tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Cán bộ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ rà soát các thôn, TDP đăng ký thực hiện thí điểm sáp nhập. Ảnh: Dương Hà

Theo công văn số 2294/UBND-TH1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 8/4/2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt triển khai học tập nghiêm túc đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Kết luận…liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh lưu ý các đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối bên trong đơn vị; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, giao tự chủ ở mức độ cao, tiến tới giao tự chủ hoàn toàn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu; tiếp tục sáp nhập, hợp nhất các trường trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2021, Vĩnh Phúc thực hiện tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% biên chế  và  hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc đang yêu cầu các ngành và địa phương hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy định trong năm 2019; giảm số người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo đến năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. Vĩnh Phúc cũng thực hiện tốt việc chi trả các chế độ, hỗ trợ các chính sách mà tỉnh quy định đối với người nghỉ việc và tạo mọi điều kiện để người nghỉ việc ổn định cuộc sống.

Vĩnh Phúc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Theo đó, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng còn được tỉnh hỗ trợ 1 lần với mức 500.000 đồng/1 tháng công tác, tương ứng 6 triệu đồng/năm công tác.. 

Qua hai năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở phạm vi từ các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, các hội, áp dụng từ cấp tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh và 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện đã được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Toàn tỉnh đã giảm 37 phòng chuyên môn thuộc 17/21 sở, ngành, đơn vị thuộc sở; cấp huyện đã giảm 10 phòng. Toàn tỉnh giảm 87 đơn vị sự nghiệp, trong đó cấp tỉnh giảm 31 đơn vị, cấp huyện giảm 56 đơn vị. Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giảm 33 đơn vị. Toàn tỉnh đã cắt giảm, tinh giản 1.572 biên chế và đặc biệt là mạnh tay cắt giảm 10.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…/.

 

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bến Tre: Hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp

Ngày đăng 24/05/2019
Chiều 23/5/2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định thí điểm hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp xã

Ngày đăng 22/05/2019
Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, một số địa phương đã hoặc đang xây dựng đề án sáp nhập các thôn, ấp có dưới 500 hộ dân. Việc sáp nhập này góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Hà Nội: Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2019 thông qua hình thức thi tuyển đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị ủy.

Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND

Ngày đăng 17/05/2019
Sáng ngày 17/5, tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND Tp. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc hợp nhất 3 văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND Tp. Đà Nẵng.

Hải Dương: Chủ động sắp xếp thôn, khu dân cư

Ngày đăng 16/05/2019
Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp lại thôn, khu dân cư, các địa phương đã và đang tích cực lên kế hoạch triển khai.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).